Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Rikoslaki

Wikikko - kansan taitopankkista
Versio hetkellä 8. heinäkuuta 2023 kello 12.06 – tehnyt Wikikkosysop (keskustelu | muokkaukset) (→‎4 luku Vastuuvapausperusteista)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johdanto[muokkaa]

Päivitetty 5.6.2017

YLEINEN OSA ALKAA

1 luku Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta[muokkaa]

 • 1 § Suomessa tehty rikos
 • 2 § Suomalaiseen alukseen liittyvä rikos
 • 3 § Suomeen kohdistunut rikos
 • 4 § Virkarikos ja sotilasrikos
 • 5 § Suomalaiseen kohdistunut rikos
 • 6 § Suomalaisen tekemä rikos
 • 7 § Kansainvälinen rikos
 • 8 § Muu Suomen ulkopuolella tehty rikos
 • 9 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 10 § Rikoksen tekopaikka
 • 11 § Kaksoisrangaistavuuden vaatimus
 • 12 § Valtakunnansyyttäjän syytemääräys
 • 13 § Ulkomainen tuomio
 • 14 § Viittaussäännös
 • 15 § Suomea velvoittavat sopimukset ja kansainvälisoikeudellinen käytäntö

2 luku Rangaistuksista[muokkaa]

 • 1 § kumottu
 • 2 § kumottu
 • 3 § Kuritushuone
 • 4–5 § kumottu
 • 6 § omaisuuden arvo
 • 7 § viraltapano
 • 8–9 § kumottu
 • 10 § virkamies
 • 11 § kumottu
 • 12 § kumottu
 • 13 § vanki
 • 14 § kumottu
 • 14 a § sotilasarvo
 • 15 § kumottu
 • 16 § kumottu
 • 17 § kumottu
 • 18 § muut seuraukset

2 a luku Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta[muokkaa]

Sakko

 • 1 § Päiväsakkojen lukumäärä
 • 2 § Päiväsakon rahamäärä
 • 3 § Sakon kokonaisrahamäärä

Muuntorangaistus

 • 4 § Muuntorangaistuksen määrääminen
 • 5 § Muuntorangaistuksen pituus
 • 6 § Sakon tai sen osan muuntamatta jättäminen
 • 7 § Uhkasakon muuntamatta jättäminen

Rikesakko

 • 8 § Rikesakko
 • 9–11 § kumottu

2 b luku Ehdollinen vankeus[muokkaa]

 • 1–2 § kumottu
 • 3 § Ehdollisen vankeuden sisältö
 • 4 § Tuomion vaikutuksista ilmoittaminen
 • 5 § Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi

2 c luku Vankeudesta[muokkaa]

Yleissäännökset

 • 1 § Vankeuden sisältö
 • 2 § Vankeuden pituus
 • 3 § Vankeusrangaistuksen aikayksiköt
 • 4 § Vankeusrangaistusten yhteenlaskeminen

Ehdonalainen vapauttaminen

 • 5 § Ehdonalaisen vapauttamisen määritelmä ja määräytyminen
 • 6 § Ehdonalainen vapauttaminen yhteisestä vankeusrangaistuksesta
 • 7 § Ehdonalainen vapauttaminen samalla kertaa täytäntöön pantavista määräaikaisista vankeusrangaistuksista
 • 8 § Valvottu koevapaus
 • 9 § Ehdonalaisen vapauttamisen lykkääminen
 • 10 § Ehdonalainen vapauttaminen elinkautisesta vankeudesta
 • 10 a § Elinkautisvangin vankilassaoloajan laskeminen
 • 11 § Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa
 • 12 § Uusi käsittely tuomioistuimessa
 • 13 § Ehdonalaisen vapauden koeaika
 • 14 § Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöön pantavaksi

3 luku Rikosoikeudellisen vastuun yleisistä edellytyksistä[muokkaa]

 • 1 § Laillisuusperiaate
 • 2 § Ajallinen soveltuvuus
 • 3 § Laiminlyönnin rangaistavuus
 • 4 § Vastuuikäraja ja syyntakeisuus
 • 5 § Syyksiluettavuus
 • 6 § Tahallisuus
 • 7 § Tuottamus

4 luku Vastuuvapausperusteista[muokkaa]

 • 1 § Tunnusmerkistöerehdys
 • 2 § Kieltoerehdys
 • 3 § Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys
 • 4 § Hätävarjelu
 • 5 § Pakkotila
 • 6 § Voimakeinojen käyttö
 • 7 § Rangaistusvastuun lievennys

