Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Koordinaatit

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johdanto[muokkaa]

Tämä sivu käsittelee ensisijaisesti Suomessa käytössä olevia ja poistuneita koordinaatistoja.

Aiheeseen liittyviä sivuja[muokkaa]

GPS
Suunnistus
Viestintä
Vapepa

what3words[muokkaa]

https://what3words.com

Maailma on ruudutettu 3 x 3 m ruutuihin, joista jokaisella on kolmesta sanasta muodostuva nimi. Esimerkiksi tällä sivulla esimerkeissä käytetyn järven pohjukka on peikot.tavalliset.teekuppi (englannin kielellä confiscated.rosier.ironwork). Löytyy matkapuhelinsovelluksena.

Koordinaatit ja viestintä[muokkaa]

Ks. sivu Viestintä

Kartta[muokkaa]

 • Kannattaa pitää mielessä karttojen ja koordinaattien kanssa:
  • Mitä koordinaatistoa kartassa käytetään?
  • Mikä koordinaatisto on valittuna (GPS-paikannin, sovellus, verkkosivu)
  • Mikä sijaintimuoto on käytössä (DDM, DD, DMS)
  • Mikä kartta on kyseessä? Maastokartta, peruskartta, ulkoilukartta, sininen merikartta, vihreä merikartta jne.
  • Miltä vuodelta kartta on?
  • Mikä on kartan mittakaava (1:50 000)?
  • Millä värillä koordinaattiviivat ovat piirretty karttaan?
  • Vaatii huolellisuutta, useita virheen paikkoja.

Karttamerkit[muokkaa]

 • Yleensä karttamerkkien keskikohta on tarkka.
 • Tarkemmin karttaan piirrettyjä kohteita (tarkkuus alle 30 m) kartalla ovat esimerkiksi:
  • kulmat, esim. pellon kulma ja pellon reunat
  • tien ja polun risteys
  • kahden tien risteys, joka mitataan teiden keskilinjojen kohtauspisteestä
  • pieni avokallio vs. suuremman avokallion kulma
  • sähkölinjan ja tien risteyskohta tien keskellä
  • joen tai sillan kohta sen kulkiessa tien alta tien keskilinjan kohdalta
  • rakennuksen keskikohta
  • joen terävä mutka, kivi, rajapyykki, runkopiste (kiintopiste ja tukipiste), raja, joet, tie, rautatie
 • Tyydyttäviä tarkkuudeltaan (tarkkuus 30-60 m) ovat esimerkiksi:
  • merkinnät, joiden läheisyydessä olevat kuviot siirtyvät merkinnän muuttuessa ajan kanssa
  • rautateiden ja maanteiden varrella olevat rakennukset, pienet suonsilmäkkeet, kumpareet, montut, polut, polkujen risteykset.
 • Epätarkkoja (tarkkuus yli 60 m) ovat esimerkiksi:
  • kun kartan kuviota ei voi asettaa maastoon tai maastosta tarkasti kartalle.
  • tieurat, polkujen ja purojen mutkat oiottuja kartalla
  • suon ja metsien yhtymät
  • soiden, niittyjen ja hakkuualueiden reunaviivat
  • korkeuskäyrät

Ilmansuunnat[muokkaa]

 • Otettaessa kartta käsiin niin, että teksti on luettavissa oikein päin, kartan yläreuna on tällöin pohjoinen ja alareuna etelä.

Kartta, kello ja aurinko[muokkaa]

 • Kello ja aurinkoa voidaan käyttää haluttuun suuntaan kulkemiseen ilman kompassia ja niillä voidaan asettaa myös kartta maaston mukaan ilman kompassia. Ts. kartan kääntäminen auringon suuntaan kartta osoittaa maaston mukaan.
 • Esim. kello 12 aurinko on etelässä, muut ilmansuunnat saadaan siitä ”katsomalla”.
 • Kulkeminen: Katsotaan kelloa ja se osoittaa 12 päivällä. Tällöin tiedetään, että aurinko on etelässä. Haluttaessa kulkea länteen päin, pidetään aurinko vasemman hartian puolella.
 • Karttaa luettaan niin, että kartta suunnataan yläosa osoittamaan pohjoiseen.
  • Kartan kääntäminen maaston mukaan: Katsotaan kompassista suunta tai kellosta aika, jonka mukaan tiedetään missä ilmansuunnassa aurinko on kyseiseen aikaan. Käännetään kyseinen kartan sivu aurinkoa kohden.
 • Kartta säilytetään muovisessa karttataskussa tai muovipussissa kastumisen estämiseksi.
Kellonaika Ilmansuunta
24 pohjoinen
03 koillinen
06 itä
09 kaakko
12 etelä
15 lounas
18 länsi
21 luode

Peruskartta[muokkaa]

 • Yleismaastokartta, joka sopii harrastajista ammattilaisille.
 • 1:25 000, yksi karttalehti 12 x 24 km alue, vuodesta 2006.
 • ETRS-TM35FIN–tasokoordinaatisto
http://www.maanmittauslaitos.fi

Maastokartta[muokkaa]

 • 1:50 000 on yleismaastokartta, joka kuvaa maastoa yleisemmin kuin peruskartta. Yksi karttalehti 24 x 48 km alue.
 • ETRS-TM35FIN–tasokoordinaatisto, vuodesta 2005, punainen ruudukko
 • Maastokartassa voi lukea esimerkiksi seuraavasti:
  • L413 HELSINKI 2008
  • 1:50 000
  • Koordinaatisto: EUREF-FIN (WGS84)
  • Karttaprojektio: ETRS-TM35FIN (UTM35)
  • Keskimediaani: 27°E / 500 000 m
  • Mustat koordinaattiristit UTM-kaista 35
  • Sinipunaisella UTM-kaistan 35 mukainen koordinaattiruudukko

Ulkoilukartta[muokkaa]

 • Merkinnät kartassa, esimerkiksi autiotuvat, eivät välttämättä osoita missä autiotupa todellisuudessa on maastossa. Autotupa voi olla ennemminkin esimerkiksi vieressä olevien polkujen risteyskohdassa tms.

Taktinen kartta[muokkaa]

 • Sotilaskäytössä maastossa liikkumisen pääkartta on taktinen kartta 1:50 000.
 • Karttaan tehdään merkintöjä vain lyijykynällä tai tussilla karttamuoville. Karttaan ei saa tehdä merkintöjä, jotka paljastavat joukon toiminnan.
 • Peruskoordinaatisto esitetään punaisella suorakulmaisena kilometriruudustona.
 • Maantieteellinen koordinaatisto (WGS84) on esitetty sinisellä yhtenäisellä viivoituksella (esime. 24°00’).
 • Paikallisaikakorjaus merkitään kartan reunaan esm. -24m00s.

Merikartta[muokkaa]

Yllä sininen merikartta ja alla vihreä merikartta
 • Sininen merikartta
  • Uusi suomalainen ”matalan veden sininen” merikartta. EUREF-FIN (~WGS84).
  • Alkaen vuodesta 2003.
 • Vihreä merikartta
  • Vanha suomalainen ”maa-alueiden vihreä” merikartta. KKJ-koordinaattijärjestelmä.
  • Vuoteen 2002 saakka tai jos siniseen merikarttaan ei ole vielä päivitetty.
  • Sinisen ja vihreän ero on selvä maastossa. Esimerkiksi KKJ-karttajärjestelmässä P 60° 26’24” E 26° 44’5” (Verosaari) sijainti verrattuna samoilla koordinaateilla ETRS89-koordinaattijärjestelmässä on noin 172 m kaakkoon.

Muita karttoja ja kartastoja[muokkaa]

 • Hermelinin kartasto: 1800-luvun alusta.
 • Kalmbergin kartat: 1:100 000.
 • Ruotsin armeijan rekognosointikartasto:
 • Maakirjakartta:
 • Verollepanokartta:
 • Pitäjänkartta: 1:20 000.
 • Taloudellinen kartta: 1:100 000.


Kartat sovelluksissa ja verkossa[muokkaa]

Verkkosivut[muokkaa]

Sovellukset[muokkaa]

 • b-bark SUOSITELTAVA!
 • Karttaselain
 • MAPS 3D: Perustuu ilmaisiin karttoihin. Koordinaattien sijaintimuodot voi asettaa DD, DDM ja DMS. Sovelluksella voi siis esimerkiksi hakea valmiiksi hätätilanteita tai muutoin kohteiden koordinaatit.

Kartan mittakaava[muokkaa]

 • 1:25 000 = 1 cm kartalla on 25 000 cm maastossa = 250 m -> 1 mm = 25 m -> 40 mm = 1 000 m
 • 1:50 000 = 1 cm kartalla on 50 000 cm maastossa = 500 m -> 1 mm = 50 m
 • "poistetaan kaksi nollaa, saadaan metrit maastossa"
 • 1:50 000 -merkintä kartassa tarkoittaa 1 cm kartalla on 500 metriä maastossa eli 50 000 / 1 000
 • ”Suurimittakaavaisempi” kartta tarkoittaa, että kohteet ovat kuvattuna kartalla ”suurempina” eli 1:25 000 on "suurempi" kuin 1:50 000. Ts. 1:25 000–kartalla näkyy enemmän yksityiskohtia kuin 1:50 000–kartalla.

