Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Markkinointikielto

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yksityiset[muokkaa]

Osoitteeton suoramarkkinointi[muokkaa]

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kotisivuilla (Etusivu > Tietoa ja ohjeita > Markkinointi ja mainonta > Suoramarkkinoinnin kieltäminen > Osoitteeton suoramarkkinointi) mainitaan: "Postitetun suoramarkkinoinnin lähettäminen on sallittua, ellei vastaanottaja sitä erikseen kiellä. Kaikkiin postilaatikoihin jaettavat osoitteettomat mainokset voi torjua laittamalla postilaatikkoon ”Ei mainoksia” [TAI] ”Ei ilmaisjakelua” -ilmoituksen." Tämän mukaan jompi kumpi merkintä riittää pysäyttämään sekä ilmaisjakelulehdet että muut mainokset.

Yritykset[muokkaa]

Yritykset ovat markkinoinnin osalta hankalassa asemassa. Valtionhallinnon palvelu YTJ eli yritys- ja yhteisötietojärjestelmä luovuttaa yhteisöjen osoitetietoja yrityksille, jotka käyttävät niitä suoramarkkinoinnissaan. Tämän estäminen ei nykylainsäädännön mukaan ole mahdollista (2015).

Suoramarkkinointipuhelun yhteydessä voi puhelinmyyjää pyytää lisäämään markkinointikiellon kyseisen yrityksen omaan "markkinointikieltorekisteriin". Tarvittaessa voi mainita että tietoyhteiskuntakaaren 202 pykälä oikeuttaa yhteisön kieltämään suoramarkkinoinnin jatkossa kyseisestä yrityksestä. Käytännön kokemuksen mukaan puhelinmyyjien selitykset tähän liittyen ovat varsin kirjavat, mutta niitä ei tarvitse kuunnella, koska laki suojaa heikompaa. Varsinkaan pienet yritykset eivät ole tietoisia tästä pykälästä. Yhteisö tarkoittaa tässä esimerkiksi yritystä sen muotoon katsomatta.


Suoramarkkinointia tekevät yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt saattavat esimerkiksi poimia Finder-palvelusta yrityksen kotisivuosoitteen ja hakea kotisivulta yhteystiedoista sähköpostiosoitteen. Tietoyhteiskuntakaaren mukaan suoramarkkinointia saa harjittaa, jollei yritys ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Yritys voi lisätä kotisivuilleen sähköpostiosoitteen alle esimerkiksi "Sähköpostiosoitteen käyttäminen suoramarkkinointiin on kielletty (laki sähköisen viestinnän palveluista 202 §)"


Tietoyhteiskuntakaari (917/2014), ent. sähköisen viestinnän tietosuojalaki

202 § Suoramarkkinointi yhteisölle

Suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

Yhteisölle on annettava mahdollisuus helposti ja ilman erillistä maksua kieltää yhteystietojensa käyttö jokaisen suoramarkkinointitarkoituksessa lähetetyn sähköpostiviestin, tekstiviestin, puheviestin, ääniviestin ja kuvaviestin yhteydessä. Suoramarkkinointia harjoittavan on selkeästi tiedotettava kieltomahdollisuudesta.

Tiedon poistaminen rekisteristä[muokkaa]

Markkinointiyritykset ostavat PRH:n yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (ytj.fi) yritysten yhteystietoja ja liittävät niitä osaksi omaa markkinointia ja rekistereitä ilman sopimusta kyseisen yrittäjän kanssa. Kyse on siis tiedon siirtämisestä rekisteriin, jonka pitämiseen liittyy lainsäädäntöä. Lähtökohtaisesti yrityksen rekisterissä olevan tiedon tulee olle ajantasaisia, mutta yrityksiä ei velvoiteta huolehtimaan tästä. Tähän ongelmakohtaan lainsäädännössä ja PRH:n käytäntöön luovuttaa tietoja yrittäjän lupaa kysymättä on tällä hetkellä vaikea puuttua (2015). PRH on muodostanut omat myyntiohjeet, joita se noudattaa. Koska laki ei toisin määrää, oletuksena on että yrittäjien tietoja voi vapaasti julkisesti levittää. Yrittäjällä on oikeus ostaa, rekisteröidä ja hyödyntää toisen yrityksen tietoja ilman toisen yrityksen suostumusta. Kyse on siis yksipuolisesta toimesta, jota laki suojaa.

Vanhentuneen tiedon poistaminen tai korjaaminen Suomessa[muokkaa]

Yrityksellä on kuitenkin velvollisuuksia rekisterin pitämisen suhteen, vaikka siellä olisi vain yritystietoja. Henkilötietolain (523/1999) 29 § nojalla vanhentunut tieto voidaan pyytää poistamaan ja on huomattava, että jos ei tämä lain kohta velvoita poistamaan, saattaa kuitenkin olla velvollisuus oikaista rekisterin tieto. Tämä toimenpide voi tulla kyseeseen esimerkiksi kun yritys on lopettanut ja osoite tai puhelinnumero tai henkilön nimi voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön.