5 luku Yrityksestä ja osallisuudesta[muokkaa]

 • 1 § Yritys
 • 2 § Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen
 • 3 § Rikoskumppanuus
 • 4 § Välillinen tekeminen
 • 5 § Yllytys
 • 6 § Avunanto
 • 7 § Erityiset henkilöön liittyvät olosuhteet
 • 8 § Oikeushenkilön puolesta toimiminen

6 luku Rangaistuksen määräämisestä[muokkaa]

Yleiset säännökset

 • 1 § Rangaistuslajit
 • 2 § Rangaistusasteikko ja siitä poikkeaminen
 • 3 § Rangaistuksen määräämisen lähtökohdat

Rangaistuksen mittaaminen

 • 4 § Yleisperiaate
 • 5 §Koventamisperusteet
 • 6 § Lieventämisperusteet
 • 7 § Kohtuullistamisperusteet
 • 8 § Rangaistusasteikon lieventäminen
 • 8 a § Rangaistusasteikon lieventäminen tunnustuksen perusteella

Rangaistuslajin valinta

 • 9 § Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä
 • 10 § Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset
 • 10 a § Nuorisorangaistus
 • 11 § Yhdyskuntapalvelu
 • 11 a §Valvontarangaistus
 • 12 § Rangaistuksen tuomitsematta jättäminen

Tuomitusta rangaistuksesta tehtävät vähennykset

 • 13 § Vapaudenmenetysajan vähentäminen
 • 14 § Ulkomailla tuomitun rangaistuksen vähentäminen
 • 15 § Vangin tai tutkintavangin kurinpitorangaistuksen vähentäminen
 • 16 § kumottu

7 luku Yhteisestä rangaistuksesta[muokkaa]

 • 1 § Yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen
 • 2 § Määräaikaisen vankeusrangaistuksen enimmäis- ja vähimmäisaika
 • 3 § Yhteinen sakkorangaistus
 • 3 a § Sakko ja rikesakko
 • 3 b § Rikesakko
 • 4 § Muut seuraamukset
 • 5 § Yhteisen rangaistuksen mittaaminen
 • 6 §Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen
 • 7 §Aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen ja valvontarangaistuksen huomioon ottaminen
 • 8 § Aikaisemmin tuomitun nuorisorangaistuksen huomioon ottaminen
 • 9 § Vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottaminen

8 luku Vanhentumisesta[muokkaa]

 • 1 § Syyteoikeuden vanhentuminen
 • 2 § Syyteoikeuden vanhentumisajan alkaminen
 • 3 § Syyteoikeuden vanhentumisen katkeaminen
 • 3 a § Syyteoikeuden vanhentumisen katkeaminen tuomioesityksen perusteella
 • 4 § Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkaminen
 • 5 § Menettely syyteoikeuden vanhentumisaikaa jatkettaessa
 • 6 § Rangaistuksen tuomitsemisen estävä vanhentuminen
 • 7 § Yhteisösakkoa koskevan vaateen vanhentuminen
 • 8 § Asetetun uhkasakon tuomitsemisen estävä vanhentuminen
 • 9 § Menettämisseuraamuksen tuomitsemisen estävä vanhentuminen
 • 10 § Tuomitun vankeusrangaistuksen raukeaminen
 • 11 §Tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen ja valvontarangaistuksen raukeaminen
 • 12 § Tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanon raukeaminen eräissä tapauksissa
 • 12 a § Tuomitun nuorisorangaistuksen raukeaminen
 • 13 § Tuomitun sakkorangaistuksen raukeaminen
 • 14 § Tuomitun menettämisseuraamuksen raukeaminen
 • 15 § Ulosmittauksen vaikutus
 • 16 § Kuoleman vaikutus täytäntöönpanoon
 • 17 § Vanhentumisajan päättyminen
 • 18 § Viittaussäännös

9 luku Oikeushenkilön rangaistusvastuusta[muokkaa]

 • 1 § Soveltamisala
 • 2 § Rangaistusvastuun edellytykset
 • 3 § Rikoksentekijän ja oikeushenkilön välinen suhde
 • 4 § Tuomitsematta jättäminen
 • 5 § Yhteisösakko
 • 6 § Yhteisösakon mittaamisperusteet
 • 7 § Rangaistusvaatimuksen tekemättä jättäminen
 • 8 § Yhteinen yhteisösakko
 • 9 § kumottu
 • 10 §Yhteisösakon täytäntöönpano