Kartan värit[muokkaa]

 • Ruskea: maanpinnan muodot; korkeuskäyrä
 • Sininen: vedet, suot; järvi, joki, oja, lähde
 • Keltainen: avoimet alueet; pelto, niitty, hakkaus
 • Musta: rakenteet, tie, polku, kivi, jyrkänne
 • Vihreä: kasvillisuus, hidastava metsä
 • Harmaa: avokallio

Karttamerkit[muokkaa]

Paikantamislevy[muokkaa]

koordinaattilevy, koordinaattimittari

 • Muista, että sään kestävien Rite in the Rain -vihkojen kannessa on koordinaattiem mittaamiseen asteikkoja. Osta yksi vihko ja laita vihkon täytyttyä talteen kansi!

Erilaisia paikantamislevyjä, punaisella ympyröity on 1:50 000-kartalle.


BRUNTON TruArc 10 -kompassista löytyy eri mittakaavan kartoille mittareita.

Mittayksiköt yms.[muokkaa]

 • Aste °
  • Käytetään suunnistamisessa.
  • macOS: shift + §
  • WindowsOS: pidä alt-näppäintä pohjassa ja kirjoita oikealla olevalla numeronäppäimistöllä 0176 ja vapauta alt-näppäin.
  • iPhone: numeronäppäimistö 123 > pidä numeroa 0 alhaalla > valitse °
  • Android: numeronäppäimistö !#1 > 1/2 > näppäin °
  • Ympyrä on 360°
  • 1° = 60' (minuuttia) = Lat. Suomessa n. 110 km, Lon. Helsingissä n. 55 km. (Lon. vaihtelee Suomessa)
  • 1° = 3600"
  • 1' = 60" (sekuntia) = Lat. 1852 m (meripeninkulma, kaariminuutti), Lon. Helsinki n. 920 m.
  • 1/10' on 6"
  • 0,1' = minuutin kymmenesosan tarkkuus (merikartalla)
  • 0,01' = minuutin sadasosan tarkkuus (merikartalla)
  • 0,001' minuutin tuhannesosan tarkkuus (GPS-laite)
  • Kaariminuutti = 1852 metriä maapallon pinnalla eli merimaili.
  • 0° Greenwich (GMT), [Fin GMT +2h]. Sama kuin UTC+2
  • 180° on päivämääräraja.
 • Milliradiaani (mrad)
  • Käytetään optisten tähtäinten tähtäinastekkojen mitoissa.
  • Ympyrä on 6283 mrad
 • Aika ’ ja ”
  • kulmaminuutti – M, m, min, ’
  • kulmasekunti – S, s, ”
 • Kesäaika on +1 t. Maaliskuun viimeinen sunnuntai kello 03.00.
  • Talviaika on –1 t. Lokakuun viimeinen sunnuntai.
  • –23'20" = 12.23:20 eli tarkoittaa kuinka paljon myöhemmin aurinko on meridiaanissa eli suoraan etelässä kuin Suomen virallinen aika.
  • Valtion virallinen aika on sen kautta lähinnä kulkevan 15 asteella jaollisen meridiaanin paikallisaika. Suomessa 30 astetta itäistä pituutta mukaan. Tarkka aika analogisesta radiosta tai esim. http://www.mikes.fi -sivun yläreunasta.


 • Kulmayksikkö; piiru, pieni v numeron oikeassa yläkulmassa
  • Käytetään yleisesti epäsuorantulen johtamisessa ja suunnistamisessa.
  • Ympyrä on 6000 piirua. 6000-jakoinen piiru on ympyrän kehän 1/6000 osaa vastaava keskuskulma. 1/6000 = 21 piirua eli neljäsosa ympyrästä.
   • 1 piiru on leveydeltään yksi tuhannesosa etäisyydestä. 1v 1000 m etäisyydellä on 1 m, 30v 1000 m etäisyydellä on 30 m, 50v 500 m etäisyydellä on 25 m, 100v 300 m etäisyydellä on 30 m.
   • Tykistössä voidaan käyttää myös 6400-jakoista piiruasteikkoa.
   • Kiintopisteen ja kohteen väli voidaan ilmoittaa piiruina.
  • suuntakulma: erotetaan tuhannet ja sadat väliviivalla, esim. 15-25
  • Montako piirua on 10 astetta? x = 10/360 x 6000 = noin 167 piirua
  • Sormien piirumitat: Ojennettu käsi. 1 sormi on 30 piirua. 2 - 60v, 3 - 100v, 4 - 120v, nyrkki - 150v.
  • Piirukolmio: maalin koko metreissä / (piirut v x etäisyys kilometreinä)
  • Milliradiaanit: piirun tilalle milliradiaanit (mrad).
 • Vaakakulma
  • Leikkauskulma: kahden mittauspaikan välinen pienempi kulma (< 1500 piirua), josta katsotaan kohteeseen.
  • Maalikulma: kuten edellä leikkauskulma, mutta toinen mittauspaikka on ampumataso.
 • Pystykulma Z
  • Kaltevuuskulma: kahden maastopisteen kautta kulkevan suoran ja vaakatason välinen kulma.
  • Korotuskulma: putken sisusakselin ja vaakatason välinen kulma piiruina.
  • Tulokulma: tulopisteen kautta kulkevan lentoradan sivuajan ja putken vaakatason välinen kulma.


 • 1 solmu (kn) = 1M/t = 1.852 km/t = 0.5144 m/s
 • 1 meripeninkulma (M) = 1 leveysminuutti. 10 000 km (navalta päiväntasaajalle) = 90° = 5400 leveysminuuttia. 1 M = 10 000 / 5400 = 1852 m
 • Pituus: metri (m)
  • 1 km = 1000 m


Koordinaattien ilmoittaminen[muokkaa]

 • Koordinaatti on lukusarja, jonka perusteella tietyssä koordinaatistossa voidaan määritellä paikka.
 • Tasokoordinaatti Suomessa: itäkoordinaatti = y ja pohjoiskoordinaatti = x. Mustalla painetun peruskoordinaatiston x-akseli (P-akseli) on meridiaani 27° ja y-akseli (I-akseli) päiväntsasaaja.
 • Paikannus perustuu koordinaatteihin, kun käytössä on kartta, GPS-paikannin, navigaattori, matkapuhelin jne.
 • Koordinaatti, esim. E24° 25.000’ on maantieteellinen koordinaatti ja esim. N 6688000 on metrinen.
 1. Karttajärjestelmä (map datum)
 2. Koordinaatit
  1. maantieteelliset: pohjoinen, itä tai
  2. tasokoordinaatit: itä, pohjoinen.

Maastokartta 1:50 000

Maantieteelliset koordinaatit[muokkaa]

 • leveysaste, latitudi, lat., φ, leveyspiiri, fii, northing, Niilo, P, (leveyskoordinaatti, pohjoiskoordinaatti). Kulkevat maapallolla "vaakatasossa" päiväntasaajan (ekvaattori) suuntaisesti. Paikan ja päiväntasaajan välinen kulma maan keskipisteestä katsottuna. Päiväntasaaja on nollaleveyspiiri 0°, pohjoisnapa (N) 90° "pohjoista leveyttä" ja etelänapa (S) 90°. Ilmoitetaan pääsääntöisesti ensimmäisenä.

 • pituusaste, longitudi, lon., λ, pituuspiiri, Eemeli, I, meridiaani, (pituuskoordinaatti, itäkooordinaatti). Kulkevat maapallolla "pystysuunnassa" pohjoisnavalta etelänavalle. Paikan ja nollapituuspiirin välinen kulma maan keskipisteestä katsottuna. Nollapituuspiiri 0° kulkee Greenwichin kautta (Greenwichin (nolla)meridiaani, Prime Meridian). Itäiset pituuspiirit (E), "itäistä pituutta", ovat Greenwichistä 0° itään 180° asti ja läntiset pituuspiirit (W) vastaavasti länteen, "läntistä pituutta". Vastakkaisella puolen Greenwichiä on 180° eli Tyynellämerellä.

Maantieteellisten koordinaattien esitysmuodot[muokkaa]

 • Ilmoitetaan asteina / asteina ja minuutteina / asteina, minuutteina, sekunteina
 • HDD esim. E60°
  • H = pallonpuolisko N, S, E, W
   • Eteläisen (S) ja läntisen (W) pallonpuoliskon koordinaatteihin voidaan lisätä minus-merkki eli esim. –60.22748° S, –25.25566° W
 • DD esim. 60°
 • MM.MMMM – minuutit ja minuutin desimaalit/osat
 • SS.SSS – sekunnit ja sekunnin desimaalit/osat
 • Desimaalien määrä voi vaihdella ja ne ovat pyöristettävissä.
DD = Decimal degrees
DMS = Degrees, minutes and seconds
DDM = Degrees and decimal minutes
DD = aste ja asteen osat 
DMS = aste, minuutti, sekunti ja sekunnin osat 
DDM = aste, minuutti ja minuutin osat 
HDD° MM.MMM (DDM)
HDD.DDDD° (DD) asteen desimaalit
HDD°MM’SS.SSS” (DMS) 
 • Tavallinen sijaintimuoto on HDDD° MM.MMM (DDM), jota esim. käytetään 112-sovelluksessa.
  • N 60° 13.6489’ E 025° 15.3399’
  • "60 astetta 13,6489 minuuttia pohjoista leveyttä"
  • "25 astetta 15,3399 minuuttia itäistä pituutta"
  • Garmin: Sijaintimuoto: hddd°mm.mmm’, Karttadatum: WGS84
 • N 60° 13’38.9" E 025° 15’20.4" (DMS)
  • ”60 astetta 13 minuuttia ja 39 sekuntia pohjoista leveyttä”
  • ”25 astetta 15 minuuttia ja 20 sekuntia itäistä pituutta”
  • esim. E 26° 44’6.000” <-- 6 sekuntia
  • Garmin: Sijaintimuoto: hddd°mm' ss.s”, Karttadatum: WGS84
 • N 60.22748° E 025.25566°, (HDD)
  • Garmin: Sijaintimuoto: hddd.ddddd°, Karttadatum: WGS84

