Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Biologia sanakirja

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
aapasuo minerotrophic bog
aarnialue primeval area
aggressiivisuus aggressiveness
aho glade
aikaisheteisyys protandry
aineenvaihdunta metabolism 
aitolehti true leaf 
aitomaksasammalet Jungermanniales 
aitosammalet Bryidae 
alalahko suborder 
alalehdet scale leaves 
alalehdet bracts 
alaluokka subclass 
alasuku subgenus 
alkeisjuuri radicula 
alkeislehdet cotyledons 
alkeissilmu plumula 
alkeisvarsi hypocotyle 
alkeisvarsikko prothallus 
alkiorakko embryo sac 
alkioripustin suspensor 
alkuaine element 
alkueliöt protists 
alkueläimet protozoans 
alkukalat ostracoderms
alkunilviäiset monoplacophorans
allikko puddle
alpiininen vyöhyke alpine zone
alula alula
aluslehti underleaf
ameba Amoeba
annostus dosage
apikaalisilmu apical bud
aro prairie, steppe
avainlaji key species
avainärsyke key stimulus
bakteerit bacteria
biologinen kello biological clock
biologinen torjunta biological control
biologinen viljely biological cultivation
biologiset puhdistusmenetelmät biological treatments
biomassan poisto biomass removal
biotyyppi biotype
borrelioosi borreliosis
bruttotuotanto gross production
devonikausi Devonian period
eetteri ether
ehdollistuminen conditioning
ehdoton refleksi unconditioned reflex
ekologinen tehokkuus ecological efficiency
ekosysteemi ecosystem
ekotyyppi ecotype
elekieli expressive behaviour
elin organ
elinkaari life cycle
elinpiiri home range
eliö organism
eliökunta living organisms
eliöyhteisö community
elohopea mercury, quicksilver
eläinkunta animal kingdom
eläinplankton zooplankton
eläinsuojelu animal protection
elävät fossiilit living fossils
emilehti carpel
emiö pistil
emäs base
epähedelmä accessory fruit
epämukainen kukka asymmetric flower
erilaisitiöisyys heterospory
erilaiskehäinen kukka heterochlamydeous flower
erilaislehtisyys heterophylly
erilaissekovartisuus heterothallism
erilaistumisvyöhyke differentiation zone
erillisemisyys apocarpy
erämaa-alue wilderness area
esilehdet primary leaves
etelävuori south facing hillside
etikkaeetteri acetic ether, ethyl acetate
eutrofinen eutrophic
evät fins
geeni gene
geenitekniikka gene technology
geneettinen säätely genetic regulation
haarajatkoinen haarautuminen sympodial branching
haarautuminen branching
haaskansyöjä scavenger
haavasolukko callus
haima pancreas
hajakuormitus scattered loading
hajuaisti smell
hajumerkintä scent marking
halkihaarautuminen dichotomy
hankajalkaiset copepods
hankakukka lateral flower
hankasilmu auxillary bud
hankasipuli lateral bulb
hankinnaisominaisuus acquired character
hapanlaskeuma acid deposition
hapettuminen oxidation
hapetus-pelkistysreaktiot oxidation-reduction reactions 
happikato oxygen deficiency 
happivelka oxygen debt 
happosade acidrain
harjukasvillisuus esker vegetation
harmaakaihi cataract
harppauskerros thermocline, halocline
harvajalkaiset pauropods
harvasukasmadot oligochaetes
havumetsät coniferous forests
havupuut Pinales
hede stamen
hedelmistö infructescence
hedelmys mericarp
hedelmöitys fertilization
heimo family
heisimadot tapeworms
helmi-itiö aecidiospore
helttasienet gill fungi