10 luku Menettämisseuraamuksista[muokkaa]

 • 1 § Menettämisseuraamuksen yleiset edellytykset
 • 2 § Hyödyn menettäminen
 • 3 § Laajennettu hyödyn menettäminen
 • 4 § Rikoksentekovälineen menettäminen
 • 5 § Muun omaisuuden menettäminen
 • 5 a § Säilytysvälineen menettäminen
 • 6 § Menettämisen rajoitukset
 • 7 § Menettämisseuraamuksen raukeaminen
 • 8 § Arvon menettäminen
 • 9 § Menettämisseuraamusasian käsittely
 • 10 § Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen
 • 11 § Erinäisiä säännöksiä

YLEINEN OSA PÄÄTTYY

11 luku Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan[muokkaa]

 • 1 § Joukkotuhonta
 • 2 § Joukkotuhonnan valmistelu
 • 3 § Rikos ihmisyyttä vastaan
 • 4 § Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
 • 4 a § Hyökkäysrikos
 • 4 b § Hyökkäysrikoksen valmistelu
 • 5 § Sotarikos
 • 6 § Törkeä sotarikos
 • 7 § Lievä sotarikos
 • 7 a § Jalkaväkimiinakiellon rikkominen
 • 8 § Kemiallisen aseen kiellon rikkominen
 • 9 § Biologisen aseen kiellon rikkominen
 • 9 a § Kidutus
 • 10 § Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
 • 10 a § Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan
 • 11 § Syrjintä
 • 12 § Esimiehen vastuu
 • 13 § Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen
 • 14 § Hallituksen määräys ja esimiehen käsky
 • 14 a § Rajoitussäännös
 • 14 b § Syyteoikeus
 • 15 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

12 luku Maanpetosrikoksista[muokkaa]

 • 1 § Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen
 • 2 § Sotaan yllyttäminen
 • 3 § Maanpetos
 • 4 § Törkeä maanpetos
 • 5 § Vakoilu
 • 6 § Törkeä vakoilu
 • 7 § Turvallisuussalaisuuden paljastaminen
 • 8 § Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen
 • 9 § Luvaton tiedustelutoiminta
 • 10 § Puolueettomuusmääräysten rikkominen
 • 11 § Maanpetoksellinen yhteydenpito

13 luku Valtiopetosrikoksista[muokkaa]

 • 1 § Valtiopetos
 • 2 § Törkeä valtiopetos
 • 3 § Valtiopetoksen valmistelu
 • 4 § Laiton sotilaallinen toiminta

14 luku Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan[muokkaa]

 • 1 § Vaalirikos
 • 2 § Vaalilahjonta
 • 3 § Vilpillinen äänestäminen
 • 4 § Vaalituloksen vääristäminen
 • 5 § Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen
 • 6 § Kokouksen estäminen
 • 7 § Määritelmäsäännös

15 luku Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan[muokkaa]

 • 1 § Perätön lausuma tuomioistuimessa
 • 2 § Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
 • 3 § Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa
 • 4 § Tuottamuksellinen perätön lausuma
 • 5 § Yritetty yllytys perättömään lausumaan
 • 6 § Väärä ilmianto
 • 7 § Todistusaineiston vääristeleminen
 • 8 § Törkeä todistusaineiston vääristeleminen
 • 9 § Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen
 • 10 § Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
 • 11 § Rikoksentekijän suojeleminen
 • 12 § Ulkomailla tai kansainvälisessä tuomioistuimessa tehty perätön lausuma
 • 12 § Ulkomailla tehty perätön lausuma
 • 12 a § Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä vastaan
 • 13 § Rajoitussäännös

16 luku Rikoksista viranomaisia vastaan[muokkaa]

 • 1 § Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen
 • 2 § Virkamiehen vastustaminen
 • 3 § Haitanteko virkamiehelle
 • 4 § Niskoittelu poliisia vastaan
 • 4 a § Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan
 • 4 b § Niskoittelu tullimiestä vastaan
 • 5 § Väärän henkilötiedon antaminen
 • 6 § Sakkovilppi
 • 7 § Rekisterimerkintärikos
 • 8 § Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle
 • 9 § Virkavallan anastus
 • 9 a § Lähestymiskiellon rikkominen
 • 10 § Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen
 • 11 § Liiketoimintakiellon rikkominen
 • 12 § Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen
 • 13 § Lahjuksen antaminen
 • 14 § Törkeä lahjuksen antaminen
 • 14 a § Lahjuksen antaminen kansanedustajalle
 • 14 b § Törkeä lahjuksen antaminen kansanedustajalle
 • 15 § Vangin laiton vapauttaminen
 • 16 § Vangin karkaaminen
 • 17 § Vangin varustautuminen aseella
 • 18 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 19 § Rajoitussäännös
 • 19 a § kumottu
 • 20 § Soveltamisalasäännökset