Merikartta (DMS)[muokkaa]

 • Itäkoordinaatti (E 25° 15’ 20.395”)
  • Esimerkkikartan yläreunassa näkyy 25° 12' osoittamassa pystyviivaa, ja siitä itään 25° 16'. Niiden välillä ovat "laatikot", musta - valkoinen - musta - valkoinen. Jokaisen laatikon vasen reuna osoittaa minuuttia eli 13', 14' ja 15’.
  • Jokainen ”minuuttilaatikko” muodostuu 10 pienemmästä ”sekuntilaatikosta”. Yksi minuutti (') on 60 sekuntia (") eli yksi pieni ”laatikko" on näin ollen 6 sekuntia. Pienten ”laatikoiden” vasemmat reunat ovat 0 - 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 36 - 42 - 48 - 54 sekuntia.
  • Jokainen pieni ”sekuntilaatikko” muodostuu sekunneista eli esimerkiksi ”laatikko” 18 - 24 sisältää sekunnit 19, 20, 21, 22, 23.
  • Itäkoordinaatti muodostetaan katsomalla ensin vasemmalta asteluku, esimerkiksi 25° ja sitten isomman ”laatikon" vasemman reunan mukaan minuutit ja sitten pienistä ”laatikoista” sekunnit.
 • Pohjoiskoordinaatti (N 60° 13’ 38.935)
  • Muodostetaan samalla periaatteella.

Merikartta (DDM)[muokkaa]

 • Itäkoordinaatti (E 25° 15.33992’)
  • Esimerkkikartan yläreunassa näkyy 25° 12' osoittamassa pystyviivaa, ja siitä itään 25° 16'. Niiden välillä ovat "laatikot", musta - valkoinen - musta - valkoinen. Jokaisen laatikon vasen reuna osoittaa minuuttia eli 13', 14' ja 15'.
  • Jokainen tumma tai vaalea ”minuuttilaatikko” muodostuu 10 pienemmästä ”laatikosta” eli minuutin osista.
  • Itäkoordinaatti muodostetaan katsomalla ensin vasemmalta asteluku, esimerkiksi 25° ja sitten isomman ”laatikon" vasemman reunan mukaan minuutit ja sitten pienimmän ”laatikon" mukaan minuutin desimaalit. Mitä tarkemmin pienimmän ”laatikon” osan katsoo, sitä tarkemmat desimaalit.
 • Pohjoiskoordinaatti (N 60° 13.64892)
  • Muodostetaan samalla periaatteella.

Koordinaatisto[muokkaa]

 • Koordinaattijärjestelmä eli vertausjärjestelmä (karttadatum) määrittää koordinaattiakselien suunnan maapallolla. Koordinaatisto eli vertauskehys on koordinaattijärjestelmän realisaatio maastossa, kiinteät pisteet mannerlaatassa ja karttaprojektio kartalla.
  • Vertausjärjestelmä (Reference System): Matemaattisten ja fysikaalisten määritelmien joukko, joiden avulla sijainti on teoreettisesti kuvattavissa [1].
  • Vertauskehys (Reference Frame): Vertausjärjestelmän realisaatio joka on luotu parametrien numeroarvojen ja/tai kiintopisteiden koordinaattien avulla. Realisaation määrittelevät origo, mittakaava ja orientaatio sekä tarvittaessa niiden lineaarinen aikariippuvuus [1].
1. EUREF-FIN-vertauskehys (suomalainen)
2. WGS84-koordinaattijärjestelmä (maailmanlaajuinen)

Poistuneet, mutta vanhoissa kartoissa, näitä ei siis tarvitse opetella ellei tule tilannetta, jossa joutuu käyttämään vanhoja karttoja:

3. YKJ (yhteinäiskoordinaatisto)
4. KKJ (KartastoKoordinaattiJärjestelmä)
5. VVJ (Vanha Valtion Järjestelmä, Helsingin järjestelmä) kartoissa 1922–1970


 • Nykyaikaiset GPS-paikantimet ja älypuhelinsovellukset pyörivät pitkälti maantieteellisten koordinaattien ympärillä, esim. N 60° 13.6489’, mutta topografisista maastokartoista ei yleensä löydy maantieteellisten koordinaattien viivoja, joten niiden käyttäminen on käytännössä lähes mahdotonta tai vaatii mittauksia ja laskutoimituksia. Sen sijaan maastokarttoihin on merkitty metreinä tasokoordinaatit ja ruudukko. Näitä apunakäyttäen pystyy helposti paikantamislevyllä, viivoittimella tai silmämääräisesti määrittämään koordinaatit kartasta ja sijoittamaan koordinaatit kartalle. Erityisen helppoa tämä on paikantamislevyllä, joka on kartan mittakaavan mukaan. Puhelimet, GPS-paikantimet ja verkkosivut pystyvät muuttamaan näiden tasokoordinaattien ja maantieteellisten koordinaattien välillä.

Vanha Valtion Järjestelmä (VVJ)[muokkaa]

Kartastokoordinaattijärjestelmä (KKJ)[muokkaa]

60° 13.6489’ E 025° 15.3399’
 • Kartoissa vuosina 1970–2005. Maastokartoissa käyttö on päättynyt 2005 ja vihreissä merikartoissa 2003
 • Vain käytettävissä Suomessa!
 • Suorakulmainen tasokoordinaatisto
 • Kaistojen keskimeridiaanit 21°, 24°, 27° tai 30° eli Suomi on jaettu kuuteen kaistaan itä-länsisuunnassa. Kukin kaista on 3° leveä. Yhteisnimitys on peruskoordinaatisto. Kaistat ovat:
18° numero 0 KKJ0 (Ahvenanmaan länsiosa)
21° numero 1 KKJ1 (21°, 22° ja 23°)
24° numero 2 KKJ2 (24°, 25° ja 26°)
27° numero 3 KKJ3 (27°, 28° ja 29°)
30° numero 4 KKJ4 (30°, 31° ja 32°)
33° numero 5 KKJ5 (Ilomantsin itäosa)
 • Garmin: Sijaintimuoto: hddd mm.mmm', Karttadatum: KKJ, Finland Hayford, Finnish Nautical Chart jne.
 • Ero ETRS89-koordinaatistoon noin 150 m

Yhtenäiskoordinaatisto (YKJ)[muokkaa]

 • KKJ:stä
 • Yhtenäiskoordinaatisto koostuu koko Suomen peittävästä, levitetystä, kaistasta numero 3 eli keskimeridiaani 27° itäistä pituutta, 3500. Eli keskimeridiaani 27° kaistan koordinaatisto levitetty koko Suomeen.
 • Ilmoitetaan ensin itä–, sitten pohjoiskoordinaatti. Sijainti on metreissä.
I 332075
P 6855005
 • Kartan reunasta 6855 ja lisätään koordinaattimittarilla katsottu esim. 005 (5 m) eli päiväntasaajalta pohjoiseen 6855005 metriä.
 • Punainen koordinaattiruudukko, punaiset koordinaattilukemat.
 • GPS-laitteissa
 • Garmin: Position Frmt/Sijaintimuoto: Finnish Grid / User Grid / Finnish KKJ 27, Longitude origin: E 027° 00.000' Scale 1.000000 False E: 3500000.00 mt False N: 0.0 mt. Map Datum/Karttadatum: Finland Hayfrd


 • Kuva on ote vanhasta topografisesta maastokartasta. Karttaan on merkitty vuosiluku 1999. Kartassa lukee: Mustalla painetun suorakulmaisen peruskoordinaatiston x-akseli (p-akseli) on meridiaani 27° ja y-akseli (i-akseli) päiväntasaaja. Meridiaanin 27° y-koordinaatti on 3500 km. ja Punaisella painetun suorakulmaisen yhtenäiskoordinaatiston x-akseli (p-akseli) on meridiaani 27° ja y-akseli (i-akseli) päiväntasaaja. Meridiaanin 27° y-koordinaatti on 3500 km.
 • Nykyaikaiset ETRS-TM35FIN–tasokoordinaatit: E 541035 N 6975680
 • Nykyaikaiset ETRS89 (~WGS84)-maantieteelliset koordinaatit: N 62° 54.393' E 27° 51.434'. Latitudi (N) on sama, mutta longitudi (E) on eri.

WGS84[muokkaa]

Garmin GPSMAP 66st
 • Maailmanlaajuinen maantieteellinen koordinaatisto (vertauskehys) ja tunnetuin GPS-laitteissa (GPS-satelliitit käyttävät)
 • Sijainti ilmoitetaan asteina
 • Koordinaatit liikkuvat ja vaihtelevat ajan mukaan sekä muista syistä.
 • Ei käytetä suomalaisissa kartoissa, mutta ero maastossa WGS84 ja EUREF-FIN–vertauskehysten välillä on merkityksetön, noin 80 cm
 • Ks. myös sivu GPS.