helve lodicule
hemianatrooppinen siemenaihe hemianatropous ovule 
henkitorvi trachea, windpipe 
hiekka coarse sand
hiesu silt
hieta fine sand
hihnamato Ligula intestinalis
hiilen yhteyttäminen carbon assimilation
hiilenkierto carbon cycle
hiiliajoitus carbon dating
hiilihappo carbonic acid
hiilikausi Carboniferous period
hiivasienet yeasts
hikirauhaset sweat glands
hirmuliskot dinosaurs
hirven sierainsaivartaja nose bot of moose
hirvikärpänen deer fly
hiussuoni capillary
homesienet moulds
horkka malaria horros torpor
huiskilo panicle, corymb
huiskilo corymbus
humus humus
huokonen pore, pit
huokoseläimet foraminiferans
huuhtoutumiskerros A-horizon
huulisolut guard cells
hylje-eläimet pinnipeds
hylkimisreaktio rejection
hyväksyttävä saalismäärä
sustained yield
hyödynnettävyys profitability
hyökkäily mobbing
hyönteiskarkote insect repellent
hyönteismyrkyt insecticides
hyönteissyöjäkasvit insectivorous plants
hyönteissyöjät insectivores
hyötyliistakkeet (höyhen) rami
hyötäminen forcing 
häirintä interference
häkämyrkytys carbon monoxide poisoning
hämähäkkieläimet arachnids
häntäluu coccyx
härmäsienet Erysiphales
höyhen feather
höyhenpeite plumage, feathers
höyhentuppi feather follicle
höyhenväkäset radioli
ihmisrodut human races
ihokarva hair, pilus
ihonväri coloration
ihorauhaset cutaneous glands
ikirouta permafrost
ikäjakautuma age distribution
ilmajuuri aerial root
ilmarako stoma
ilmastovyöhykkeet climate zones
ilmavarsi aerial stem
ilmaverso aerial shoot
ilmaversoinen helophyte
ilmiasu phenotype
imeytyminen apbsorption
imujuuri haustorium
imukärsä proboscis
imumadot flukes, trematodes
istiölava hymenium
isäntä host
itiö spore
itiöeläimet sporozoans
itiöemä fruit body
itiökanta basidium
itiökasvit spore plants
itiönmuodostus sporogony
itiöpesäke sporangium
itsepölytys self-pollination
itsesiitos self-fertilization
jakautumisvyöhyke division zone
jalokaasut precious gases
jalostus improvement
jalostusarvo breeding value
jalustin stirrup, stapes
johtojänne vascular bundle
johtojännetuppi bundle sheath
johtosolukot vascular tissues
jonosilmu line bud
jouhimadot horsehair worms, hairworms
joutohede staminode
juoksujalkaiset centipedes
juotikkaat hirudines
juovainen lihas striated muscle
juovaton lihas nonstriated muscle
jurakausi Jurassic
juurakko rhizome
juuren niska root neck
juurieläimet rhizopods, Sarcodina
juurihuntu root cap
juurijalkaiset rhizopods
juurikarva root hair
juurikarvavyöhyke root hair zone
juurikas beetroot
juurilaho root rot
juurinystyrät root nodules
juuripaine root pressure
juurisilmu root bud
juurivesa root sprout
jyrsijämyrkky rodenticide
jyrsijät rodents
jyvä caryopsis
jyväissolu granular cell
jyvässolu granulocyte
jäkälät lichens, lichen-forming fungi
jälkeläistuotto fecundity
jälkijuuri adventitious root
jälkikypsyminen afterripening
jälkisilmu adventitious bud
jälkisuiset deuterostomes
jälsi cambium
jäniseläimet lagomorphs
jänisrutto tularemia
jänne tendon
järvisyyhy swimmers itch
jättösarvi cast antler
jäännelaji relict
jääpolte ice scorch, ice injury
kaapijat scrapers
kaari division
kaarikäytävä semicircular canal
kaarna bark
kaikkiruokainen omnivorous
kaivosmadot hook worms
kaksihaarainen viuhko dikasium
