Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Jälleenlataus

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johdanto[muokkaa]

Sivulla käsitellään aseiden patruunoiden jälleenlatausta. Tämä tarkoittaa patruunan valmistamista hylsystä, nallista, luodista ja ruudista tarkoitukseen käytettävillä latausvälineillä esimerkiksi kotona. Näin voidaan tehdä juuri halutun laisia patruunoita, joilla voidaan näin parantaa ampumasuoritusta. Lisäksi kun työlle ei lasketa hintaa, voidaan säästää kuluissa patruunatyypistä riippuen. Yleisesti sanotaan että itse lataamalla saa aina parannettua tarkkuutta.

KYSESSÄ ON TOIMINTA JOKA VOI AIHEUTTAA VAKAVIA SEURAAMUKSIA. SIVUN OHJEET ANTAVAT YLEISIÄ OHJEITA AIHEESEEN LIITTYEN.

Oppaat[muokkaa]

VihtaVuori jälleenlatausopas
Nordis ladattava tiedostot
Vihtavuori

Turvallisuus[muokkaa]

 • Säilytä lain määräämällä tavalla komponentteja
 • Järjestys helpottaa työskentelyä ja lisää turvallisuutta. Käytä yhtä ruutia ja nalleja yhdellä kertaa.
 • Älä käytä pölynimuria vaan harjaa ruudin siivoamiseen.
 • Käytä ainoastaaan komponentteja jotka tunnet ja ovat asianmukaisia. Noudata valmistajien ohjeita, äläkä sekoittele ruuteja keskenään.
 • Käytä suojalaseja ja lataa kun olet siihen henkisesti kykenevä. Käytä hengityssuojainta puhdistaessa rummuttamalla hylsyjä.
 • Pidä kirjaa jälleenlatauksesta
 • Pese kädet huolellisesti hylsyjen ja patruunoiden käsittelyn jälkeen

Laki[muokkaa]

Finlex, Ampuma-aselaki (1/1998)
 • 5 § Patruuna
 • 10 § Erityisen vaaralliset patruunat ja ammukset
Räjähdeasetus (473/1993)
 • 3 §, 4 §, 70 §

71 § Asuinhuoneistossa taikka huonetiloissa, joissa ihmisiä oleskelee, saa säilyttää yhteensä enintään 2 kg ruutia, enintään 20 000 ampuma-aseissa, työkaluissa tai lähetyspistooleissa käytettävää patruunaa, enintään 1 000 patruunoiden sytytysnallia sekä enintään 5 kg ilotulitusvälineitä ja muita pyroteknisiä valmisteita.

Ruuti ja pyrotekniset valmisteet tulee säilyttää erillään toisistaan omissa lukituissa kaapeissaan, jotka on sijoitettu siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä eikä sellaista tulenkäsittelyä, josta voisi aiheutua räjähteen syttyminen, eikä myöskään helposti syttyviä muita aineita. Edellä 1 momentissa tarkoitetut patruunat ja sytytysnallit tulee myös säilyttää lukitussa kaapissa joko erillään muista räjähteistä tai samassa kaapissa ruudin kanssa.

Räjähteitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa eikä kaksi tai useampia asuinhuoneistoja käsittävän rakennuksen eri asuinhuoneistojen yhteisessä tilassa eikä tällaisessa tilassa olevassa talousirtaimiston asuntokohtaiseen säilyttämiseen varatussa tilassa.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

§ 83 Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, ampuma-aseissa ja niiden patruunoissa käytettäviä ruuteja ja sytytysnalleja saadaan luovuttaa ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetulle.

Käsitteet[muokkaa]

 • Alilatausdetonaatio. ?
 • Puristelataus. Painetaan luotia niin syvälle, että ruuti alkaa painumaan kasaan. Tämä ei ole suositeltavaa, eikä tarkoitus.
 • Rihlakosketus. Luoti on hylsystä niin ulkona että se koskettaa rihloja. Tämä saattaa aiheuttaa patruunan jumiutumista lippaassa ja näin syöttöhäiriötä. Metsästystilanteissa tämä voi olla vaarallinen tilanne.