Garmin[muokkaa]

 • Sijaintimuodon ja karttadatumin asettaminen: PAGE-painike > Päävalikko > Asetukset > Sijaintimuoto
 • Koordinaattien syöttäminen: FIND-painike > Koordinaatit > syötä koordinaatit > Valmis
 • Erilaisia sijaintimuotoja (esitysmuotoja) ja koordinaattijärjestelmiä samasta kohteesta:

UTM-karttaprojektio[muokkaa]

 • Maailmanlaajuinen metrinen tasokoordinaatisto, Universal Transverse Mercator–(taso)projektio. Lähtöisin Yhdysvaltain armeijasta ja Eurooppaan tullut Naton myötä.
 • Kaksi koordinaattia esitetään metreinä, etäisyytenä.
 • Pohjoiskoordinaatti (N) on etäisyys päiväntasaajasta pohjoiseen.
 • Projektiokaistat: Maapallon pinta on jaettu leveysasteiden 80°S ja 84°N (N = pohjoinen pallonpuolisko ja S = eteläinen) välillä 60 pituuskaistaan (zone) 6 pituusasteen (longitude) välein. Kaistat alkavat pituusasteesta 180°E itään numerosta 1 ja päättyvät samaan pituuasteeseen numerona 60. Eli 1. kaista on 180°E–174°W ja ja 30. kaista on 6°W–0° ja 31. kaista on 0°–6°E ja 60. kaista on 174°E–180°E. Ts. 30. kaistan itäreuna kulkee nollapituuspiirin (0°) kohdalta eli siitä seuraava itään päin on 31. kaista välillä 0°-6°E ja länteen päin 30. kaista 0°-6°W ja sen jälkeen länteen seuraava on 29. kaista.
  • Jokaisen kaistan puolessa välissä on keskimeridiaani (Central Meridian) eli 31. kaistalla se on 3°. Kyseisen kaistan keskimeridiaanin x-arvo (easting) on aina 500 000 itäistä pituutta kuljettaessa nollapituuspiiriltä itään ja läntistä pituutta kuljettaessa nollapituuspiiriltä länteen. Näin kaikki kyseisen kaistan koordinaatit ovat aina positiivisia lukuja.
  • Suomi on kaistoilla 34, 35 ja 36 (34 = 18°E - 24°E, 35 = 24°E - 30°E, 36 = 30°E - 36°E.) Kaistan 35 keskimeridiaani on siis E 27° (27°E / 500 000 m), ~Kotka (24° + 3° = 27°). Itäkoordinaatit alle luvun 500000 sijaitsevat kaistan 35 keskimeridiaanista länteen, esim. Helsinki E 385884 ja suuremmat luvut kuin 500000 ovat keskimeridiaanista itään, esim. Luumäki E 530348. UTM-kaistoilla 34 ja 36 on mustat viivat, UTM-kaistalla 35 on mustat ristit.
  • Paikka ilmoitetaan kullakin vyöhykkeellä x ja y -koordinaateilla. X = easting (etäisyys itään keskimeridiaanista) ja Y = northing (etäisyys pohjoiseen tai etelään päiväntasaajasta). Easting tarkoittaa itään myös kunkin kaistan keskimeridiaanin länsipuolella, arvo on vain pienempi kuin luku 500 000. Nollapituuspiirin länsipuolella eli vyöhykkeillä 1–30 käytetään myös samalla tavoin Easting.
 • Vyöhykkeet eli leveyslohkot (UTM Zone Designators) etelänavalta pohjoisnavalle (19 kpl, á 8°). Projektiokaistat on jaettu 19 leveyslohkoon, 8° korkuisiin. Suomi N56° V – 64° – W – ?°.
  • etelänapa C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,U,V,W,X pohjoisnapa. I ja O puuttuvat. Päiväntasaaja on M ja N välissä. Pohjoiskoordinaatin arvo päiväntasaajalla on 0 km (pohjoinen pallonpuolisko) ja 10 000 km (eteläinen pallonpuolisko).
  • On oltava tarkkana risteysalueilla, jossa V ja W -kirjaimet vaihtuvat!
  • Vyöhykeruudun (kaista+vyöhyke) koko on 6° x 8°. 72°N ja 84°N välinen 20. lohko on 12° korkuinen, jolloin alueen vyöhykeruudut ovat alueella 6° x 12 °.
 • Suomi sijoittuu siis 34V, 34W, 35V, 35W, 36V, 36W.


 • Garmin: Sijaintimuoto UTM UPS, Karttadatum: WGS84
 • Katso tästä linkistä tai tästä linkistä kuva, jossa vaakatasossa ovat kaistat (numerot) ja pystyssä vyöhykkeet (kirjaimet)

Kuvan lähde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LA2-Europe-UTM-zones.png


 • E 358112 / E 0358112 / 358112 I / 35 358112 I / 35 V 358112 I
 • Kaista maapallolla on tiedettävä. Pelkällä itäkoordinaatin 6-numerosarjalla ei pysty muutoin paikallistamaan!
 • 6-numeroinen. Jos 7-numeroinen, alkaa nollalla!
 • 100 km, 10 km, 1 km, 100 m, 10 m, 1 m
kaista | vyöhyke | sijainti metreinä | I
 35     V     358112     I
 • N 6684533 / 6684533 P
 • Etäisyys metreinä päiväntasaajalta pohjoiseen eli luku kasvaa pohjoista kohden.
 • 7-numeroinen.
 • 6711075 = 6711 km 075 m päiväntasaajalta pohjoiseen.

MGRS[muokkaa]

Lue ensin ison kuvan ymmärtämiseksi edeltä UTM-karttaprojektio.

Mittakaavasta ks. kartan mittakaava.
 • MGRS-ruudusto (Military Grid Reference System) on paikanilmoitusjärjestelmä, joka perustuu UTM-projektioon ja napa-alueilla UPS-projektioon (Universal Polar Stereographic) eli tasokoordinaatistoihin. Ruudustoperusteinen sijainnin ilmoittaminen. Kansainvälinen, jota käyttävät esimerkiksi Puolustusvoimat ja NATO. Sotilaskartoissa MGRS-ruudusto on suorakulmaisena ruudustona.
 • Muodostetaan kaistatunnuksesta, vyöhyketunnuksesta, (taso)ruututunnuksesta ja koordinaateista.
 • Ruutujen, esim. LG, merkintä alkaa kartan vasemmasta alakulmasta (lounaiskulma), joka on AA. Siitä merkintä etenee oikealle itään ja ylös pohjoiseen. Ensimmäinen merkki, esimerkiksi L, on sarake ja toinen, esimerkiksi G, on rivi.
 • Jokainen kaista (esim. 35) on jaettu vyöhykkeisiin eli leveyslohkoihin (esim. V) ja 100 x 100 km ruutuihin eli 100 km koordinaattiviivoihin. Esimerkiksi pituuspiirin 24° itäpuolella vyöhyke on 35V. Kaistojen reunoissa osa ruuduista on vajaita. Ruutu merkitään kahdella kirjaimella (esim. LG). Ruutujen sarakkeiden kirjaimet ovat A–Z ja ruutujen rivien kirjaimet A–V. Kirjaimia I ja O ei käytetä. Sama kirjaintunnus toistuu korkeintaan 18 pituus- tai levysasteen välein. UTM-projektiokaistalle on toteutettu tasokoordinaatisto, jonka jokaisen projektiokaistan itäkoordinaatti on 500 km (500 000 m) kussakin.
ruudun ensimmäinen kirjain ilmoittaa sarakkeen ja toinen rivin
Vyöhyketunnus + Ruututunnus + E  + N 
   35V   +   LG   + 5811 + 8453
 • Vyöhyketunnus = esim. 35V (6° x 8°) määrittää alueen maapallolla. Ruutu (100 x 100 km) = LG määrittää ruudun vyöhyketunnuksen sisällä. 58118453 = koordinaatit järjestyksessä E ja N ja määrittää paikan ruudun sisällä. Koordinaattien järjestyksen muistisääntönä voi käyttää esimerkiksi "kävellään rakettiin (kartan vasemmasta reunasta oikealle päin), joka ammutaan taivaalle (kartan alareunasta yläreunaa kohti)"
 • Esimerkiksi vyöhykeruudun 35V keskimeridiaani eli vyöhykeruudun keskeltä pystysuunnassa jakava pystyviiva on 500 km (500 000 m) ja siitä vasemman puoleinen pystyviiva on 400 km ja oikean puoleinen 600 km. Vastaavasti ruudut vaakatasossa ovat jaettuna 100 km välein.
 • Maastokartassa ja taktisessa kartassa täydet tuhannet ja sadat kilometrit on esitetty pienemmällä tekstikoolla 6663 tai 666 (6663 = 6663 km ja 666 = 666 km).
 • Kartalla olevan ruudukon pienen neliön, jonka reunoista mitataan metrit, koko on 1 km x 1 km eli 1000 m x 1000 m.
 • Kilometri luetaan kohteen länsipuolella vasemmalla olevalta pituusakselilta (pystyviiva). Itäkoordinaatit ovat kartassa vaakasuunnassa.
 • Kilometri luetaan kohteen eteläpuolella alapuolella olevalta leveysakselilta (vaakaviiva). Pohjoiskoordinaatit ovat kartassa pystysuunnassa.
 • Koordinaatti paikantaa aina koordinaattien numeroiden määrän mukaisen kokoisen neliön vasemman alakulman (SW). Esimerkiksi käytettäessä 4 numeroa kussakin koordinaatissa, neliön koko on 10 x 10 m.
 • Koordinaattiarvot pyöristetään aina alaspäin eli "leikataan loput pois". Esim. 3457 = 345. Tällä varmistetaan, että tarkempi neliö on aina vähemmän tarkemman neliön sisällä.
 • Kaikki kirjaimet ovat isoja kirjaimia ja kaikki kirjoitetaan yhteen!
 • N = Northing ja E = Easting. Näitä käytetään sekä nollapituuspiirin itä- ja länsipuolella että päiväntasaajan pohjois- ja eteläpuolella.
 • Kun koordinaatteja ei käytetä, tarkkuus on 100 km maastossa
35VLG
 • Käytettäessä 2 numeroa koordinaateissa, tarkkuus on 10 km maastossa.
35VLG58
  • Otetaan itäkoordinaatista (Easting) E 3 | 5 | 8112, ensimmäinen ja neljä viimeistä numeroa pois, jäljelle jää 5
  • Otetaan pohjoiskoordinaatista (Northing) N 66 | 8 | 4533, kaksi ensimmäistä ja neljä viimeistä numeroa pois, jäljelle jää 8
 • Käytettäessä 4 numeroa koordinaateissa, tarkkuus on 1 km maastossa.
35VLG5884
  • Otetaan itäkoordinaatista (Easting) E 3 | 58 | 112, ensimmäinen ja kolme viimeistä numeroa pois, jäljelle jää 58
  • Otetaan pohjoiskoordinaatista (Northing) N 66 | 84 | 533, kaksi ensimmäistä ja kolme viimeistä numeroa pois, jäljelle jää 84
 • Käytettäessä 6 numeroa koordinaateissa, tarkkuus on 100 metriä maastossa.
35VLG581845
  • Otetaan itäkoordinaatista (Easting) E 3 | 581 | 12, ensimmäinen ja kaksi viimeistä numeroa pois, jäljelle jää 581
  • Otetaan pohjoiskoordinaatista (Northing) N 66 | 845 | 33, kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä numeroa pois, jäljelle jää 845
 • Käytettäessä 8 numeroa koordinaateissa, tarkkuus on 10 metriä maastossa. Tämä riittää esimerkiksi sotilaskäytössä.
35VLG58118453
  • Otetaan itäkoordinaatista (Easting) E 3 | 5811 | 2, ensimmäinen ja viimeinen numero pois, jäljelle jää 5811
  • Otetaan pohjoiskoordinaatista (Northing) N 66 | 8453 | 3, kaksi ensimmäistä ja viimeinen numero pois, jäljelle jää 8453
 • Käytettäessä 10 numeroa koordinaateissa, tarkkuus on 1 metri maastossa.
35VLG5811284533
  • Otetaan itäkoordinaatista E 3 | 58112, ensimmäinen numero pois, jäljelle jää 58112
  • Otetaan pohjoiskoordinaatista N 66 | 84533, kaksi ensimmäistä numeroa pois, jäljelle jää 84533