29 § Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Käytännössä esimerkiksi internetin numeropalveluita ylläpitävät yritykset ovat nihkeitä poistamaan tietoa, joten on syytä tarvittaessa turvautua tietosuojavaltuutetun tarjoamaan palveluun. Osa yrityksistä, kuten esimerkiksi Kauppalehti ajaa säännöllisesti ytj-rekisteristä päivitykset rekisteriin ja muutos ytj.fi palveluun oikaisee vanhentuneen tiedon. Tällöin tieto täytyy oikaista ytj.fi-palvelun lomakkeen tai asiakaspalvelun avulla. Mutta onko mahdollista saada poistettua lakannut yritys rekisteristä? Kyllä on. Useimmat rekistereitä pitävät yritykset sen tekevät puhelimella asiakaspalveluun soittamalla tai jopa sähköpostin kautta. Tietosuojavaltuutetun mainitseminen näyttää auttavan yleensä toimenpiteessä, mutta tietosuojavaltuutetun lomakkeen lähettämisen tehokkuus voidaan selvästi kyseenalaistaa.

Tietojen poistaminen on usein työlästä ja vaatii kärisivällisyyttä. Yhteystiedot on piilotettu ovelasti kotisivuille ja vastuussa olevan yrityksen yhteystietojen löytäminen voi olla todella haastavaa. Ei kannata kuitenkaan lannistua. Käytännössä on havaittu, että sähköpostit ja kotisivujen lomakkeiden kautta lähetetyt pyynnöt eivät tehoa. Puhelimella asiakaspalveluun soittaminen usein tehostaa ja on suositeltavaa. Myös kirjeitse lähetetty tietosuojavaltuutetun lomake näyttää tehoavan heikosti. Ei kuitenkaan kannata lannistua, tietoja saa poistettua.

  • Asiakastieto
  • BalticNordic (Dot Online Marketing asiakaspalveluun soitto ja sähköposti englanniksi tai ruotsiksi)
  • Cybo (sähköposti englanniksi, hyvä palvelu)
  • Directa (yhteys tietosuojavaltuutettuun lomakkeiden lähetysten jälkeen)
  • Kauppalehti
  • Kultaiset sivut (NV-Tek (118finder), puhelimella)
  • Rakennushakemisto (tietosuojavaltuutetun lomake)
  • Taloussanomat
  • Ytj.fi (ei ole mahdollista poistaa kuin yhteystiedot).

Liittyen vanhentuneen tiedon oikaisuun tai henkilötiedon poistamiseen, sitkeä asiallinen yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostitse voi saada aikaan tiedon oikaisun tai poistamisen. Jos tämä ei kuitenkaan tuota tulosta, tietosuojavaltutetun kotisivuilta on löydettävissä lomake, "rekisteritietojen korjausvaatimus", jolla asiaa täytyy ensin lähteä ratkaisemaan jos em. "kotikonstit" eivät toimi. Korjausvaatimuksen esittäminen on ehtona sille, että asia voidaan toimittaa tietosuojavaltuutetulle käsiteltäväksi. Yritys on velvoitettu lain mukaan antamaan asiasta kirjallisen todistuksen jos se ei hyväksy pyyntöä. Yrityksen on reagoitava ilman aiheetonta viivytystä, joka voitaneen normaalitapauksessa katso enintään noin 1.5 kk mittaiseksi. Kiireellisimmissä asioissa tulee kyseeseen lyhyempi aika. Kun vastausta yritykseltä ei saada tai kirjallinen vastaus on vastoin lain määräystä, tietosuojavaltuutettu voi alkaa käsittelemään asiaa. Pyynnön voi tehdä tietosuojavaltuutetulle esimerkiksi sähköpostilla tai muutoin miten tietosuojavaltutetun kotisivuilla on esitetty. Tällainen pyyntö voi edesautta myös laajemmin sitä, että viranomainen oikaisee kyseisen yrityksen rekisterinpidossa muutoinkin ilmenevää välinpitämättömyyttä tai tietämättömyyttä.

Tietoja voi pyytää poistamaan myös muualta kuin rekistereistä. Tällöin yhteydenotto osoitetaan sivuston ylläpidolle tai vastuullisille.

Kun tieto on poistettu alkuperäiseltä sivultaan, hakukoneet poistavat linkin seuraavan kerran käydessään kyseisellä sivulla. Tämä voi kuitenkin kestää kauan ja loppujen lopuksi saattaa käydä ettei linkki poistu ollenkaan. Poistoa voi tehostaa esimerkiksi Google-hakukoneessa nk. Verkkovastaavan työkalut -palvelulla, johon syötetään vanhentunut linkki ja esimerkiksi sana joka halutaan poistaa. Poisto kestää muutamia tunteja. On myös muita hakukoneita ja kotisivuarkistoja ja "kotisivukuvakaappaussivustoja".

http://www.tietosuoja.fi

Tiedon poistaminen hakukoneesta[muokkaa]

Tiedon poistaminen Yhdistyvaltalaisen yrityksen rekisteristä[muokkaa]

Huijauslaskut[muokkaa]

http://yle.fi/uutiset/yrittajia_yritetaan_huijata_puhelimitse__laskut_karhuineen_lahetetaan_perassa/7731612