Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Wikikko - kansan taitopankki:Tietoja

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Seuratessani talonpoikais-, sosiaalisen- ja maailmankuvallisen taitojen kehitystä en voi olla huomaamatta sitä tuhlausta, joka kohdistuu maahan, ihmisiin, materiaaliin, tehtyyn työhön ja elämän arvostukseen. Asenne, taito ja halu tehdä kunnon jälkeä ja elää hyvää elämää yhdessä on osa kestävää ja hyvinvointiin tähtäävää tulevaisuutta. On esiintynyt tarve sisällöltään julkaisuun, joka hyödyttää kestävän tulevaisuuden rakentajaa. Toivon kirjoitusten olevan hyödyksi ja voimaksi maapalloa asutettaessa.

Wikikon perustaja vuonna 2003

Tietokortisto muuttui Wikikoksi

Aikoinaan tarkoituksena oli julkaista oppikirja, jonka lähdetiedoksi kerättiin tietoa noin 15 vuoden ajan. Kirjan kirjoittaminen kuitenkin keskeytyi ja taustatueksi kerätty materiaali jäi ilman käyttöä useaksi vuodeksi. Internet antaa oivan mahdollisuuden jakaa tietoa julkisesti. Lopulta kyseinen tieto muokattiin nettiin tietokortistoksi ja siitä jatkumona on Wikikko.

Netissä suosion 2003 - 2006 saanut Tietokortisto siirrettiin wiki-muotoon, kaikkien käytettäväksi ja kehitettäväksi 9. sydänkuuta 2006. Tämä on Wikikon perustamispäivä. RihmastoWiki sulautui Wikikkoon 28. sydänkuuta 2009.

Miksi tällainen wiki, eikö Wikipedia riitä?

Kysymyksen on esittänyt tuntematon Wikikon käyttäjä. Kaikki arvo Wikipedialle ja tiedolle siellä, se on teos, joka on omaa luokkaansa! Wikipedia on luomus, jolla on oma visio ja säännöt. Yksinkertaisesti jokainen wiki kulkee omaa polkuaan ja käyttäjä valitsee wikinsä. Wikipediaan ei sovi kaikki tieto, kuten ei myöskään tänne. Tiet voivat kuitenkin hyödyntää toisiaan, siinä missä toisen wikin rajat tulevat vastaan, toinen wiki voi jatkaa.

Julkinen tieto ja näkemykset ovat elettävän aikakauden mukaan. Wikikkoon kelpaa tieteellisesti todistetut tiedot, mutta lisäksi kansalaisten kutomat taidot ja tiedot huumorilla kansantajuisesti höystettynä. Ne ovat osa kulttuuria, ihmisten rikkautta ja rakkautta, jotka osaltaan edesauttavat uusiin aatoksiin.

Tekijänoikeus

Wikikko sisältää tekstiä, jonka on luonut kansa elämän myötä opituista tiedoista ja taidoista. Wikikossa on noudatettava tekijänoikeuslainsäädäntöä! Tänne lainatuissa tekijänoikeudellisissa teksteissä on käytettävä alkuperäistä lähdettä ja/tai oltava lupa asianomaiselta niin kuin laki asiasta velvoittaa. Ylläpidolla on oikeus poistaa havaitessaan materiaali, joka loukkaa tekijänoikeuksia.

Kukaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ei omista täällä olevaa tietoa. Tietoa voi lisenssin mukaisesti käyttää ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Wikikossa olevaa tietoa ei toisin sanoen saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai omia itselleen minkäänlaista omistusoikeutta sisältöön tai sen osiin.

Asennemuutos ja sisältö

Omien tietojen ja taitojen luovuttamista julkiseen käyttöön kaikkien hyödynnettäväksi

Pystyäkseen kirjoittamaan Wikikkoon, joutuu luopumaan suoranaisesta oman edun tavoittelusta ja siitä, että "työlleen" ei saa henkilökohtaista huomiota eikä rahallista korvausta. Asiaan voi suhtautua esimerkiksi niin, että saadessaan itselleen jotain täältä, voi vastavuoroisesti jakaa jotain lahjaksi muille omista tiedoistaan. Wikikossa ei kirjoiteta omalla nimellä tai käyttäjätunnuksella. Wikikko on kaikkien siihen osallistuvien yhteinen luomus ja kaikille tarkoitettu. Wikikon käytäntö on, että kuka löytää virheen, korjaa sen itse eikä valita siitä. Kritiikin sijaan on kehittyneempää ihmisyyttä korjata itse epäkohta ja samalla kunnioittaen muiden kirjoittajien näkemyksiä. Oma henkilökohtainen ja yleinen näkemys ei välttämättä ole totuus, vaikka se siltä vaikuttaisi. Asiat pyritään esittämään niin, että eri näkökulmat tarjoavat lukijalle hedelmällisen pohjan jalostaa tietoa eteenpäin. Kirjoittaminen on kykyä esittää oma näkemyksensä muiden rinnalla, ei poistaa muiden kirjoituksia.


Wikikko on tarkoitettu käytännön taitojen ja tietojen jakamiseen. Wikikko ei ole alusta esimerkiksi uskonnollisten, poliittisten ja muiden mielipiteiden jakamiseen eikä terveyteen vaikuttavan tiedon jakamiseen. Ylläpito huolehtii ensisijaisesti häiriköinnistä, sotkemisen poistamisesta ja aiheettomista aikaisempien kirjoitusten poistamisesta. Kielenhuoltoon ja murteisiin ylläpito harvoin puuttuu, ne kertovat ajasta ja ihmisten erilaisista tavoista esittää asioita.

Ammattilaiset ja tee-se-itse tekijät

Wikikkoon kirjoittavat sekä ammattilaiset että tee-se-itse oppineet. Wikikossa ei mollata kumpaakaan osapuolta, ylläpitäjät kiinnittävät huomiota tähän ja korjaavat tarvittaessa kirjoituksia. Ammattilaiset hyväksyvät, että harrastajien keskuudessa työtavat voivat olla kotikutoisempia, heillä on mahdollisuus lisätä kirjoitukseen ammattimainen tapa tehdä työ. Harrastajat yhtälailla tietävät, että ammattilaiset tekevät virheitä. Tehdään-se-yhdessä -tekijöillä on mahdollisuus kehittää ja löytää uusia keinoja.

Viittaus Wikikkoon

Wikikkoon viitattaessa tulee käyttää: Wikikko

Yhteystieto

Sähköposti: wikikko ätt wikikko.info