 • Koordinaattien määrittäminen kartalta koordinaattimittarilla: Aseta koordinaattimittarin vaakatasossa oleva asteikko kartan ruudun alareunan päälle ja pystyasennossa oleva asteikko samalla kohteen päälle. Lue etäisyys koordinaattimittarilta ensin vaakatasossa mittarin pystyakselista vasemmalle ruudun reunaan (E) ja sitten mittarin vaaka-akselilta ylöspäin kohteeseen (N).
  • Kaistojen rajalla vaihtoehto 1: Lue itäkoordinaatti mittarin pystyakselista oikealle ruudun reunaan (E) ja käytä pienempää ruudun lukuarvoa kuin minkä ruudun reunaa käytit.
  • Kaistojen rajalla vaihtoehto 2: Vajaan ruudun vieressä voi olla valmiina "apupystyviiva", joka täydentää ruudun oikean kokoiseksi. Jos tällaista "apupystyviivaa" ei ole, vajaa ruutu täydennetään piirtämällä ruudun kokoinen "apupystyviiva". Tästä koordinaattimittarilla itäkoordinaatti luettua. Ts. mitattaessa esim. 34V ja 35V rajalla olevaa kohdetta, joka sijaitsee 35V:n puolella mutta on ennen 35V:n ensimmäistä kokonaista ruutua eli vajaassa ruudussa. Tällöin käytetään 34V:n puolella olevaa lähintä 35V-ruudun "apupystyviivaa". Jos sellaista ei ole valmiina, se piirretään karttaan. Jos siis 35V:n ensimmäinen itäkoordinaattiviiva on 33, apuviiva on edeltävä 32. Mittarin alareunan viiva asetetaan 35V:n pohjoiskoordinaattiviivan (vaakatasoviiva) mukaan suoraan. Ks. Sotilaan käsikirja 2022 s. 116. Ks. esim. sivustolla https://www.map.army asettamalla kartan asetuksissa Coordinate Grid MGRS ja hakemalla 35VLG32875678 ja zoomaamalla Skammön saareen, näet mitä vyöhykkeiden rajalla tapahtuu.
 • Viivoittimen käyttäminen: Mittakaavan ollessa esim. 1:25 000, käytetään arvo 25 kun lasketaan metrin tarkkuudella.
kartalta: mm x 25 = m (esim. 10 mm x 25 = 250 m)
kartalle: m / 25 = mm (esim. 250 m / 25 = 10 mm)


 • Korkeus: Jos lisätään korkeus, jätetään koordinaattien jälkeen yksi väli.
 • Paikan 'täydellinen ilmoitus' ilman korkeutta on esim. UTMREF 35VLG58118453 ja ilmoitetaan kokonaan ensimmäisellä kertaa. Kun on selvää, mistä ruudusta on kyse, ilmoitetaan lyhyesti vain koordinaatit, esim. 58118453. Ts. kun toiminta tapahtuu saman aiemmin ilmoitetun 100 x 100 km ruudun alueella. Ruutu on ilmoitettava ainakin 1) käskyissä ja raporteissa, jotka perustuvat 1:250 000 ja pienempi mittakaavaisiin karttoihin, 2) jos kyseinen piste sijaitsee lähellä 100x100 km ruudun reunaa ja viestejä vaihdetaan alueella, joka ulottuu yli 100 km johonkin suuntaan tai 3) jos kaistan reunalla piste sijaitsee sellaisessa ruudussa, joka on esitetty ainoastaan osittain.
 • Vastaanottajalla tulisi olla saman mittakaavainen kartta painetulla UTM-koordinaatistolla.
 • Nettisivuja, joilla voi etsiä MGRS-ruudusto ilmoitetun paikan kartalla tai muuntaa MGRS-koordinaatteja. Syötä aina paikan täydellinen ilmoitus kaikki yhteen kirjoitettuna ilman korkeutta.

EUREF-FIN[muokkaa]

 • Nykyaikaisten suomalaisten karttojen koordinaatisto, kansallinen koordinaatisto eli kansallinen realisaatio. Käytössä esimerkiksi Karttakeskuksen 2020-luvun ulkoilukartoissa sinisellä painettuna ruudukkona ja esimerkiksi https://www.retkikartta.fi -palvelussa (maantieteellinen ETRS89 (~WGS84) -astekoordinaatisto), jossa LON ilmaistaan esim. 28°34' ja LAT 68°7'. Esimerkiksi UKK-puiston autiotuvan Tahvontupa koordinaatit ovat noin 68°07,557' ja 28°33,813'.
 • ETRS89–vertauskehys on Euroopan laajuinen ja sen suomalainen realisaatio on EUREF-FIN–vertauskehys. Uudempi ETRF2000. ETRS perustuu kansainväliseen ITRS-koordinaattijärjestelmään vuonna 1989. EUREF on WGS84-järjestelmästä eurooppalainen realisaatio. Ero WGS84, ETRS89 ja EUREF-FIN välillä on noin 80 cm. Ellipsoidi on GRS 80.
 • EUREF-FIN–vertauskehyksen sijaintimuodot/esitysmuodot:
 1. maantieteelliset koordinaatit (pituus, leveys; asteet, minuutit, sekunnit) N 60° 16’ 21.467” (DMS)
 2. tasokoordinaatit eli projektiokoordinaatit (metreinä) N 6684533
  1. ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatit (karttaprojektio)
  2. UTM-koordinaatit
  3. ETRS-GK–koordinaatiston koordinaatit

Maantieteellisten koordinaattien määrittäminen KARTALTA[muokkaa]

Silloin kun kartan sivuilla ei ole asteita ja minuutteja osoittavien merkintöjen välissä määrittämistä helpottavia "laatikoita", jotka osoittaisivat minuutit ja sekunnit, voidaan määrittäminen tehdä viivoittimella ja laskemalla. Tähän ohjeeseen ei ole kuvaa. Katso myös ohje edellä merikarttojen osalta.