kaksihaaraviuhko dichasium
kaksikotinen dioecious
kaksineuvoinen hermaphrodite
kaksinilainen johtojänne bicollateral bundle
kaksipintainen bifacial
kaksisiimaiset Diplomastigomycotina
kaksisiipiset two-winged flies, dipterans
kaksisirkkaiset dicotyledons
kaksivuotinen biennial
kaksoisjalkaiset millipedes
kale lemma
kalium potassium
kalkinkarttaja calciphobic
kalkinsuosija calciphilic
kalkki lime
kalkkikivet gastroliths
kallus callus
kalyptra calyptra
kamomilla camomile
kampa (linnun silmässä) pecten
kampaleukamadot gnathostomulids
kampamaneetit sea gooseberries, sea combs
kampasuomu ctenoid scale
kanalinnut fowl-like birds
kangasmetsä coniferous forest
kansikota pyxis
kanta stock, strain
kantaitiö basidiospore
kantaja carrier
kantajäkälät basidiolichenes
kantasienet basidiomycetes
kantoaika duration of gravidity
kantokyky carrying capacity
kapi scabies
kapillaari capillary
kapillaarivoima capillary force
karhukaiset water bears, tardigrades
karike detritus
karnivori carnivore
karppikalat carp-like fisches
karstasammalet Andreaeidae
kartanokasvit estate plants
kartoitus mapping
kartoitusmenetelmä mapping census
karvanvaihto moult
kaskeaminen slash and burn agriculture
kasvihuoneilmiö greenhouse effect
kasvikunta plant kingdom
kasvillisuusanalyysi vegetation analysis
kasvillisuuskartta vegetation map
kasvillisuusvyöhykkeet vegetation zones
kasvimaantiede geobotany
kasvimaantieteelliset valta-alueet floristic kingdoms
kasvinjalostus plant breeding
kasvinsuojelu plant protection
kasvinsyöjä herbivore
kasviplankton phytoplankton
kasvisiimaeliöt green flagellates
kasvitaudit plant diseases
kasvitiede botany, plant science
kasviyhdyskunta plant community
kasvukausi period of growth
kasvulehti foliage leaf
kasvullinen lisääminen vegetative propagation
kasvullinen lisääntyminen vegetative reproduction
kasvumuoto growing form
kasvunsääteet growth retardants
kasvusolukot meristems
kasvusto stand
kasvutekijät growth factors, GF
kasvuverso vegetative shoot
kateenkorva thymus kaulaus ringing
kavioeläimet odd-toed ungulates
kehityshäiriöt developmental disturbances
kehrääjälinnut nighthawks
kehtosuomut involucre
kehä perianth
keidassuo ombrotrophic raised bog
keijusto plankton
keinohedelmöitys artificial fertilization
kelluslehtinen kasvi nympheid
kelo dead standing tree
kelominen antler velvet shedding
keltalevät Xanthophyta
keltarauhanen corpus luteum
kerroksellisuus layering
kerrosteisuus (vesi) stratification
kertohedelmä aggregate fruit
kertokukinto compound inflorescence
kesähorros estivation
kesäitiö uredospore
kesäpuu summer wood
keto field
keuhkokalat dipnoans, lungfishes
keuhkokotilot pulmonates
keuhkorakkula pulmonary alveolus
keuhkosammalet Marchantiales
kevätpuu spring wood
kidukset gills
kidusjalkaiset branchiopods
kiduskaaret branchial arches, gill arches
kiduskansi branchiostegite
kidusmadot monogenetic trematodes
kidusraot branchial clefts, gill slits
kiehkurainen
lehtiasento whorled leaf arrangement 
kieleke ligula
kiemura bostryx
kiemurakukinto bostryx
kierteinen lehtiasento spiral leaf arrangement
kihomato human pinworm
kiima heat, estrus
kiipimäjuuri climbing root
kiitäjälinnut Apodiformes
