Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Luonnonmukainen viljely

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

organic farming, organic agriculture, luomu, luomutuotanto, luomuviljely

Yleistä[muokkaa]

Euroopan unionin luomutunnus.

Luonnonmukainen viljely, luonnonmukainen tuotanto, luomuviljely - askel kohti kestävämpää tulevaisuutta vai kestämättömäksi osoittautuneen viljelykulttuurin hylkäämistä ja junan ohjaamista tulevien sukupolvien luokse vievälle raiteelle.

Luomutuotannossa periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Luomuviljely edistää luonnonvarojen suojelua ja luonnon monimuotoisuutta. Luonnonmukaisessa viljelyssä kasviravitsemuksen ja -suojelun perustana on monivuotinen viljelykierto, jossa eri kasvilajit vuorottelevat. Luomuelintarvikkeita ovat luonnonmukaisesti tuotetuista maataloustuotteista jalostetut ja luonnonmukaisina markkinoitavat tuotteet.

Paikallisella luonnonmukaisella tuotannolla kehitetään voimakkaammin paikallista taloutta ja omavaraisuutta tuotteiden kiertäessä tilan ympäristön kuluttajille ja kuluttajien tukiessa paikallisten tuottajien tuotantoa. Viljelyä tukemaan voidaan lisätä esimerkiksi paikallisraha.

Luonnonmukaiseen tuotantotapaan saa viitata tuotteissaan, kun noudattaa tiettyjä EU:n säännöksiä. Luomutila on tavanomainen maa- tai puutarhatila, joka viljeljee em. sääntöjen mukaisesti. Samaan kategoriaan sanoja kuuluvat myös luomueläimet ja luomuelintarvikkeet. Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä ettei keinotekoisesti valmistettuja lannoitteita ja torjunta-aineita käytetä vijelyssä vaan niiden sijaan käytetetään eloperäisiä lannoitteita ja viljelykiertoa. Pyritään siis palauttamaan eloperäistä kasveista ja eläimistä ruoan kautta kiertänyttä ainesta takaisin maahan. Lisäksi kiinnitetään kasvien ja eläinten hyvinvointiin huomiota ja arvostetaan luontoa. Eläinten kohdalla tarkoitetaan luomurehua ja hiukan suurempaa mahdollisuutta käyttäytyä lajille ominaisesti. Tarkempia määritelmiä löytyy suomeksi mm. Luomutietopankista ja Euroopan Unionin Luomuviljelysivustosta. Tuotantoa valvovat Suomessa pääasiassa Maa- ja metsätalousministeriö ja Evira

Luomutuotteiden merkintä ja yhdistykset, liitot, järjestöt[muokkaa]

 • EU:n luomutunnuksen, Eurolehden, käyttö on pakollista kuluttajille ja suurtalouksille tarkoitetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Eurolehden yhteydessä on oltava ilmoitettuna valvontaviranomaisen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maatalousperäiset ainesosat on tuotettu. Tunnuksen käytölle ei tarvitse hakea lupaa.
 • Aurinkomerkin käyttöoikeutta haetaan lomakkeella Eviralta. Merkkiä voi hakea toimija, joka tuottaa, valmistaa, valmistuttaa, pakkaa tai tuo maahan luomutuotteita ja kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.
Aurinkomerkki kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa.
 • Luomu-leppäkerttumerkki. Luonnonmukaisen Viljelyn Liitto ry. Luomuliitto on koko suomalaisen luomualan, kuluttajien ja tuottajien yhteinen etujärjestö. Järjestö julkaisee Luomulehteä.
 • Demeter- ja Biodyn-merkki. Biodynaaminen Yhdistys r.y. Biodynaaminen yhdistys on yhteistyöfoorumi kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöystävällisestä maataloudesta, oman luontosuhteen syventämisestä ja laadukkaasta ravinnosta. Yhdistys julkaisee Demeter-lehteä.

Kiinnostuminen[muokkaa]

Asenne kohdallaan. Elämäntapa. Hanki tietoa ja taidot. Seuraa luontoa ja viljelypaikan olosuhteita ympäri vuoden

Kurssit ja koulutus[muokkaa]

 • Tukien saaminen vaatii todistuksen ammattitaidosta.
 • Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi (luomukurssi) -kursseja järjestetään ympäri maata. Kurssi kestää viisi päivää ja on ilmeisen lailla pakollinen luonnonmukaisen viljelyn aloittamiselle. Tiedustele maaseutuoppilaitoksista, ProAgriasta ja maaseutukeskuksista. ProAgria Keskusten Liitosta saa tietää kehitys- ja koulutuspäälliköltä kaikki Suomen koulutukset, jos esimerkiksi oman alueen koulutus on kerennyt mennä ohi. Kursseja järjestetään yleensä sydäntalvella.