 • N-koordinaatti (lat). Kuljetaan päiväntasaajalta pohjoiseen.
  • N 63° 18.090'
 1. Karsikkoniemen eteläpuolella kartassa lähin sininen vaakaviiva on merkitty 63°15' ja lähin pohjoispuolella 63°20'
  1. Lasketaan näiden välinen minuuttiero 63°20' - 63°15' = 5'
  2. 1' = 60", jolloin 5' x 60" = 300". Viivojen väli on siis 300"
 2. Karsikkoniemen kohdalla kartassa samojen vaakaviivojen etäisyys toisistaan on 186mm
  1. Jaetaan sekunnit milleillä: 300" / 186mm = 1,61"/mm eli 1 mm kartalla on 1,61"
 3. Mitataan 63°15' vaakaviivasta etäisyys millimetreinä kalliolle. Se on 115mm
  1. Kerrotaan matka sekunneilla: 115mm x 1,61" = 185,15"
 4. Muunnetaan saatu tulos minuuteiksi jakamalla 60:lla: 185,15" / 60" = 3,09'
 5. Lisätään 63°15' + 3,09' = N 63° 18.090'
 • E-koordinaatti (lon). Kuljetaan lännestä itään päin.
  • E 28° 3.200'
 1. Karsikkoniemen länsipuolella lähin sininen pystyviiva on merkitty 28°00' ja lähin itäpuolella 28°05'
  1. Lasketaan näiden välinen minuuttiero 28°05' - 28°00' = 5'. Tämä tarkoittaa siis puoli minuuttia (0,5')
  2. 1' = 60", jolloin 0,5' x 60" = 30". Viivojen 28°00' ja 28°05' väli on siis 30"
 2. Karsikkoniemen kohdalla kartassa samojen pystyviivojen etäisyys toisistaan on 84mm
  1. Jaetaan sekunnit milleillä: 30" / 84mm = 0,36"/mm eli 1 mm kartalla on 0,36"
 3. Mitataan 28°00' pystyviivasta etäisyys millimetreinä kalliolle. Se on 54mm
  1. Kerrotaan matka sekunneilla: 54mm x 0,36" = 19,44"
 4. Muunnetaan saatu tulos minuuteiksi jakamalla 60:lla: 19,44" / 60" = 0,32'
 5. Lisätään 28°00' + 0,32' = E 28° 3.200'

Maantieteellisten koordinaattien vienti KARTALLE[muokkaa]

Silloin kun kartan sivuilla ei ole asteita ja minuutteja osoittavien merkintöjen välissä määrittämistä helpottavia "laatikoita", jotka osoittaisivat minuutit ja sekunnit, voidaan määrittäminen tehdä viivoittimella ja laskemalla. Tähän ohjeeseen ei ole kuvaa. Katso myös ohje edellä merikarttojen osalta.

 • Perusohje:
 1. Selvitetään viivojen väli sekunteina.
 2. Selvitetään viivojen väli millimetreinä.
 3. Lasketaan montako sekuntia on 1 mm kartalla.
 4. Muunnetaan koordinaatti sekunneiksi.
 5. Jaetaan 4-kohdan koordinaatti 3-kohdan sekunneilla.
 6. Mitataan 5-kohdassa saatu millimetrimäärä viivasta.
 • N-koordinaatti (lat).
  • N 68° 07.780'
 1. Koordinaatista katsottuna lähin vaakaviiva kartalla etelään on esim. 68°06' ja pohjoiseen 68°08'
  1. Lasketaan näiden välinen minuuttiero 68°08' - 68°06' = 2'
  2. 1' = 60", jolloin 2' x 60" = 120". Viivojen väli on 120"
 2. Arvioidaan suunnilleen paikka kartalla ja kyseisten vaakaviivojen etäisyys toisistaan, esim. 73mm
  1. Jaetaan sekunnit milleillä: 120" / 73mm = 1,64"/mm eli 1 mm kartalla on 1,64"
 3. Pyöristetään 68° 07,780' lukemaksi 68°07,8'
 4. Vähennetään eteläinen viiva olemassa olevasta koordinaatista: 68°07,8' - 68°06,0' = 1,8' (eteläviivasta etäisyys pohjoiseen minuutteina)
 5. Muunnetaan minuutit sekunneiksi kertomalla 60:llä: 1,8' x 60" = 108" (eteläviivasta etäisyys pohjoiseen sekunteina)
 6. Jaetaan sekunnit edellä saadulla viivojen välillä: 108" / 1,64" = 66mm
 7. Mitataan 66 mm etelän vaakaviivasta pohjoiseen päin ja siinä on kohteen N-koordinaatin leveysaste. Tarvitaan vielä E-koordinaatti, jotta saadaan sijainti tällä vaakaviivalla.
 • E-koordinaatti (lon).
  • E 27° 46.863'
 1. Koordinaatista katsottuna lähin pystyviiva kartalla lännen puolella on esim. 27° 45' ja idän puolella 27° 50'
  1. Lasketaan näiden välinen minuuttiero 27°5,0' - 27°4,5' = 0,5' Minuuttiero on siis puoli minuuttia (0,5')
  2. 1' = 60", jolloin 0,5' x 60" = 30". Viivojen väli on 30"
 2. Mitataan em. kahden pystyviivan väli millimetreinä aiemmin selvitetyn N-koordinaatin kohdalta tai arvioimalla suunnilleen paikka, esim. Xmm
  1. Jaetaan sekunnit milleillä: 30" / X mm = X"/mm eli 1 mm kartalla on X"
 3. Pyöristetään 27° 46,863' lukemaksi 27°46,9'
 4. Muunnetaan minuutit sekunneiksi kertomalla 60:llä: 46,9' x 60 = 2814,0"
 5. Jaetaan sekunnit edellä saadulla viivojen välillä: 2814,0" / X" = Y mm
 6. Mitataan Y mm lännen puoleisesta pystyviivasta itään päin ja siinä on kohteen E-koordinaatti.
 7. Yhdistetään nämä pisteet saman aikaisesti ja siinä on kohde.

ETRS-TM35FIN -koordinaatisto[muokkaa]

 • Ensisijainen Suomessa käytettävä tasokoordinaatisto. Käytössä esimerkiksi Karttakeskuksen 2020-luvun ulkoilukartoissa mustalla painettuna ruudukkona, jossa itäkoordinaatti on 6-numeroinen ja pohjoiskoordinaatti 7-numeroinen. Esimerkiksi UKK-puiston autiotuvan Tahvontupa koordinaatit ovat N 7557749 E 564991. Saatetaan merkitä myös esimerkiksi "UTM 1234567 1234567".
 • Pohjautuu EUREF-FIN–vertauskehykseen
 • Karttaprojektio UTM kaistassa 35 ja geodeettinen datumi ETRS89
 • Lähes suorakulmainen koordinaatisto
 • Koko Suomi yhdellä 13° projektiokaistalla, pituuspiirien 19–32° välillä. 19° ~ Tukholma. Yksi keskimeridiaani: 27° itäistä pituutta
 • Itäkoordinaatin kaistan 35 keskimeridiaani 27° itäistä pituutta, jota vastaa itäkoordinaatti 500 000 metriä.
 • Pohjoiskoordinaatti on etäisyys päiväntasaajalta metreinä.
 • Projektiovirhe mittakaavassa.
ETRS	koordinaattijärjestelmän nimi, datum, ETRS89
TM	karttaprojektion tyyppi, Transverse Mercator
35	UTM-projektiokaistanumero/-tunnus
FIN	suomalainen kaistaleveyspoikkeama UTM-standardista
 • N 6684533 = 6684 km 533 m päiväntasaajalta
  • sijainti kartan vaakaviivasta 6684 pohjoiseen 533 m
 • E 358112 = 358 km 112 m 19° pituuspiiriltä itään
  • sijainti kartan pystyviivasta 358 itään 112 m

Tasokoordinaattien määrittäminen KARTALTA[muokkaa]

 • N 6684533 E 358112
 • Mittakaava 1 : 50 000
 • 1. KOORDINAATTIMITTARILLA (PAIKANTAMISLEVY)
 1. Kartan mittakaavan mukaan valitaan oikea paikantamislevy.
 2. Määritetään ruutu, jonka sisällä kohde on. Ruudun alareunan viiva on 6684 ja vasemman reunan viiva on 358
 3. Paikantamislevyn kärki asetetaan suorassa ruutuun nähden määritettävään kohteeseen. Luetaan paikantamislevyn asteikolta ruudun alareunan kohdalta lukema (N) 533 ja ruudun vasemman reunan lukema (E) 112.
 4. Muodostetaan koordinaatit N 6684533 E 358112
 • 2. ARVIOIMALLA
 1. Selvitetään kartan mittakaava ja lasketaan paljonko 1 cm kartalla on metreissä maastossa, esim. 500m
 2. Mitataan kartan ruutu senttimetreissä (cm), esim. 2 cm
 3. Arvioidaan kohteen sijainti ruudussa mahdollisimman tarkkaan, esim. puolivälissä ruutua 1 cm
 4. Kun edellä on selvitetty, että 1 cm on esim. 500m, niin koordinaatin loppuosa on 500
 • 3. VIIVOITTIMELLA
  • Aloitetaan itäkoordinaatin määrittämisestä. Kyseessä on E-koordinaatti ja ne löytyvät kartan yläreunasta. Nyt "kuljetaan" siis maapalloa lännestä itään. Kartta on edessä niin päin, että karttamerkintöjen tekstejä voidaan lukea normaalisti.
 1. Kohteen länsipuolella (vasemmalla) lähin punainen pystyviiva on merkitty 358. Tämä muodostaa alkuosan koordinaattia.
 2. Mitataan viivoittimella, montako millimetriä 358-viivasta on kohteeseen. Se on 2,24 mm.
 3. Katsotaan kartan mittakaava, se on 1:50 000 eli 1 cm kartalla on 50 000 cm maastossa. Kun 50 000 / 1000 saadaan 50 metriä maastossa, joka on 1 mm kartalla. Kartan punaiset ruuduthan ovat 20 mm kanttiinsa, joka on 1 km eli 1 mm on tuon 50 metriä (20 x 50 = 1000 m)
 4. Tehdään kertolasku: 50 m/mm x 2,24 mm = 112 metriä. Kohde on siis 112 metriä viivasta itään.
 5. Koordinaatiksi tulee numerot yhdistäen E 358112
  • Määritetään seuraavaksi pohjoiskoordinaatti. Kyseessä on N-koordinaatti ja ne löytyvät kartan sivusta. Nyt "kuljetaan" siis maapalloa päiväntasaajalta pohjoiseen päin.
 1. Kohteen eteläpuolella lähin ruudun vaakaviiva on merkitty 6684. Tämä muodostaa taas alkuosan koordinaattia. Matka on siis 6684 km päiväntasaajalta suoraan maanpintaa pitkin, mäkien "läpi" kulkien tuolle viivalle.
 2. Mitataan etäisyys millimetreinä 6684-viivasta kohteeseen. Se on 10,66 mm.
 3. Muunnetaan se samalla tavoin metreiksi: 50 m/mm x 10,66 = 533 m. Kallio on siis 533 m viivasta pohjoiseen.
 4. Koordinaatiksi tulee numerot yhdistäen: N 6684533