kilpirauhanen throid gland
kilta guild
kirkinotrooppinen siemenaihe circinotropous ovule
kitalaki palate
kiulukka rose pome
kivennäisaineet minerals
kivipiira gizzard
kivisolu stone cell
klooratut hiilivedyt chlorinated hyrdocarbons
kloori chlorine, chlorin
koe-eläimet experimental animals
kohtu uterus
koiras male
kokonaistuotanto gross production
kompassikasvi compass plant
komposti compost
koppisiemeniset Angiospermae
korkeusvyöhykkeet height zones
korkkihuokonen lenticel
korkkijälsi phellogen
korkkikuori periderm
korkkisolukko cork
korpi spruce mire
kortemaiset Sphenopsida
korvaketuppi ocrea
korvakkeet stipuli
kosketusaisti touch sense
kota capsule
kotelo pupa
koteloitiö ascospore
koteloitiöiset Ascomycotina
kotelomalja apothecium
kotelopalko hysterothecium
kotelopallo, kotelorakko cleistothecium
kotelopullo perithecium
kotelosienet Ascomycetes
kotilot gastropods
kova nila hard phloem
krilliäyriäiset krill crustaceans
kromi chromium
kromosomimutaatio genome mutation
kudos tissue
kudosneste interstitial fluid
kuikkalinnut looms
kuivakkokasvi xerophyte
kuivalaskeuma dry deposition
kukinto inflorescence
kukkalehti flower leaf
kukkapohjus receptacle
kukkauskollisuus flower constancy
kulju puddle
kultalevät Chrysophyta
kuluttaja consumer
kulutuskestävyys consumption tolerance
kumpuaminen upwelling
kunta kingdom
kuolevuus mortality rate
kuoppapyydys pit fall trap
kuori peel
kuori (perunan) jacket
kuorijohtojänne cortical vascular bundle
kurkunpää larynx
kutikula cuticle
kutina itch
kuukautiskierto menstruation cycle
kuulo hearing
kuuloluut auditory ossicles
kuutti seal pup
kvartäärikausi Quaternary
kylkilehdet lateral leaves
kylkiluut ribs, costae
kylkiviiva lateral line
kylkiviiva-aistimet neuromasts
kyllästys saturation
kylmähorros cold dormancy, chill torpor, chill coma
kylmäkaraistuminen cold hardening
kylmänkestävyys cold resistance
kynsi claw, nail
kynä (höyhen) calamus
kyyhkylinnut pigeons, doves
kyynelrauhanen lacrimal gland
kyynärsulat secondaries
kädelliset primates
käpy cone
kärhi tendril
kärhihakuinen acropetal
kärhijuuri tendril root
kärhilehti tendril leaf
kärhivarsi tendril stem
kärkikasvu tip growth
kärkikasvuisuus acromegaly
kärkikasvupiste, -solukko apical meristem
kärkikasvuvyöhyke apical gowth zone
kärkikukka apical flower
kärkisilmu terminal bud
käsisulat primaries
käsnäjalkaiset onychophorans
käyminen fermentation
käytävä corridor
käärmeenkielet Ophioglossidae
käärmeensylki (sylkikaskaan) cuckoo-spit
käävät polyporaceae
köynnöskasvit climbing plants
laakamadot flatworms
laakaruoti phyllode
laakavarsi platyclade
laakaverso cladode
lahko order
lahnaruohot Isoetales
lahoaminen rotting
laiduntaja grazer
lajien välinen kilpailu
Interspecific competition
lajienvälinen interspecies
lajike cultivar, variety
lajimäärä species richness
lajinsisäinen intraspecific
lakmus litmus
lankkujuuri plank root
lannoite fertilizer
lapakko axis
lapaluu scapula
laskimo vein
lasko sedimentation rate
lauhkea vyöhyke temperate zone
lehden kariseminen leaf abscission
lehdykkä leaflet
lehtiasento phyllotaxy
lehtiaukko leaf gap
lehtijäkälät foliose lichens
lehtikanta leaf base
lehtilapa lamina, leaf blade
lehtimetsät deciduous forests