Luomusuunnitelma[muokkaa]

Tila ylläpitää ajantasaista luomusuunnitelmaa, luomuviljelysuunnitelmaa. Se tarvitaan valvontajärjestelmään liityttäessä. Lisäksi pidetään muistiinpanoja tilan toimintaan liittyen. Jokaisen toimijan tulee tehdä luomusuunnitelma ennen toiminnan aloittamista ja valvontaan liittymistä. Siinä toimija kuvaa omaa toimintaansa ja sitä miten luomusäädösten noudattaminen aiotaan toteuttaa tuotannon eri vaiheissa. Luomusuunnitelmaa tulee päivittää ja tehdä siihen tarvittavat muutokset ja korjaukset aina kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi kun uusi tuote tulee valikoimiin, tuotteen koostumus muuttuu tai tuote poistuu valikoimista.

 • Luomusuunnitelmaan kuuluu:
  • kuvaus tuotanto- ja varastointitiloista
  • viljelykiertosuunnitelma
  • tilatason lannoitussuunnitelma
  • kasvinsuojelusuunnitelma
  • viljelyskartta
  • kuvaus tuotteiden kuljetuksesta
  • muut mahdolliset asiat (kuten pysyvä rinnakkaisviljely)
 • Siirtymis- eli kiertosuunnitelmassa (siirtymävaihesuunnitelma) lohkot suunnitellaan viideksi sopimusvuodeksi. Mitä kasveja viljellään, lannoitus, kasvinsuojelu.

Luomukirjanpito[muokkaa]

Evira

Viljelytuet[muokkaa]

 • Luomua tuetaan ympäristötuen erityistuella. Katso tarkemmin sivulta Viljelytuet.

Siirtymävaihe tavanomaisesta tuotannosta luomutuotantoon[muokkaa]

 • Ympäristötuen erityissopimus solmitaan viideksi vuodeksi. Siirtymävuosia on kaksi, jonka jälkeen alkaa vasta luomuvuodet.
 • Kasviperäisissä tuotteissa, joita on jo viljelty luomusäännösten mukaan yhden vuoden verran, voidaan viitata seuraavassa muodossa: "luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymässä oleva tuote".

Hakeutuminen luomuun[muokkaa]

 • Kun tuotteita halutaan markkinoida, on hakeuduttava Eviran ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Eviran sivuilta löytyy aiheeseen liittyvät luomutuotannon ohjeet.
 • Valvontaan hakeminen
 • Hakeminen tapahtuu täyttämällä hakemuslomakkeet, jotka löytyvät tältä sivulta.
 • Sivuilta kohdasta mallipohjat luomutoimijoille löytyy muita aiheeseen liittyviä lomakkeita kuten viljelykiertosuunnitelma, kuivuripäiväkirja, varastokirjanpito, lohkokortti jne. Kohdasta Tarkastus löytyy viljelijän itsearviointi lomake.
 • Hakeutumisen yhteydessä maksetaan rekisteröintimaksu ja vuosittain tarkastusmaksu ja tarkastusmaksu hehtaarien mukaan.

Tuotantotarkastukset[muokkaa]

Evira

Lisäysaineisto[muokkaa]

Luomutuotannossa on käytettävä luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä ja taimia aina, kun niitä on saatavissa. Evira ylläpitää luomulisäysaineistorekisteriä, johon on merkitty kaikki saatavilla oleva luomulisäysaineisto. Rekisteri löytyy Eviran sivuilta ja sitä päivitetään jatkuvasti. Ennen lisäysmateriaalin hankintaa on katsottava ajankohtainen tieto rekisteristä. Tavanomaista lisäysaineistoa voi käyttää, jos luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa ei ole saatavissa. Tällöin kyseinen laji lisätään Eviran lupaan käyttää tavanomaista lisäysaineistoa. Joissain tilanteissa voidaan käyttää tavanomaista lisäysaineistoa, vaikka luomulisäysaineistoa olisikin saatavilla. Tämä edellyttää kuitenkin aina ELY-keskuksen myöntämää poikkeuslupaa. Siemenseosten kaikkien kasvilajien tulee olla luonnonmukaisesti tuotettuja. Jos seos sisältää myös tavanomaisesti tuotettuja lajeja, on käyttöön haettava lupa ELY-keskuksesta. Lupaa ei tarvita, jos kaikki lajit ovat Eviran yleisessä luvassa.

Lannoitus[muokkaa]

Luonnonmukaisessa kasvintuotannossa lannoitus perustuu pääsääntöisesti maaperän ekosysteemin hyväksikäyttöön sekä ravinteiden kierrättämiseen. Viljelykasvien ravinnetarpeet täytetään monivuotisella palkokasveja sisältävällä viljelykierrolla sekä käyttämällä luonnonmukaisessa tuotannossa syntyneitä eloperäisiä aineksia, kuten lantaa tai kasviainesta. Mikäli palkokasveja sisältävällä viljelykierrolla ja luomuaineksella ei kyetä täyttämään ravinnetarvetta, voidaan käyttää täydennyslannoitusta. Täydennyslannoituksen käytön on perustuttava esimerkiksi lannoitus- tai ravinnetarvelaskelmaan.