Latausvälineet ja komponentit[muokkaa]

Lee Precision
RCBS
Redding
Hornady

Holkit[muokkaa]

 • Holkit myydään yleensä sarjoina kaliiperin mukaan. Usein eri valmistajan holkit käyvät toisen puristimiin.
 • Suoran hylsyn lataamiseen tarvitaan kolme holkkia.

Hylsy[muokkaa]

 • Lapuan valmistamia hylsyjä pidetään usein parhaimpina.

Luodinnopeusmittari[muokkaa]

 • Tämän avulla saadaan tarkempaa tietoa latausharrastuksessa ja voidaan syventää harrastusta haluttuihin tuloksiin pääsemisessä.

Nalli[muokkaa]

 • Pistoolinallit ovat ohuempia kuin kiväärinallit ja näinollen kiväärin piikki voi läpäistä pistoolinallin ja iskeä takaisinpäin aiheuttaen vaurioita.

Ruuti[muokkaa]

 • Säilytys tasaisessa, viileässä lämpötilassa.
 • Pistooli- ja kivääriruudit ovat erikseen.
 • Ruuti kannattaa ostaa riittävän ajoissa, koska sen toimituksessa voi olla kausittaista vaihtelua.

Vaaka[muokkaa]

 • Digivaaka

RCBS[muokkaa]

Tarvikkeita

09087 Powder Funnel .22-.50 Cal. ruutisuppilo 9mm
09452 Universal Case Loading Block
09348 Deburring Tool .17-.60
09332 Accessory Handle-2
09336 Case Lube kit:
09307 Case Lube Pad
09311 Case Lube-2 (2 oz. bottle)
09328 Case Neck Brush-Medium
09575 Primer Pocket Brush Combo
09412 Pow'r Pull Kit (vasara)
86905 Medium Pistol Ammo Boxes
Case Trimmer

Lataaminen[muokkaa]

Seuraavassa on esitetty yleinen työjärjestys

Hylsyn puhdistaminen[muokkaa]

 • Puhtaat hylsyt helpottavat havaitsemaan hylsyjen virheet ja lisäävät jälleenlataustyökalujen ikää.
 • Hylsyjä voi puhdistaa käsin pesemällä ja kiillottamalla tai erityisillä kiillotusrummuilla tai ultraäänipuhdistuksella.

Hylsyn tutkiminen[muokkaa]

 • Tarkista hylsy silmämääräisesti tarkastellen mahdollisista halkeamista hylsyn suussa tai muualla, painaumista jne.
 • Kiinnitä huomiota nallin ja hylsyn väliseen uraan. Jos nalli on sileä eli nallin reuna on kiinni hylsyn reunassa, latauksen paine on ollut liikaa.
 • Jos hylsy on uudelleenladattu liian monta kertaa, hylkää se sen perusteella. Usein 5-10 kertaa on suositeltava enimmäismäärä. Kymmentä kertaa pidetään maksimina.

Hylsyn supistaminen ja nallin poistaminen[muokkaa]

 • Supistaminen kohdistuu koko hylsyyn niin, että sen muoto palautetaan patruunapesään sopivaksi. Työ tehdään sopivalla supistusholkilla, joka samalla muotoilee hylsyn muodon ulkoapäin puristaen ja hylsyn sisältäpäin suuosan.
 • Täyssupistus käy kaikkiin aseisiin eli varmistaa patruunapesään syötön onnistumisen tältä osin. Supistus tapahtuu koko hylsyn osalta.
 • Kaulansupistusholkki on suositeltava hankinta. Se nopeuttaa lataamistyötä.
 • Supistamisholkissa on myös piikki, joka samalla irrottaa vanhan nallin.
 • Voitele hylsy kevyesti rullaten sitä esimerkiksi muovisen hylsyjen latauksen aikana pystyssä pitämiseen tarkoitetun kotelon kannen voitelupintaa vasten. Käytä tähän tarkoitukseen sopivaa voiteluainetta. Muutoin joku hylsy todennäköisesti jää kiinni holkkiin. Tähän tilanteeseen on olemassa myös oma työvälineensä.
 • Hylsy on kiinni latauspuristimen hylsynpitimessä.
 • Perusasetus on paperin mahtuminen hylsynpitimen ja piikin väliin.
 • Lopuksi kuivaa hylsy talouspaperilla.
 • Tarvittaessa on hyvä selvittää miten lukko menee kiinni luodillisella patruunalla ilman nallia. Koskaan ei saa olla suurta vastusta. Metsästyspatruunalle suositellaan vähän vastusta.