lehtipuut foliage trees
lehtiruoti petiole
lehtisammalet Musci
lehtiseuranto leaf sequence
lehtisukkulentti leaf succulent
lehtisuoni leaf vein
lehtivihreä chlorophyll
lehto coppice
lehtoniitty wooded meadow
leimautuminen imprinting
lepoitiö resting spore, cyst
leposilmu resting bud
letto brown moss
leualliset gnathostomes
leuattomat jawless, Agnatha
levinneisyys distribution
levittäytyminen dispersal
leviämisesteet dispersal barriers
leväsienet algal fungi
levät algae
lieju mud
lieot clubmosses
lierot earthworms
lihansyöjä carnivore
lihaskudos muscle tissue
lihassyy muscle fiber
lihasvärinä shivering
liitukausi Cretaceous
likitaittoisuus myopia
lima mucus
limakalvo mucous membrane
limakkosienet slime molds
linjalaskentamenetelmä line transect method
lisäjuuri adventitious root
lisäkilpirauhanen parathyroid gland
lisäkives epididymis
lisämunuainen adrenal gland
lisääntyminen reproduction
lisääntymisnopeus reproductive rate
lohkohedelmä schizocarp
loiskasvi parasite
lonkka coxa
lonkkaluu hip bone
luhta swamp
lumenviipymä snow bed
luokka class
luomuviljely natural cultivation
luonnonhoitometsät special conservation forests
luonnonpuisto strict nature reserve
luonnonsuojelu nature conservation
luonnonsuojelualueet nature preserves
luonnonsäästiöt nature preserves
luonto nature, natura
luotti stigma
luukalat bony fishes
luumarja drupe
luuydin bone marrow
lyhythaara, lyhytverso short shoot
lähteikkö spring-fed mire
lämpöhalvaus heat stroke, thermoplegia
lämpösumma thermal sum
lääkekasvit medicine plants
maailmankaudet eras
maannos, maaperä soil
maannostuminen soil formation
maantieteellinen muuntelu geographical variation
maavarsi rhizome
mahahaava gastric ulcer
mahla sap
mahlakärpäset fruit flies
maiti fish sperm
maksa liver
maksasammalet liverworts, Hepaticae
maksimaalinen hapenottokyky maximal oxygen uptake
makuaisti sense of taste
malto flesh
mannerjäätikkö ice sheet, continental glacier
mannerliikuntateoria continental drift theory
manto sapwood
marihuana marijuana, charas, churus
marja berry
marraskasvi saprophyte
marraskesi horny layer, cuticle
marto disc-like receptacle, sterile martous sterility
matelijat reptiles
meduusat medusae, jellyfish
mehikasvit succulents
mehilehti succulent leaf
mehivarsi succulent stem
melassi molasses
meripihka amber
merisiilit sea urchins
mesi nectar
mesikaste wax
mesiäinen nectary
metsittäminen reforestation
metsänraja timber line
metsätyypit forest types
mikroilmasto microclimate
moniavioisuus polygamy
monihaarainen viuhko pleiokasium
mukula tuber
munasolu egg cell
munasolu ovum
murtovesi brackish water
mustamulta black earth soil
mustekalat squids
muta mud
muuntelevuus variability
muuntelu variation
muutto migration
mykerö capitulum
myyräkuume epidemic nephropathy
myöhäislehti late leaf
myöhäispuu summer wood
märehtijät ruminants
märkälaskeuma wet deposition
mäti spawn
mätäs hummock
nahanluonti moult
nahkiaiset lampreys
napanuora umbilicus
nestejännitys turgor
nestetasapaino water balance
nielu pharynx
niini bast
niinisyy phloem fibre
niitty meadow
nilkka ankle
nilviäiset molluscs
nisäkkäiden karva pili nivel joint, articulation
niveljalkaiset arthropods
nivelmadot annelids
nivelväli internode