Koordinaattien vienti KARTALLE[muokkaa]

 • N 6684533 E 358112
 • Mittakaava 1 : 50 000
 • 1. KOORDINAATTIMITTARILLA (PAIKANTAMISLEVY)
 1. Kartan mittakaavan mukaan valitaan oikea paikantamislevy.
 2. Määritetään ruutu, jossa ruudun alareunan viiva on 6684 ja vasemman reunan viiva on 358
 3. Ei muunnoksia, käytetään suoraan koordinaattien kolmea viimeistä numeroa 533 ja 112
 4. Paikantamislevy asetetaan suorassa ruutuun nähden samanaikaisesti edellä mainituilla arvoilla niin, että 533 on ruudun alareunan päällä ja 112 ruudun vasemman reunan päällä. Tällöin paikantamislevyn kärki (0-kohta) osoittaa kohteen.
 • 2. ARVIOIMALLA
  • Ks. soveltaen ohje kohdasta 'Tasokoordinaattien määrittäminen KARTALTA'
 • 3. VIIOITTIMELLA
  • Ks. soveltaen ohje kohdasta 'Tasokoordinaattien määrittäminen KARTALTA'
 1. Otetaan koordinaatin kolme viimeistä numeroa ja jaetaan ne esim. 1:50 000 kartalla 50:llä.
 2. Etsitään koordinaattiluvussa kolmea viimeistä numeroa edeltävien numeroiden osoittama viiva kartalta
 3. Mitataan 1-kohdassa saatu millimetrimäärä 2-kohdan viivasta pohjoiseen tai itään.
1 : 50 000 --> 50 (50 000 / 1 000)

E 358 112 
   112 / 50 = 2,24 mm itään viivasta 358

N 6684 533
    533 / 50 = 10,66 mm pohjoiseen viivasta 6684

Koordinaatit ja mittakaava eri kartoissa[muokkaa]

 • Kun yhdessä kartassa on koordinaatit ja toisessa saman alueen kartassa mittakaava ja tarvitsee määritellä kartalla olevan kohteen koordinaatit.
 1. Kartalta yksi ja kaksi löytyy sama paikka.
 2. Määritä paikan koordinaatit kartalta yksi
 3. Laske tästä paikasta etäisyys haluttuun pisteeseen kartalla kaksi
 4. Muuta etäisyys cm:t kakkoskartan mittakaavan mukaan metreiksi P ja I
 5. Laske ne tietämiisi koordinaatteihin kartalta yksi.

Koordinaattimuunnokset[muokkaa]

 • Laskukone / paperi / GPS–paikannin / älypuhelinsovellus / verkkosivu
A1. DD° MM.MMM’ (DDM) --> DD.DDDDDD° (DD)
 60° 16.358
       16.358 / 60 = 0.272633 --> 60.272633
A2. DD.DDDDDD° (DD) --> DD° MM.MMM’ (DDM)
 60.272633
   0.272633 * 60 = 16.358 --> 60° 16.358
B1. DD.DDDDDD° (DD) --> DD° MM’SS.SSS" (DMS)
60.272633
  0.272633 * 60 --> 16,357980'
                                 0,357980 * 60 --> 21,4788" ==> 60° 16' 21,479"
B2. DD° MM’SS.SSS" (DMS) --> DD.DDDDDD° (DD)
60° 16' 21,479"
60 + (16 / 60) + (21,479 / 3600) = 0,266666667 + 0,005966389 = 60,272633
C1. DD° MM' SS’ (DMS) --> DD° MM.MMM’ (DDM)
 60° 16’21”
            21 / 60 = 0.350 --> 60° 16.350
C2. DD° MM’SS.SSS” (DMS) --> DD° MM.MMM’ (DDM)
 60° 16’21.5”
            21.5 = 21500 / 60 = 358 --> 60° 16.358
C3. DD° MM.MMM’ (DDM) --> DD° MM’SS.SSS" (DMS)
 60° 16.358
            358 * 60 = 21480 --> 60° 16.21.480
 • 2. GPS / älypuhelinsovellus / verkkosivu
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka Kartan oikeassa laidassa on XY°-painike, josta voi valita koordinaatiston ja syöttää koordinaatit ja tämän jälkeen keskittää kartan. Koordinaatit voi muuntaa toiseksi vaihtamalla koordinaatiston.
https://www.geoplaner.com Geoplanerin yläreunassa olevaan dd° mm.mmm' -kohtaan ylempään laatikkoon syötetään esim. 69° 17.180 N ja alempaan 21° 16.087 E Koska Luontoon.fi-koordinaatti on neljänumeroinen, viimeisen luvun mukaan voidaan pyöristää sitä edellinen (matematiikassa 5-9 pyöristää ylöspäin).
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi
D1. DD° MM.MMM’ (DDM) --> ETRS-TM35FIN
 N 60° 16.3500’ E 24° 26.0834’ --> N 6684533 E 358112
Laskutoimitukset ovat erittän monimutkaiset.
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi
D2. DD° DDDD° (DD) --> ETRS-TM35FIN
http://www.loukko.net
 • iPhone
  • iGCT-sovellus (muunnos WGS84 DD <-> DMM <-> DMS ja WGS84 <-> ETRS-TM35FIN)
 • Android
  • ?

Sovellukset, verkkosivut[muokkaa]

b-bark[muokkaa]

 • DD°MM.MMMM’ (DDM)
  • N 60° 16.3500’ E 24° 26.0834’
  • Googleen: 60 16.3500, 24 26.0834
 • DD.DDDDDD° (DD) ei tarvitse antaa °-merkkiä
  • Lat 60,272633° Lon 24,434623°
  • Googleen: 60.272631, 24.434623
 • ETRS-TM35FIN
  • N 6684533 E 358112
 • MGRS
  • 35VLG5811284533
  • Googleen: 35VLG5811284533


 • iPhone
  • https://apps.apple.com/fi/app/b-bark/id804642150?l=fi
  • b-bark versio 2.0.10.0089
   • FIN Sijaintimuodon ja koordinaatiston vaihtaminen: … > Kartta > Asetukset > Koordinaattien esitystapa
   • FIN Karttakoordinaattien syöttäminen: … > Lisää paikkapiste > lisää nimi > muokkaa koordinaatit > Tallenna
   • FIN Siirtyminen karttakoordinaatteihin: _ _ _ > Merkinnät > valitse kohde > vasen alakulma kartta
   • ENG Sijaintimuodon ja koordinaatiston vaihtaminen: … > Maps > Settings > Coordinate format
   • ENG Karttakoordinaattien syöttäminen: … > Add a point of interest > lisää nimi > muokkaa koordinaatit > Tallenna
   • ENG Siirtyminen karttakoordinaatteihin: _ _ _ > Markers > valitse kohde > vasen alakulma kartta
  • ??? Sovellus tallentaa kuljettua reittiä. Kuljetun reitin (hännän) pituutta voi säätää kohdasta:
   • ENG My position > Edit > Tail Length. Kuljetun reitin väriä voi säätää: My position > Edit > Symbol. Kuljetun reitin voi nollata: My position > Share-painike > Reset tail.
 • Android
  • https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.belectro.bbark&hl=fi&gl=US
  • b-bark versio 6.3.2
   • Sijaintimuodon ja koordinaatiston vaihtaminen: 1. avaa b-bark sovelluksen vasemmassa alakulmassa olevista kolmesta pisteestä valikko 2. valitse "Asetukset" 3. valitse Näyttö 4. Valitse lohkosta "Yksiköt" "Koordinaattien muoto" 5. avautuvasta koordinaattimuotojen listasta valitse haluamasi sijaintimuoto.
   • Karttakoordinaattien syöttäminen: 1. avaa b-bark sovelluksen vasemmassa alakulmassa olevista kolmesta pisteestä valikko 2. Tiedot-lohkosta valitse 'Tämä paikka... >' 3. valitse avautuvasta uudesta menusta 'Lisää paikkapiste' 4. Anna uudelle paikkapisteelle 'Nimi' ja paina 'OK' 5. Seuraavassa ikkunassa voi syöttää paikalle kuvauksen ja voi sijoittaa sen tiettyyn kansioon 6. Voi syöttää koordinaatit, koordinaatit pitää syötää siinä muodossa mikä on määritelty asetuksissa 7. Kun paikan määrittley on valmis, tallennetaan painamalla oikeassa yläkulmassa näkyvää levykesymbolia. Huom. voi myös valita kartalle ilmestyvän symbolin värin ja kuvan.
   • Ruudun vasemmassa alakulmassa oleva painike avaa listan tallennetuista paikoista.
  • b-bark versio "vanhempi kuin 6"
   • Sijaintimuodon ja koordinaatiston vaihtaminen: … > Asetukset > Näyttö (Helppo tila pois, jos on päällä => tulee näkyviin Koordinaattien muoto) > DD°MM.MMMM’ on valinta Desimaaliminuutit
   • Karttakoordinaattien syöttäminen: … > Kohdelista > oikean alakulman + -painike > valitse uuden kohteen tyyppi: Paikkapiste > lisää nimi > muokkaa koordinaatit > tallenna oikean yläkulman tallennus-kuvakkeesta
   • Siirtyminen karttakoordinaatteihin : Vaihtoehto 1) Kohdelista eli oikean alakulman keskimmäinen kuvake tai 2) … > Kohdelista > valitse haluttu kohde napauttamalla => kartta avautuu oikeasta kohdasta ja kohteen ikoni osoittaa paikan.