17 luku Rikoksista yleistä järjestystä vastaan[muokkaa]

 • 1 § Julkinen kehottaminen rikokseen
 • 1 a § Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen
 • 2 § Mellakka
 • 3 § Väkivaltainen mellakka
 • 4 § Väkivaltaisen mellakan johtaminen
 • 5 § Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu
 • 6 § Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen
 • 6 a § Luvaton turvallisuusalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen
 • 7 § Valtionrajarikos
 • 7 a § Lievä valtionrajarikos
 • 7 b § Alueloukkaus
 • 8 § Laittoman maahantulon järjestäminen
 • 8 a §Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen
 • 9 § Omankädenoikeus
 • 10 § Uskonrauhan rikkominen
 • 11 § Uskonnonharjoituksen estäminen
 • 12 § Hautarauhan rikkominen
 • 13 § Ilkivalta
 • 13 a § Laiton naamioituminen
 • 14 §Eläinsuojelurikos
 • 14 a § Törkeä eläinsuojelurikos
 • 15 § Lievä eläinsuojelurikos
 • 15 a § Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus
 • 16 § Uhkapelin järjestäminen
 • 16 a § Rahapelirikos
 • 16 b § Arpajaisrikos
 • 16 c § Rahankeräysrikos
 • 16 d § Lievä rahankeräysrikos
 • 17 § Väkivaltakuvauksen levittäminen
 • 18 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen
 • 18 a §Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen
 • 18 b § Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle
 • 19 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito
 • 20 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi
 • 21 § Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen
 • 22 § Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken
 • 23 § Eläintenpitokielto
 • 23 a § Eläinsuojelurikokseen liittyvä menettämisseuraamus
 • 23 b § Uhkapeliin liittyvä menettämisseuraamus
 • 24 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 25 § Syyteoikeus

18 luku Rikoksista sukuoikeuksia vastaan[muokkaa]

 • 1 §
 • 2 §
 • 3 §

19 luku[muokkaa]

kumottu

20 luku Seksuaalirikoksista[muokkaa]

 • 1 § Raiskaus
 • 2 § Törkeä raiskaus
 • 3 § kumottu
 • 4 § Pakottaminen seksuaaliseen tekoon
 • 5 § Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • 5 a § Seksuaalinen ahdistelu
 • 6 § Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • 7 § Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • 7 a § Rajoitussäännös
 • 8 § Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö
 • 8 a § Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
 • 8 b § Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin
 • 8 c § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen
 • 9 § Paritus
 • 9 a §Törkeä paritus
 • 10 § Määritelmät
 • 11 § Syyteoikeus
 • 12 § kumottu
 • 13 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

21 luku Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista[muokkaa]

 • 1 § Tappo
 • 2 § Murha
 • 3 § Surma
 • 4 § Lapsensurma
 • 5 § Pahoinpitely
 • 6 § Törkeä pahoinpitely
 • 6 a § Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu
 • 7 § Lievä pahoinpitely
 • 8 § Kuolemantuottamus
 • 9 § Törkeä kuolemantuottamus
 • 10 § Vammantuottamus
 • 11 § Törkeä vammantuottamus
 • 12 § Tappeluun osallistuminen
 • 13 § Vaaran aiheuttaminen
 • 14 § Heitteillepano
 • 15 § Pelastustoimen laiminlyönti
 • 16 § Syyteoikeus
 • 17 § kumottu
 • 18 § Soveltamisalasäännös

22 luku Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta[muokkaa]

 • 1 § Laiton raskauden keskeyttäminen
 • 2 § Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen
 • 3 § Laiton alkioon puuttuminen
 • 4 § Laiton perimään puuttuminen
 • 5 § Laiton sukusolujen käyttö
 • 6 § Lapsen identiteetin loukkaaminen

23 luku Liikennerikoksista[muokkaa]

 • 1 § Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
 • 2 § Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen
 • 3 § Rattijuopumus
 • 4 § Törkeä rattijuopumus
 • 5 § Vesiliikennejuopumus
 • 6 § Ilmaliikennejuopumus
 • 7 § Junaliikennejuopumus
 • 8 § Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
 • 9 § Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla
 • 10 § Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
 • 11 § Liikennepako tieliikenteessä
 • 11 a § Liikenteen häirintä
 • 12 § Määritelmät