nokisienet smut fungi
nokka bill, beak
nokkaeläimet monotremes
nokkimisjärjestys peck order 
norkko catkin
norko catkin
nummi moor
nänni nipple
ohutsuoli small intestine
ojikko ditched mire
oksennuspallo vomit ball, pellet
olemassaolokamppailu struggle for existence
onteloeläimet coelenterates
oppiminen learning
oralehti spike leaf
orvaskesi epidermis
pahka lump
paikkalintu resident bird
paikkauskollisuus place fidelity, site fidelity
painolastikasvi ballast plant
paksusuoli large intestine
palearktinen alue Palearctic region
palho filament
paljakka fell field, alpine region, regio alpina
paljassiemeniset Gymnospermae
palko legume pallea diaphragm
parittelu copulation
pariutuminen mating
pariutumisjärjestelmä mating system
parkitusaineet tanning substances
patjakasvi cushion plant
pehmeä nila smooth phloem
peitinsiivet elytrae
peittaus covering
peittyvä ominaisuus recessive character
peittävyys coverage
pensas shrub, bush
pensasjäkälät fruticose lichens
pensaskerros shrub layer
perenna perennial plant
perhoset butterflies, moths
perimä genome
perinnöllinen hereditary
periytyminen inheritance
permikausi Permian
perna spleen
pernarutto anthrax
perunarupi common scab disease
perunarutto blight
perusrunko basic stem
perustuotanto primary production
peräsuoli rectum
pesäpakoinen nidifugous
petoeläimet carnivores
petolinnut birds of prey
pettu bark
pihka resin
pii silicon
piikkijuuret thorn root
piilevät diatoms
pikkuaivot cerebellum
pikkulaji microspecies
pilkkukuume spotted fever
pintaloinen ectoparasite
pintapuu sapwood
pintarouta surface frost
pintarönsy surface runner
pintasolukot dermal tissues
pintavarsi surface stem
pintavesi surface water
pisarointi guttation
pistekuormitus point-loading
pistokas cutting
pitkähaara long shoot
pohjakerros ground layer
pohjalehtinen vesikasvi isoetid
pohjaluku base number
pohjavesi ground water
pohjukaissuoli duodenum
pohjushedelmä pome
poltinkarva stinging hair
ponsi anther
primaarinen paksuuskasvu primary thickening
primaarinen puu primary xylem
puikelo spadix
pullakko perigynium
pullonkaulavaikutus bottleneck effect
punasolu red blood cell, erythrocyte
punatauti amoebic dysentery
punkit mites, ticks
puoliintumisaika half-life
pussilehti bag leaf
putkilo vessel, trachea, trakea
putkilokasvi vascular plant
putkisolu tracheid
puu tree, wood, xylem
puukerros tree layer
puunsinistäjä blue staining fungus
puuraja tree line
puusyy xylem, fibre
pähkylä caryopsis
päivämuuttajat daily migrants
pääjakso phylum
pääjuuri tap root
pääjuurimukula beetroot
päällyskasvi epiphyte
päällysketto epidermis
päällysvesi (vesistön kesävaihe) epilimnion
päätekukka apical flower
pölytys pollination
pönkkäjuuri supporting root
pötsi rumen
rahkasammalet bog mosses
raivotauti, vesikauhu rabies
rajoittava tekijä limiting factor
rantalinnut shore birds
rantavyöhykkeet litoral zones
rapurutto crayfish plague
raskasmetallipäästö heavy metal pollution
raskaus gravidity
rasvahapot fatty acids
rataseläimet wheel animals
rauhanen gland
ravinnekierto nutrient cycling
ravinteet, ravintoaineet nutrients
ravinteisuus, ravitsemus nutrition
ravintoketju food chain
ravintopyramidi food pyramid
ravintoverkko food web
