Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Pyöröhirsilaavu

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1. hirsikerros[muokkaa]

Vaihtoehtoja on esimerkiksi: a) halkaistut hirret sivuilla ja kokonainen edessä ja takana b) kokonainen edessä, takana ja sivuilla.

Sivuhirsien valinta[muokkaa]

 • Tässä ohjeessa valitaan kohta a). Valitaan isokokoinen hirsi halkaistaviksi laavun sivuille. Asetetaan se veistopukkien päälle ja pyöritetään oikeaan asentoon. Oikea asento voi olla hirren "kupera" puoli ylöspäin, ulospäin tai sisäänpäin laavua.

Hirren halkaisu[muokkaa]

 • Mitataan kummankin pään keskikohta, huomioidaan tarvittaessa tyvilaajenema mittauksen ulkopuolelle. Merkitään keskikohta yläreunaan passia apunakäyttäen.
 • Vedetään välille "värilanka". Asetetaan lyhyt passi pystyyn päähän ja keskeltä nostetaan lanka ilmaan ja katsotaan passia pitkien että varmasti nostettu lanka on kohtisuorassa ylöspäin. Värilanka piirtää viivan.
 • Sahataan viivan viertä pitkin että viiva jää näkyviin ensin toiselta puolelta ja sitten toiselta puolen. Päässä voi aluksi kokeilla sahan asentoa. Käännetään hirsi ja sahataan toiselta puolen.
 • Tasoitetaan sahalla puoliskoja, vetävällä ketjulla saha normaali asennossa ja tarvittaessa katsotaan passilla että mahdollisimman suorat.
 • Jos tulee sokkelin päälle tehdään sahalla ura alapuolen tulevalle ulkoreunalle, "tippanokka"

Risteävien hirsien paikkojen mittaus[muokkaa]

 • Tehdään kumpaankin halkaistuun puoliskoon keskelle pyöreälle puolelle värilangalla merkit.
 • Merkitään puoliskoihin päälle etureunasta 50 cm kohdalle merkki ja siitä viivaa pitkin esimerkiksi 15 cm päähän merkki tai niin leveälle kuin käytettävät tukit ovat, eikä merkki jää päälletulevien tukkien alle. Mitataan 50cm-mitasta laavun syvyys-keskiseinämitta ja merkitään siihen myös 15 cm merkit.

Asemoiminen paikalleen[muokkaa]

 • Nostetaan puoliskot paikoilleen vaaitettujen väliaikaisten tolppien tai kiinteän rakenteen päälle. Vasemmalle sivulle latva etureunaan ja oikealle sivulle tyvi etureunaan.
 • Otetaan kaksi lautaa hirsien päiden päälle ja naulataan aluksi toisesta päästä ainoastaan kiinni. Mitataan laavun keskimitta-leveys tarkasti keskilinjasta toiseen ja naulataan lauta kiinni. Toistetaan sama toiselle laudalle.
 • Mitataan ja säädetään ristimitta, helpointa pitää mitan päästä kunnolla kiinni ja käyttää esimerkiksi 10 cm kohtaa merkin kohdalla.
 • Lyödään puolikkaat kiinni väliaikaisiin tolppiin nauloilla joiden kärki "kotkataan" hiukan ja lyödään kärki ulospäin puolikkaan reunasta eli eräällälailla kiertää hirren kautta ulospäin.

Posketaan ja valmistellaan sivuhirret[muokkaa]

 • Poskea kavaraudalla tai hirren ollessa paikoillaan laipan sivulla ja lopuksi kavaraudalla siistien.
 • Vuole tarvittaessa kavaraudalla tai sahalla mahdollinen nouseva tyvilaajentuma tms. pois joka johtaisi veden salvoksen sisään hirren päästä.

Etu- ja takahirsien valinta[muokkaa]

 • Tarvittaessa voidaan lyödä keskikohtiin pienet "pesät" jotta seuraavat hirret eivät luisu pois.
 • Valitaan 1. kerroksen etummainen ja takimmainen hirsi. Asetetaan latvat päällekkäin ja tyvet päällekkäin sivuhirsiin nähden. Eli homma menee kussakin nurkassa tyvi-tyvi-latva-latva-tyvi-tyvi-latva-latva jne.
 • Takimmainen hirsi saa olla käyräkin. Käännetään hirsi niin että sen päälipinta tulee olemaan mahdollisimman suora ja näin helpottamaan piirtämistä. Välttämättä hirren ei tarvitse olla aivan kynsillään eli käyrimmän kohdan yläpuoli täysin ylöspäin, koska takaseinän suoruutta ei pitkien salvosten takia pystytä näkemään täysin myöhemmin.