 • Maan viljavuuden ja elävyyden ylläpitämiseksi käytetään mm.:
  • viljelykiertoa monivuotisilla palkokasveilla
  • lannoitetaan luonnonmukaisesta eläintuotannosta omalta tilalta tai muualta peräisin olevalla lannalla tms. Luovuttavalla tilalla on oltava lannanluovutussopimus tai hallinnassaan peltoa, eikä eläinyksikkömäärä saa ylittää 2 ey/ha.
  • täydennyslannoitteita eli oman tilan tai muun luomutuotantoyksikön ulkopuolelta tulevaa kaupallista lannoitetta tai maanparannusainetta. Tämän käyttö on sallittua kun em. eivät riitä.

Käytettäessä tavanomaista lantaa on huolehdittava samoin siitä, että luovuttavalla tilalla on enintään 2 eläinyksikköä / käytössä oleva peltohehtaari.

Kasvinsuojelu[muokkaa]

Rikkakasveja, kasvitauteja ja tuholaisia torjutaan luonnonmukaisessa tuotannossa ensisijaisesti laji- ja lajikevalinnalla, viljelykierrolla, viljelytekniikoilla ja tuhoojien luonnollisilla vihollisilla. Lisäksi rikkakasvien torjuntaan voidaan käyttää esimerkiksi harausta, kitkemistä ja liekitystä.

Varastointi ja kauppakunnostus[muokkaa]

Luomutuotteet voivat liikkuva vapaasti EU:n sisämarkkinoilla, jos ne täyttävät luomulainsäädännössä niille asetetut vaatimukset.

Luomuelintarvikkeiden valmistus[muokkaa]

Vähäinen käsittely, alhainen jalostus, elintarvikkeiden valmistus

 • Vähäinen käsittely: tuottamiensa tuotteiden merkintä, kauppakunnostus, pesu, kuivaaminen. Esimerkiksi perunoiden pakkaaminen säkkiin ja merkitseminen. Valvonta kuuluu normaaliin vuosittaiseen luomuvalvontaan.
 • Alhaisen jalostusasteen valmistusta (luomuasetuksen mukaan vähäistä valmistusta) on maatilalla harjoitettu omien maataloustuotteiden käsittely. Alhaisen jalostusasteen valmistuksessa kaikkien käytettyjen raaka-aineiden on siis oltava omalla tilalla luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita. Alhaisen jalostusasteen valmistukseen kuuluu myös käsittelyn jälkeen maatilalla suoritettava tuotteiden pakkaaminen ja luomutuotteiksi merkitseminen. Alhaisen jalostusasteen valmistus kuuluu ELY-keskusten valvontaan ja valmistusta valvotaan tilalla tehtävän vuosittaisen tuotantotarkastuksen yhteydessä.
  • Esimerkiksi yrttien kuivaaminen, perunoiden kuoriminen, mehujen valmistus, myslin valmistus, jauhojen, ryynien, hiutaleiden tms. valmistus, luomuraaka-aineiden sekoittaminen keskenään kuten raasteet tai yrttisekoitukset.
 • Elintarvikkeiden valmistus, valmistuttaminen ja maahantuonti: Edellämainittuja tehdään muilla kuin omilla tuotteilla tai luomutuotteita sekoitetaan ei-luomutuotteiden kanssa.
 • Jos luonnonmukaisten tuotteiden valmistuksessa käytetään tilalla tuotettujen luonnonmukaisten maataloustuotteiden lisäksi tilan ulkopuolelta ostettuja luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita, elintarvikelisäaineita tai valmistuksen apuaineita, tuotteiden valmistus kuuluu luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvontaan. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistusta valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.
 • Sisältää myös omavalvontasuunnitelman.

Luonnonmukainen keruutuotanto[muokkaa]

Luonnon keruutuotteet ovat luomutuotteita ainoastaan silloin kun ne on kerätty erikseen luomuvalvontaan hyväksytyiltä keruupaikoilta. Syötävien luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien osalta maa-alueet joista niitä kerätään voidaan myös liittää valvontajärjestelmään, jolloin ne voidaan myydä luonnonmukaisesti tuotettuina. Toimijan pitää jättää suunnitelma, josta selviävät keräilykasvit ja aiottu keruuaika paikalliseen ELY-keskukseen viimeistään kahta viikkoa ennen keräilyn aloittamista. Lisätietoa tästä.

Luonnonmukainen eläintuotanto[muokkaa]

Linkkejä ja lähteitä[muokkaa]

Kirjallisuus ja lehdet[muokkaa]

 • Luonnonmukainen maatalous, Jukka Rajala 2006. Kirjan voi ladata ilmaiseksi netistä.
 • Ruralia-instituutin julkaisut
 • Katso yllä kohta Yhdistykset ja heidän julkaisemat lehdet

Wikikko[muokkaa]

Evira[muokkaa]

Muita[muokkaa]