24 luku Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta[muokkaa]

 • 1 § Kotirauhan rikkominen
 • 1 a § Viestintärauhan rikkominen
 • 2 § Törkeä kotirauhan rikkominen
 • 3 § Julkisrauhan rikkominen
 • 4 § Törkeä julkisrauhan rikkominen
 • 5 § Salakuuntelu
 • 6 § Salakatselu
 • 7 § Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu
 • 8 § Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
 • 8 a § Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
 • 9 § Kunnianloukkaus
 • 10 § Törkeä kunnianloukkaus
 • 11 § Määritelmä
 • 12 § Syyteoikeus
 • 13 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

25 luku Vapauteen kohdistuvista rikoksista[muokkaa]

 • 1 § Vapaudenriisto
 • 2 § Törkeä vapaudenriisto
 • 3 § Ihmiskauppa
 • 3 a § Törkeä ihmiskauppa
 • 3 b § Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen
 • 3 c § Laiton adoptionvälitys
 • 4 § Panttivangin ottaminen
 • 4 a § Panttivangin ottamisen valmistelu
 • 5 § Lapsen omavaltainen huostaanotto
 • 5 a § Lapsikaappaus
 • 6 § Tuottamuksellinen vapaudenriisto
 • 7 § Laiton uhkaus
 • 7 a § Vainoaminen
 • 8 § Pakottaminen
 • 9 § Syyteoikeus
 • 9 a § Toimenpiteistä luopuminen
 • 10 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

26 luku[muokkaa]

kumottu

27 luku[muokkaa]

kumottu

28 luku Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä[muokkaa]

 • 1 § Varkaus
 • 2 § Törkeä varkaus
 • 3 § Näpistys
 • 4 § Kavallus
 • 5 § Törkeä kavallus
 • 6 § Lievä kavallus
 • 7 § Luvaton käyttö
 • 8 § Törkeä luvaton käyttö
 • 9 § Lievä luvaton käyttö
 • 9 a § Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus
 • 9 b § Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus
 • 9 c § Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus
 • 10 § Luvaton pyynti
 • 11 § Hallinnan loukkaus
 • 12 § Vakuusoikeuden loukkaus
 • 12 a § Murtovälineen hallussapito
 • 13 § Määritelmät
 • 14 § Jokamiehen oikeuksista
 • 15 § Syyteoikeus

29 luku Rikoksista julkista taloutta vastaan[muokkaa]

 • 1 § Veropetos
 • 2 § Törkeä veropetos
 • 3 § Lievä veropetos
 • 4 § Verorikkomus
 • 4 a § Työeläkevakuutusmaksupetos
 • 4 b § Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos
 • 4 c § Tapaturmavakuutusmaksupetos
 • 5 § Avustuspetos
 • 6 § Törkeä avustuspetos
 • 7 § Avustuksen väärinkäyttö
 • 8 § Avustusrikkomus
 • 9 § Määritelmät ja vastuun kohdentaminen
 • 10 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 11 § Veron- ja tullinkorotuksen suhde veropetokseen ja verorikkomukseen
 • 12 § Laiminlyöntimaksun suhde tapaturmavakuutusmaksupetokseen

30 luku Elinkeinorikoksista[muokkaa]

 • 1 § Markkinointirikos
 • 1 a § Alkoholijuoman markkinointirikos
 • 2 § Kilpailumenettelyrikos
 • 3 § Kuluttajaluottorikos
 • 3 a § Valmismatkaliikerikkomus ja valmismatkaliikerikos
 • 4 § Yritysvakoilu
 • 5 § Yrityssalaisuuden rikkominen
 • 6 § Yrityssalaisuuden väärinkäyttö
 • 7 § Lahjominen elinkeinotoiminnassa
 • 7 a § Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa
 • 8 § Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa
 • 8 a § Törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa
 • 9 § Kirjanpitorikos
 • 9 a § Törkeä kirjanpitorikos
 • 10 § Luottamuksellinen kirjanpitorikos
 • 10 a § Tilintarkastusrikos
 • 11 § Määritelmä
 • 12 § Syyteoikeus
 • 13 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 13 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 14 § Soveltamisalasäännökset
 • 15 § Menettämisseuraamus

31 luku Ryöstöstä ja kiristyksestä[muokkaa]

 • 1 § Ryöstö
 • 2 § Törkeä ryöstö
 • 2 a § Törkeän ryöstön valmistelu
 • 3 § Kiristys
 • 4 § Törkeä kiristys