Hylsyn lyhentäminen[muokkaa]

 • Hylsy saattaa pidentyä ammuttaessa ja näin sen asettuminen uudestaan patruunapesään voi tuottaa ongelmia ellei sitä lyhennetä.
 • Mittaa hylsyn pituus työntömittaa apuna käyttäen.
 • Lyhennä hylsyä tarvittaessa hylsytrimmerillä, jossa pyörivällä jyrsinterällä sorvataan hylsyn suuta lyhyemmäksi. Oikea ohjepituus löytyy taulukosta.
 • Lyhennyksen jälkeen poista hylsyn sisäpuolelle kertynyt purse.

Nallittaminen[muokkaa]

 • Hylsyyn painetaan uusi nalli. Tämä voidaan tehdä latauspuristimen avulla tai erillisellä nallitustyökalulla. Latauspuristimella tehtäessä työnnetään vipua ylöspäin, kun normaalisti sitä vedetään alaspäin.
 • Puhdista ensin nallitasku tähän tarkoitetulla puhdistustyökalulla.
 • Kokeile tasaista pintaa vasten ettei hylsy keiku eli nalli ei ole jäänyt liian ylös.

Ruudittaminen[muokkaa]

 • Ruuti mitataan ruutivaa'alla, annostelukauhalla tai ruutiannostelijalla taulukon arvojen minimi/maksimi rajojen sisäpuolella omaan tarpeeseen todettujen arvojen mukaan. Vaakaan annostelussa voi käyttää apuna ruutisirotinta, jolla ruutihiukkasia on helpompi tiputtaa vähissä erin.
 • Ruuti kaadetaan ruutisuppilon avulla hylsyyn
 • Ruutiannostelijaa käytettäessä hyvä vivun liike on napakka ja aina samalla tavoin. Voiteluaineta ei tule käyttää.

Luodin asettaminen[muokkaa]

 • Luoti painetaan puristimella hylsyyn oikeaan syvyyteen ja koko patruunan pituus mitataan tarvittaessa työntömitalla.
 • Työ suoritetaan latauspuristimen luodinasetusholkilla, luoditusholkilla.
 • Tarvittaessa hylsyn suu puristetaan luotia vasten siinä olevaan uraan. Toisin sanoen niippaus. Tämä estää luodin liikkumisen hylsyssä patruunan ollessa lippaassa rekyylin vaikutuksesta.
 • Ennen luotien asettamista, on syytä taskulamppua apuna käyttäen kurkistaa jokaiseen hylsyyn, että ruutia on varmasti jokaisessa hylsyssä ja silmämääräisesti katsottuna saman verran. Ruudittoman patruunan ampuminen saattaa aiheuttaa nallin voimasta luodin irtoamisen patruunasta, mutta jäämisen piippuun, johon voidaan tätä huomaamatta ampua toinen perään jopa vakavin seurauksin.
 • Luoti asetetaan hylsypitimeen, luoti hylsyn suulle ja painetaan puristimella. Mitataan patruuna tarvittaessa työntömitalla, kunnes puristimen syvyysasetus on kohdallaan. Mittauksessa käytetään taulukkoarvoa ja noudatetaan aina vähintään minimimittaa, jonka luoti vähintään pitää olla työntyneenä hylsyyn.
 • Jos ilmenee tarvetta, timpurin kynällä voidaan pyöräyttää hylsyn suun sisäpintaa luodin liukumiseksi helpommin paikalleen.

Kirjanpito ja tarrat[muokkaa]

 • Ladatut patruunat on viisasta merkitä sekä rasiaan että laajempaan kirjanpitoon. Seuraavista linkeistä voit ladata latauspäiväkirjan ja paperitarroja. Lähteinä on käytetty tätä foorumin viestiketjua ja Lapuan tarraa.
Latauspäiväkirja v1
Lataustarra v1

Varastointi[muokkaa]