rehevöityminen eutrophication
rehu forage
reikäkota porous capsule
reisi femur
rengastus ringing
reunavaikutus edge effect
reviiri territory
riista game
rikkakasvi weed
rimpi puddle
rinnesuo slope bog
rintakehä rib cage, thorax
rintalasta breast bone
ripsieläimet ciliates
risteytyminen crossing
ristipölytys cross pollination
ristisiitos crossbreeding, outbreeding
rivisilmu row bud
ruokatorvi esophagus
ruostesienet rust fungi
ruoti petiole
ruoto (höyhen) rachis
rupijäkälät crustose lichens
ruska autumn tints
ruskolaho brown rot
ruskomaa brown forest soil
ruskosammaleisuus brown moss vegetation
rustokalat cartilaginous fishes
ruusukekasvi rosette plant
ryhmävalinta group selection
räme bog, dwarf shrub mire
rönsy runner
röyhy panicle, panicled spike
saalis prey
saalistaja predator
saaste pollutant
saastesumu smog
sammakkoeläimet amphibians
sammalet musci
saniaiset ferns
sanikkaiset Pteridophyta
sappi bile
sarja (kukka) umbella
sarvi horn
sato crop
savi clay
sekovarsi thallus
selkäranka vertebral columb
selkärankaiset vertebrates
selkäydin spinal cord
sepivä amplexicaul
siemenaihe ovule
siemenkasvit seed plants
siemenkuori seed coat
siementaimi seedling
siemenvaippa aril
siemenvalkuainen endosperm
sienieläimet sponges
sieni-itiö fungal spore
sienirihmasto mycelium
sienisairaudet mycoses, fungal diseases
siimaeliöt flagellates
siitepöly pollen
siitepölyhiukkanen pollen grain
siitereikä micropyle
siitintukku gynostemium
siittiöpesäke antheridium
siittiösolu testis
siiviläputki sieve tube
siiviläsolu sieve cell
sijaistoiminnot displacement activities
sikiäin ovary
silmu bud
silposuoninen suonitus parallel venation
siluurikausi Silurian
simppukalat scorpion fish, bullheads
simpukat clams, bivalves
sinilevät blue-green algae
sipuli bulb
sirkkalehdet cotyledons
sirkkasilmu plumula
sirkkavarsi hypocotyle
sivusilmu axillary bud
soidin courtship
soidinalue lek, courtship arena
soidinasu nuptial plumage
soistuminen bog development
soluneste cell sap
sopeutumislevittäytyiminen adaptive radiation
sorkkaeläimet even-toed ungulates, artiodactyls
struuma goitre
sukupolvenvuorottelu alternation of generations
sukupolvi generation
sukupuolielimet sex organs
sukupuolijakautuma sex ratio
sukupuu pedigree
sukupuuttoon kuoleminen extinction
sulka feather, plume
sulka (höyhen) penna
sulkasato moult
sulkasuoninen suonitus pinnate venation
suo mire, bog, fen
suojuslehti bract
suoli gut, intestine
suomu scale
suoni vessel
suotyypit mire types
suoyhdistymätyypit combined mire types
surkastuma rudiment
suu- ja sorkkatauti foot-and-mouth disease
suvullinen lisääntyminen sexual reproduction
suvuton lisääntyminen asexual reproduction
sydänpuu heart wood
synnynnäinen congenital
syntyvyys birth rate, natality
syyhy scabies
syöpäläiset vermin
syöttirysä bait trap
sädehaara radial branch
sääri tibia
säätekijät climatic factors
taimipolte damping-off
taivukaslisäys layering
tajuttomuus unconsciousness
takaisinristeytys backcross
tali tallow, suet
talvehtiminen overwintering
talvehtimissilmu winter bud
talveutuminen cold hardening, frost hardening
talvihorros hibernation
talvi-itiö teleutospore
talvisiementäjät winter seeders
talvi-uni winter-sleep