32 luku Kätkemis- ja rahanpesurikoksista[muokkaa]

 • 1 § Kätkemisrikos
 • 2 § Törkeä kätkemisrikos
 • 3 § Ammattimainen kätkemisrikos
 • 4 § Luottamuksellinen kätkemisrikos
 • 5 § Kätkemisrikkomus
 • 6 § Rahanpesu
 • 6 a § kumottu
 • 7 § Törkeä rahanpesu
 • 8 § Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi
 • 9 § Luottamuksellinen rahanpesu
 • 10 § Rahanpesurikkomus
 • 11 § Rajoitussäännökset
 • 12 § Menettämisseuraamus
 • 13 § Syyteoikeus
 • 14 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

33 luku Väärennysrikoksista[muokkaa]

 • 1 § Väärennys
 • 2 § Törkeä väärennys
 • 3 § Lievä väärennys
 • 4 § Väärennysaineiston hallussapito
 • 5 § Maastomerkin väärennys
 • 6 § Määritelmät
 • 7 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

34 luku Yleisvaarallisista rikoksista[muokkaa]

 • 1 § Tuhotyö
 • 2 § Liikennetuhotyö
 • 3 § Törkeä tuhotyö
 • 4 § Terveyden vaarantaminen
 • 5 § Törkeä terveyden vaarantaminen
 • 6 § Ydinräjähderikos
 • 7 § Yleisvaaran tuottamus
 • 8 § Törkeä yleisvaaran tuottamus
 • 9 § Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu
 • 9 a § Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle
 • 9 b § Tietoverkkorikosvälineen hallussapito
 • 10 § Perätön vaarailmoitus
 • 11 § Kaappaus
 • 12 § kumottu
 • 13 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 14 § Määritelmät

34 a luku Terrorismirikoksista[muokkaa]

 • 1 § Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset
 • 2 § Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu
 • 3 § Terroristiryhmän johtaminen
 • 4 § Terroristiryhmän toiminnan edistäminen
 • 4 a § Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten
 • 4 b § Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten
 • 4 c § Värväys terrorismirikoksen tekemiseen
 • 5 § Terrorismin rahoittaminen
 • 5 a § Terroristiryhmän rahoittaminen
 • 5 b § Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten
 • 6 § Määritelmät
 • 7 § Syyteoikeus
 • 8 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

35 luku Vahingonteosta[muokkaa]

 • 1 § Vahingonteko
 • 2 § Törkeä vahingonteko
 • 3 § Lievä vahingonteko
 • 3 a § Datavahingonteko
 • 3 b § Törkeä datavahingonteko
 • 3 c § Lievä datavahingonteko
 • 4 § Yhteinen omaisuus
 • 5 § Rajoitussäännös
 • 6 § Syyteoikeus
 • 7 § Toimenpiteistä luopuminen
 • 8 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 9 § Määritelmät

36 luku Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä[muokkaa]

 • 1 § Petos
 • 2 § Törkeä petos
 • 3 § Lievä petos
 • 4 § Vakuutuspetos
 • 5 § Luottamusaseman väärinkäyttö
 • 6 § Kiskonta
 • 7 § Törkeä kiskonta
 • 8 § Syyteoikeus
 • 9 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

37 luku Maksuvälinerikoksista[muokkaa]

 • 1 §Rahanväärennys
 • 2 § Törkeä rahanväärennys
 • 3 § Lievä rahanväärennys
 • 4 § Rahanväärennyksen valmistelu
 • 5 § Väärän rahan käyttö
 • 6 § Väärän rahan hallussapito
 • 7 § Rahajäljitelmän levitys
 • 8 § Maksuvälinepetos
 • 9 § Törkeä maksuvälinepetos
 • 10 § Lievä maksuvälinepetos
 • 11 § Maksuvälinepetoksen valmistelu
 • 12 § Määritelmät
 • 13 § kumottu
 • 14 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

38 luku Tieto- ja viestintärikoksista[muokkaa]

 • 1 § Salassapitorikos
 • 2 § Salassapitorikkomus
 • 3 § Viestintäsalaisuuden loukkaus
 • 4 § Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus
 • 5 § Tietoliikenteen häirintä
 • 6 § Törkeä tietoliikenteen häirintä
 • 7 § Lievä tietoliikenteen häirintä
 • 7 a § Tietojärjestelmän häirintä
 • 7 b § Törkeä tietojärjestelmän häirintä
 • 8 § Tietomurto
 • 8 a § Törkeä tietomurto
 • 8 b § Suojauksen purkujärjestelmärikos
 • 9 § Henkilörekisteririkos
 • 9 a § Identiteettivarkaus
 • 10 § Syyteoikeus
 • 11 § Menettämisseuraamus
 • 12 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 13 § Määritelmät