Asemoiminen[muokkaa]

 • Mitataan passia apunakäyttäen sivuhirsien pinnasta korkeus poikittaisten hirsien pintaan ja verrataan sitä toisiin päätyihin. Tarvittaessa säädetään korkeus samaksi kiilalla jota työnnetään hirren suuntaisesti sivuhirren ja poikittaisen hirren väliin. Näin saadaan alimmaiset hirret varattua varmasti vaakatasoon.
 • Mitataan tulevien salvosten kohdilta "tukinhalkaisijamitalla" tai tavallisella mitalla tukin paksuus ja siitä lasketaan puolet ja merkitään tukin keskikohdat.
 • Asetetaan passi pystyyn 15 cm (tms.) merkin kohdalle ja mitataan siitä tukin keskilinja vastaamaan sivutukkeihin piirrettyä keskilinjaa.
 • Voidaan tarkistaa myös ristimitta ja muita mittoja.
 • Lyödään hollihaat kiinni pitämään tukit paikoillaan, vähintään toiseen päähän. Tukki on nyt vaakatasossa ja tarkasti seinän keskilinjan mukaisesti. Tarvittaessa voidaan hollihakojen sijasta käyttää rimoja joiden päissä on naulat.

Varaus[muokkaa]

 • Lasketaan varausleveys 40-50% keskimääräisestä latvaläpimitasta (esim. 22 - 50% = 11 cm).
 • Säädetään harpin kärkiväli niin että piirrettäessä samasta kohtaan kummaltakin puolelta tulee viivojen väli eli varausleveys halutuksi.
 • Piirretään harpilla salvosten kohta koko ajan kumpikin kupla viivojen välissä, mielellään aivan keskellä.

Salvoksen sahaus[muokkaa]

 • Siirrä hirsi pukkien päälle.
 • Terävällä erittäin lyhytteräisellä puukolla vedä viivojen sisäpuolelta rajaus.
 • Sahaa aloittaen vastakkaiselta puolelta vetävällä ketjulla reunaa pitkin päälle ja siitä hiukan omalle puolelle. Sahaa keskeltä päältä suoraan alaspäin ja katso vastakkaiselta puolelta että tulee lähelle viivaa, vedä laipan kärki sisään tehden koverrusta ja sahaan omalta puolen viivaan. Toista tämä muutamasta kohden tehden viipaleita. Vaihda toiselle puolen ja suorita sama toiseen reunaan. Palikat irtoavat lyömällä.
 • Lovesta pitää tulla kovera. Lyö koveralla taltalla reunat siisteiksi. Samalla talttaa käytettäessä myös osa palikoiden tyvistä irtoaa.
 • Huolittele reunat ja koverrus moottorisahalla. Tarvittaessa lisää koverrusta. Riittävä koverrus on noin 5 mm. Puu saa ottaa kiinni vain aivan reunoista.

Hirret paikoilleen[muokkaa]

 • Aseta takimmainen ja etummainen hirsi paikoilleen ja katso että ne ovat varmasti oikeassa kohdassa keskilinjaan nähden käyttämällä 15 cm merkkiä apuna. Tarvittaessa korjaa 'puukkosahalla', mutta mieti huolellisesti mistä korjaaminen vaikuttaa mihinkin ja miten hirsi tulee siirtymään. Saumojen tulee istua jämptisti toisiinsa.

2. hirsikerros[muokkaa]

 • Aseta toiset sivuhirret paikoilleen. Pyöritä ne oikeaan asentoon eli pääsääntöisesti kynsilleen ja pituussuunnassa myös oikeaan kohtaan. Katkaise ylimääräinen pätkä pois tai kummastakin päästä hirttä.
 • Mittaa ja merkitse lyhyellä merkillä hirren keskikohta hirren päihin. Aseta passilla hirsi keskelle alimman hirren viivan mukaisesti.
 • Nyt ei tarvitse välittää niinkään onko varauksen leveys suunnilleen sama, mutta aina parempi. Mittaa korkein varauksen väli ja lisää siihen varaukseen menevä upotus joka on selvinnyt laskujen perusteella ja ensimmäisiä salvoksia tehdessä. Tarkista myös että tuleva varaus on täyttää ne vaatimukset leveydeltään, jotka kyseinen rakennus vaatii.
 • Piirrä varaus normaalisti kuten edellä.
 • Kun hirsi on lopullisessa asennossa, piirrä hirren päähän pystysuora viiva keskilinjalle.