Maastokartat[muokkaa]

MML Karttapaikka[muokkaa]

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka
 • Koordinaattien hakemiseen kartalta ja muuntamiseen koordinaatistojen välillä. Toimii myös älypuhelimessa.
 • Painike XY°


 • ETRS-TM35FIN
N 6684532,987 E 358114,994
 • KKJ:n peruskoordinaatisto
N 6684667,082 E 2524232,633
 • KKJ:n yhtenäiskoordinaatisto YKJ
N 6687340,068 E 3358226,865
 • ETRS89 maantieteelliset (~WGS84)
N 60° 16,35779' E 24° 26,08035’ (DDM)
N 60° 16' 21,467" E 24° 26' 4,821” (DMS)
N 60,272629828° E 24,434672480° (DD)
 • KKJ maantieteelliset
N 60° 16,34811’ E 24° 26,27175’ (DDM)
N 60° 16' 20,886" E 24° 26' 16,305” (DMS)
N 60,272468439° E 24,437862471° (DD)

Muut[muokkaa]

 • Google Maps
  • ETRS89 (~ WGS84) / EUREF-FIN (~ WGS84)
  • käytä ° -symbolia
  • käytä pistettä (.) desimaaleissa
  • käytä pilkkua (,) E ja N–erottimina
  • ensin lat. (N) ja viimeiseksi lon. (E)
60 16.3580, 24 26.0770 (DDM)
60°16.358N 024°26.078E (DDM)
60.272634, 24.434627 (DD)
60°16’21.5”N 24°26’04.7”E (DMS)
 • 112-sovellus (WGS84), hätäkeskus, Mapitare, geogätköily
60° 16.358 N (DDM)
024° 26.078 E
Suositellaan hätäpuhelussa
P 60° 16,358’
I 24° 26,078’
 • iPhone kompassi, Mercedes–Benz MBUX
  • Kompassi-applikaatiosta lukeman voi suoraan kopioida esimerkiksi Google Maps-hakukenttään.
60° 16’22” N (DMS)
24° 26’05” E
 • Maps macOS
N 60,2728° (DD)
E 24,4346°
 • Kartat Windows 10
60.272812 (DD)
24.434565
 • www.luontoon.fi
N 60° 16.358’ E 24° 26.078’ EUREF-FIN (~ WGS84) (DDM)
N 6684533 E 358112 ETRS-TM35FIN
 • www.marinetraffic.com
30.0183, 032.5803 (DD) tai N30° 01’05.78 E032° 34’49.07 (DMS) (Ever Given poikittain Suezilla 3/2021)
 • rsoe-edis.org (Emergency and Disaster Information Service)
Lat. 60.272626, Lon. 24.434644 (DD)
 • International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
25°58’02.42”S 32°35’26.45”E (DMS)
 • iGCT
  • Geokätköilyssä käytetty sisältää koordinaattimuunnoksia.

Harjoitustehtävät[muokkaa]

Harjoitus 1[muokkaa]

 1. Aseta käyttämäsi älypuhelinsovelluksen tai GPS-paikantimen sijaintimuodoksi DD°MM.MMMM’ (DDM)
 2. Syötä koordinaatit N 60° 16.3500’ E 24° 26.0834’
 3. Siirry karttakoordinaatteihin, oletko saman järven kaakkoiskulmassa kuin tällä sivulla käytetyissä esimerkeissä?

Harjoitus 2[muokkaa]

Olet partion kanssa suorittamassa tehtävää ja saat tekstiviestillä karttakoordinaatit.

a) N 60° 10.4834’ E 24° 59.0334’
b) N 60° 33’ 15” E 25° 21’2”
c) N 60.285224° E 24.576573°
d) P 7671501 E 255137
 1. Nimeä sijaintimuodot (DD, DDM, ETRS-TM35FIN, DMS)
 2. Partiolla on käytössä sekä GPS että älypuhelin. Siirrä koordinaatit laitteisiin ja nimeä paikat.

Harjoitus 3[muokkaa]

Olet partion kanssa suorittamassa tehtävää ja saat radiopuhelimella karttakoordinaatit. Partiolla on kartta ja kompassi.

 1. Arvioi paikka silmämääräisesti.
 2. Siirrä karttakoordinaatit tarkasti maastokartalle kompassin viivoitinta käyttäen ja nimeä paikka.
 • Kartan mittakaava 1:50 000
 • 1 koordinaattiruutu on 2 x 2 cm
 • N 6687342 E 358751

Harjoitus 4[muokkaa]

Olet partion kanssa suorittamassa tehtävää ja saat seuraavat koordinaatit, määritä paikka kartalla.

 • Kartan mittakaava 1:50 000
 • 1 koordinaattiruutu on 2 x 2 cm
 • N 60° 15.9000’ E 24° 25.9834’
 • Käytä harjoituksen 3 karttaa. Tee ensin koordinaattimuunnos.

Harjoitus 5[muokkaa]

Olet partion kanssa suorittamassa tätehtävää ja löydätte Kaljärven itärannan peltoaukean keskeltä huivin. Johtopaikka pyytää löytöpaikan koordinaatit

 1. ETRS-TM35FIN–koordinaatistossa tasokoordinaatteina.
 2. Samassa koordinaatistossa maantieteellisinä koordinaatteina sijaintimuodossa DDM.
 3. Harjoittele viestintä.
 • Käytä harjoituksen 3 karttaa.

Harjoitus 6[muokkaa]

Olette hajautuneet suorittamaan nopeaa tehtävää Granön saaressa. Löydätte parisi kanssa saaren koillisosasta, nuolen osoittamasta pohjukasta, kajakin. Johtopaikka pyytää kertomaan löytöpaikan koordinaatit. Sinulla on käytössä vain sininen merikartta ja parillasi radiopuhelin.

 1. Ilmoita koordinaatit sijaintimuodossa DD° MM.MMMM (DDM)
 2. Ilmoita koordinaatit sijaintimuodossa DD° MM'SS,SS" (DMS).
 3. Tapaat partion muut jäsenet myöhemmin ja varmistat antamasi koordinaatit älypuhelimesta. Aseta sovellukseen (esim. b-barkiin) sijaintimuoto (DDM) ja etsi kartalta Vuosaaren edustalta sama paikka. Vertaa koordinaatteja.
 4. Etsi https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/ -osoitteessa kartalta sama paikka. Vertaa DMS-sijaintimuodossa antamiasi koordinaatteja Karttapaikan ETRS89–maantieteellisiin koordinaatteihin.

SIJOITTAMATTA, SAA SIJOITTAA OIKEAAN KOHTAAN[muokkaa]

Peruskoordinaatisto (PKJ)[muokkaa]

2412345I
6512345P
 • Musta suorakulmainen koordinaattiruudusto. Kyseessä on siis suorakulmainen "laatikosto", joka karttoihin on piirretty on Suomen päälle. Paikka on siis määriteltävissä suorassa kulmassa.
 • Itäkoordinaatti on etäisyys keskimeridiaanista, pohjoiskoordinaatti päiväntasaajasta.
 • Suomi on jaettu kolmeen projektiokaistaan; 34 (keskimeridiaani LON 21°), 35 (LON 27°) ja 36 (LON 33°), jossa jokaisella on oma ruudusto.
 • Itäkoordinaatti (E) on merkitty kartan reunaan 3 numerolla (km)
 • Pohjoiskoordinaatti (N) on merkitty kartan reunaan 4 numerolla (km).

Lisätietoa ja lähteitä[muokkaa]

Wikikkoon tehdyt kansalaisten lisäykset
ETRS89 koordinaattijärjestelmä käyttöön, Maanmittauslaitos
Suomen Geodeettiset koordinaatistot ja niiden väliset muunnokset, tiedote 30, Geodeettinen laitos, 2009
Karttaprojektion vaikutus alueittaisten geometristen tunnuslukujen määritykseen, Mikko Hämäläinen
Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS, Markku Poutanen, Geodeettinen laitos
Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä, Markku Poutanen, Geodeettinen laitos
Koordinaatteja karttapalveluihin - Koordinaattien ohjelmallinen muuntaminen, Heli Manninen, 2011
Suomalaiset koordinaatistot, Eino Uikkasen kotisivu
Oppijakso suomalaisista koordinaatistoista, Eino Uikkasen kotisivu
Vapepan paikannus- ja GPS-ohje 2009 - Koordinaatit ja niiden käyttö
Kartat ja koordinaatit, Vapepa
jne.

Viitteet[muokkaa]

 1. 1,0 1,1 Vertausjärjestelmät, Reference Frames.pdf, NLS