39 luku Velallisen rikoksista[muokkaa]

 • 1 § Velallisen epärehellisyys
 • 1 a § Törkeä velallisen epärehellisyys
 • 2 § Velallisen petos
 • 3 § Törkeä velallisen petos
 • 4 § Velallisen vilpillisyys
 • 5 § Velallisrikkomus
 • 6 § Velkojansuosinta
 • 7 § kumottu
 • 8 § Määritelmä
 • 9 § Syyteoikeus

40 luku Virkarikoksista[muokkaa]

 • 1 § Lahjuksen ottaminen
 • 2 § Törkeä lahjuksen ottaminen
 • 3 § Lahjusrikkomus
 • 4 § Lahjuksen ottaminen kansanedustajana
 • 4 a § Törkeä lahjuksen ottaminen kansanedustajana
 • 5 § Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
 • 6 § kumottu
 • 7 § Virka-aseman väärinkäyttäminen
 • 8 § Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
 • 9 § Virkavelvollisuuden rikkominen
 • 10 § Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
 • 11 § Määritelmät
 • 12 § Soveltamisalasäännökset
 • 13 § Sotilasvirkarikokset
 • 13 a § Viittaussäännökset
 • 14 § Menettämisseuraamus

41 luku Aserikoksista[muokkaa]

 • 1 § Ampuma-aserikos
 • 2 § Törkeä ampuma-aserikos
 • 3 § Lievä ampuma-aserikos
 • 4 § Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen
 • 5 § Vaarallisen esineen hallussapito
 • 6 § Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito
 • 7 § Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle
 • 7 a § Ampumaratarikos
 • 8 § Rikesakko

42 luku Valtion turvallisuutta tahi yleistä järjestystä varten annettujen määräysten rikkomisesta[muokkaa]

kumottu

43 luku Hyviä tapoja koskevain määräysten rikkomisesta[muokkaa]

kumottu

44 luku Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista[muokkaa]

 • 1 §Terveysrikos
 • 2 § Terveydensuojelurikkomus
 • 3 § Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen
 • 4 § Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen
 • 4 a § Eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen
 • 5 § Lääkerikos
 • 5 a § Kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkominen
 • 6 § Dopingrikos
 • 7 § Törkeä dopingrikos
 • 8 § Lievä dopingrikos
 • 9 § Geenitekniikkarikos
 • 10 § Ydinenergian käyttörikos
 • 11 § Räjähderikos
 • 12 § Varomaton käsittely
 • 12 a § Radioaktiivisen aineen hallussapitorikos
 • 13 § Vaarallisten aineiden kuljetusrikos
 • 14 § Vaaranmerkintärikkomus
 • 15 § Eläimen vartioimatta jättäminen
 • 16 § Määritelmät
 • 17 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

45 luku Sotilasrikoksista[muokkaa]

Palvelusrikokset

 • 1 § Palvelusrikos
 • 2 § Törkeä palvelusrikos
 • 3 § Lievä palvelusrikos
 • 4 § Tuottamuksellinen palvelusrikos

Vartiorikokset

 • 5 § Vartiorikos
 • 6 § Törkeä vartiorikos
 • 7 § Lievä vartiorikos
 • 8 § Tuottamuksellinen vartiorikos

Poissaolorikokset

 • 9 § Luvaton poissaolo
 • 10 § Karkaaminen

Kuuliaisuusrikokset

 • 11 § Esimiehen väkivaltainen vastustaminen
 • 12 § Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen
 • 13 § Haitanteko esimiehelle
 • 14 § Niskoittelu
 • 15 § Yhteinen niskoittelu

Esimiesrikokset

 • 16 § Esimiesaseman väärinkäyttäminen
 • 17 § Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen

Muut rikokset

 • 18 § Sotilaan sopimaton käyttäytyminen
 • 19 § Luvaton poliittinen toiminta

Sota-ajan rikokset

 • 20 § Sotilasrikos sota-aikana
 • 21 § Taisteluvelvollisuuden rikkominen
 • 22 § Sotakarkuruus
 • 23 § Vaarallinen sotilasrikos
 • 24 § Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi
 • 25 § Sotavankeudesta pakeneminen
 • 26 § Sotavangin pakenemisen edistäminen