tasalämpöinen eläin homeothermal animal
teollisuusmelanismi industrial melanism
teriö corolla
terttu racemus
terttu raceme
tervaroso Scots pine blister rust
tervetaimituotanto sound seedling production
terälehti petal
terätön kukka apetal flower
toivomusluu furcula
torjunta-aineet pesticides
toukka larva, nymph
trikiini trichina
tuhatjalkaiset myriapods
tuohi birch bark
tuholaislaji pest species
tukilehti supporting leaf
tukisolukot supporting tissues
tulehdus inflammation
tunturikasvillisuus fell vegetation
tuppi sheath
tuppilo follicle
tuulenpesä witch's broom
tuulenpieksemä wind exposed place
tuuletussolukko aerenchyma
tuulipölytys wind pollination
tylli tylosis
tylppysolukot parenchyma
typensidonta nitrogen fixation
tyvimukula corm
tyviruusuke base rosette
tyvivesa sprout
tähkylä spikelet
tähkä spica, spike
tärkkelys starch
täyskierto full circulation
uhanalaiset lajit threatened species
uhittelu mobbing
uhkauseleet threat signals
uimarakko swim bladder, air bladder
ulkoinen hedelmöitys external fertilization
ulkoiset tekijät extrinsic factors
uloste feces
umpisuoli cecum
uni sleep
untuva plumula
uusiutumattomat luonnonvarat nonrenewable resources
vaakajuurakko horizontal rhizome
vaelluslaji irruptive species
vaihtolämpöisyys poikilothermy
vaippalehti cover leaf
valekukka pseudanthium
valtimo artery
valuma-alue runoff area
valunta runoff
vararavinto energy store
varhaislehti juvenile leaf
varhaispuu spring wood
varoaika security time
varpuslinnut perching birds, oscines, passerine birds
varrentaminen grafting
varsi stalk, stem
varsijatkoinen haarautuminen monopodial branching
varsimukula tuber
vartalo style
vasta-aine antibody
vastakkainen lehtiasento decussate leaf arrangement
vastakohtainen kukka asymmetric flower
veden kierto water overturn
veden kukinta water flowering
verenkierto blood circulation
verenmyrkytys septicemia, sepsis
verhiö calyx
verholehti sepal
verimadot schistosomes
veriryhmä blood type
verisuonisto blood vessels
verso shoot
versojuuri adventitious root
versojuurimukula bulb in adventitious root
vesikirput cladocerans
vesiliukoisuus water-solubility
vesipölytys water pollination
vesirako hydathode
vetojuuret pulling roots
vietti drive
viherkasvi green plant
vihne awn
viljelykasvi cultivated plant
visa curly birch
vuodenaikaismuutto seasonal migration
vuorohankainen kukinto cincinnus
vuorottainen lehtiasento alternating leaf arrangement
vuoroviljely alternating cultivation
vuosikasvain annual growth
vuosilusto annual ring
vuosirengas annual ring
vyöhykkeisyys zonation
väkilannoite strong fertilizer
väliaivot diencephalon
väli-isäntä intermediate host
välilehti intermediate leaf
välivesi metalimnion
värikasvi colour plant
värysmadot turbellarians
ydinjatke medulla oblongata
ydinjohtojänne medullary ray
yhdyskunta, yhteiskunta colony
yhteissoidin communal courtship
yhteyttäminen assimilation
yksihaarainen viuhko monokasium
yksihaaraviuhko monochasium
yksikotinen kasvi monoecious plant
yksisirkkaiset Monocotyledoneae
ylälehti upper leaf
ympäristöekologia environmental ecology
ympäristömyrkky pollutant
ympäristön kantokyky carrying capacity
yöaktiivinen nocturnal
äkämä gall
ärsyke stimulus
äyriäiset crustaceans