Täydentäviä säännöksiä

 • 26 a § kumottu
 • 26 b § Esimiehen käsky

Soveltamisala

 • 27 § Sotilaat
 • 28 § Sota-aika
 • 29 § Soveltamisrajoitukset

46 luku Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset[muokkaa]

 • 1 § Säännöstelyrikos
 • 2 § Törkeä säännöstelyrikos
 • 3 § Lievä säännöstelyrikos
 • 4 § Salakuljetus
 • 5 § Lievä salakuljetus
 • 6 § Laiton tuontitavaraan ryhtyminen
 • 6 a § Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen
 • 7 § Tulliselvitysrikos
 • 8 § Törkeä tulliselvitysrikos
 • 9 § Lievä tulliselvitysrikos
 • 10 § Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen
 • 11 § Puolustustarvikkeiden maastavientirikos
 • 12 § Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönti
 • 13 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 14 § Määritelmät
 • 15 § Rajoitussäännös
 • 16 § Veron- ja tullinkorotuksen suhde salakuljetukseen ja tulliselvitysrikokseen

47 luku Työrikoksista[muokkaa]

 • 1 § Työturvallisuusrikos
 • 2 § Työaikasuojelurikos
 • 3 § Työsyrjintä
 • 3 a § Kiskonnantapainen työsyrjintä
 • 4 § Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen
 • 5 § Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen
 • 6 § Työnvälityksen maksukiellon rikkominen
 • 6 a § Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö
 • 7 § Vastuun kohdentuminen
 • 8 § Määritelmät
 • 9 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

48 luku Ympäristörikoksista[muokkaa]

 • 1 § Ympäristön turmeleminen
 • 2 § Törkeä ympäristön turmeleminen
 • 3 § Ympäristörikkomus
 • 4 § Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
 • 5 § Luonnonsuojelurikos
 • 5 a § Törkeä luonnonsuojelurikos
 • 6 § Rakennussuojelurikos
 • 7 § Vastuun kohdentuminen
 • 8 § kumottu
 • 9 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 10 § Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty ympäristörikos

48 a luku Luonnonvararikoksista[muokkaa]

 • 1 § Metsästysrikos
 • 1 a § Törkeä metsästysrikos
 • 2 § Kalastusrikos
 • 3 § Metsärikos
 • 3 a § Laiton Etelämanneralueen mineraaliesiintymään kajoaminen
 • 3 b § Puutavararikos
 • 4 § Laittoman saaliin kätkeminen
 • 4 a § Törkeä laittoman saaliin kätkeminen
 • 5 § Syyteoikeus
 • 6 § Metsästyskielto
 • 6 a § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 7 § Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty kalastusrikos ja kalastusrikoksella saadun laittoman saaliin kätkeminen

49 luku Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta[muokkaa]

 • 1 § Tekijänoikeusrikos
 • 2 § Teollisoikeusrikos
 • 3 § Teknisen suojauksen kiertäminen
 • 4 § Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos
 • 5 § Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos
 • 6 § Syyteoikeus
 • 7 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

50 luku Huumausainerikoksista[muokkaa]

 • 1 § Huumausainerikos
 • 2 § Törkeä huumausainerikos
 • 2 a § Huumausaineen käyttörikos
 • 3 § Huumausainerikoksen valmistelu
 • 4 § Huumausainerikoksen edistäminen
 • 4 a § Törkeä huumausainerikoksen edistäminen
 • 5 § Määritelmät
 • 6 § Menettämisseuraamus
 • 7 § Toimenpiteistä luopuminen
 • 8 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu

50 a luku Alkoholirikoksista[muokkaa]

 • 1 § Alkoholirikos
 • 2 § Törkeä alkoholirikos
 • 3 § Lievä alkoholirikos
 • 4 § Määritelmät
 • 5 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu
 • 6 § Veron- ja tullinkorotuksen suhde alkoholirikokseen

51 luku Arvopaperimarkkinarikoksista[muokkaa]

 • 1 § Sisäpiirintiedon väärinkäyttö
 • 2 § Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö
 • 2 a § Sisäpiirintiedon ilmaiseminen
 • 3 § Markkinoiden manipulointi
 • 4 § Törkeä markkinoiden manipulointi
 • 5 § Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos
 • 6 § Määritelmät
 • 6 a § Soveltamisala
 • 7 § Rajoitussäännös
 • 8 § Oikeushenkilön rangaistusvastuu