Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Ekologian peruskäsitteitä

Wikikko - kansan taitopankkista
Versio hetkellä 3. syyskuuta 2016 kello 17.33 – tehnyt imported>WikikkoSysop (1 versio tuotiin)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Abioottinen ; kivet, mineraalit

Aerobinen ; bakteerit, lihas

Aggressio ; myyrät

Alalaji ; laji varis, alalaji meillä harmaavaris.

Alistumisele ; submissive gesture.

Anaerobinen

Atrappi ; viehe, huuhkajan kuva, cd

Avainärsyke ; käen kita punaisempi. Sign stimulus release.

Biodiversiteetti

Bioindikaattori ; kirjolohet veden puhdistuksessa, jäkälät, neidonkorento, immenkorento

Biotooppi ; lehto, elinymäristö, järvibiotooppi, metsäbiotooppi.

Biotyyppi ; lajitasolla esim. lammen mustat ahvenet vain siinä elinympäristössä, kuntosalin ihmiset, missikisat.

Ekologinen lokero ; punamyyrä-lapinmyyrä-harmaakuvemyyrä; punamyyrä katoaa myyrävuosina. Niche.

Ekologinen sopeutuminen; ecological adaptation.

Ekologinen tehokkuus ; ravinnon käytön tehokkuus, kyky elää.

Ekosysteemi ; luonnonoloiltaan yhtenäisellä alueella elävien eliöiden (kasvit, sienet, eläimet) ja niiden elottoman ympäristön (maaperä, kosteus, lämpö jne) muodostama kokonaisuus.

Ekotyyppi ; lajin sisäiselle ryhmälle ominaispiirteiset ekologiset vaatimukset à muodostunut erityinen piirre. Talitiaisen laulu kaupungissa

Elinalue ; laji menestyy ja lisääntyy. Habitat.

Elinpiiri ; ei puolusteta, vertaa reviiri.

Eliöyhteisö ; Samalla alueella samaan aikaan elävät eliöt (vuorovaikutus keskenään).

Endeeminen ; kotoperäinen, saimaannorppa myös relikti, suomenpihlaja, tenoajuruoho

Energia ; virtaa ekosysteemin läpi.

Fotosynteesi

Hajakuormitus ; mökkiläiset. Scattered loading.

Hajottajat ; hajottavat kuolleet eliöt ravinteiksi ja palauttavat siten aineet luonnon kiertokulkuun. Tärkeimpiä sienet ja bakteerit. Detritivory, decomposers, detritus.

Halla

Happamoituminen ; märkä- ja kuivalaskeuma ihmisen toimesta. Acidification.

Hierarkia ; nokkimisjärjestys, sosiaalinen valtajärjestys. Hierarchy.

Humus ; hajoitustoiminnassa syntyvä aines-osa orgaanisesta aineksesta, ruskea väri.

Ilmentäjälajit ; ilmentää ympäristöä kapealla alalla à ekologinen rajatekijä. Rautakautta, kuparipitoisuutta. Indicator species.

Isolaatio ; eristyminen, vuorovaikutus estyy. Migraatio vähentynyt, saimaannorppa.

Jäkäläautio ; alueelta puuttuu. Lichen desert.

Jäämä ; hitaasti hajoava yhdiste. Residue.

Kannanvaihtelu, periodic cycle

Karike

Karsinogeeni

Kasvihuoneilmiö

Kasvillisuusvyöhyke ; pohjoinen havumetsävyöhyke

Kasvukausi

Kaukokulkeutuma

Kestävä kehitys ; aine kiertää, jää tuleville sukupolville. Sustainable development.

Kliimaksi

Kivennäisaineet, minerals.

Kommensalismi

Kotelo, cocoon.

Kotialue ; sisältää reviirin mutta elinpiiriä pienempi, kaikilla ei ole, myyrät. Home range.

Kuluttajat ; kasveja tai toisia eläimiä syövät eläimet, kasvinsyöjät, lihansyöjät eli pedot. Käyttävät kasvien sitomaa energiaa. Consumers.

Kumpuaminen ; muikku syö planktonia missä nousee pintaan veden mukana. Up-welling.

Kylmähorros ; pääskynen voi mennä kesällä.

Lahko ; sect, order.

Lahoaminen

Lajike ; variety

Letaali

Lämpökerrostuneisuus

Metsätyyppi

Minimitekijä ; limiting factor

Monokulttuuri

Multa ; soil

Muodonvaihdos ; metamorphos

Murtovesi ; merivesi 30 ; 18 promillea, murtovesi alle 18 promillea, itämeri. Brakish water.

Mutualismi ; symbioosi,josta molemmat hyötyvät. Mutualism.

Muuntelu

Nokkimisjärjestys ; pecking order.

Ongelmajäte ; hazardous waste.

Otsoni ; ozone

Pakkanen

Parenogeneesi

Pilaantuminen

Pioneerieliö

Populaatio

Puoliloinen

Pölytys ; pollination

Ravinteet ; kiertävät ekosysteemissä. Ekosysteemi on ravinteiden suhteen omavarainen. Nutrients.

Ravintoketju ; tuottajat-kuluttajat-hajottajat. Alkaa aina lehtivihreällisistä eliöistä ja siinä sidottu auringon energia virtaa ketjun läpi ja ravinteet kiertävät. Food chain.

Ravintoverkko ; muodostaa tietyn alueen kaikki ravintoketjut yhdessä. Food web.

Rehevöityminen ; eutrophication

Reliktilaji

Reviiri ; reviiriä pitävät lajit eivät siedä saman lajin yksilöitä. Territory.

Rikastuminen ; esim. raskasmetallit ravintoketjussa. Bioaccumulation, biomagnification.

Runsasravinteinen ; eutrophic

Ruskeavetinen

Saastuminen

Sirkumpolaarinen

Soidin

Sopeutuminen ; adaptation

Sukkessio eli seuranto ; Eliöyhteisön hidas muuttuminen tietyssä järjestyksessä. Primaarista esim. rantahiekkadyynin kasvittuminen ja vesistöjen umpeenkasvu. Sekundaarista esim. palaneen vanhan mäntymetsän heinittyminenja pioneerivaiheen ja erilaisten sekametsävaiheiden jälkeen alueen muuttuminen takaisin vanhaksi männiköksi.

Suuntaava valinta, tasapainottava valinta, hajottava valinta

Symbioosi ; symbiosis

Talousmetsä

Talvihorros ; hibernation

Talviuni ; hibernation, winter sleep

Tasalämpöinen ; warm-blooded

Tuottajat ; vihreitä kasveja, sitovat auringon energian avulla vettä ja hiilidioksidia ensin sokeriksi, sitten monimutkaisemmiksi orgaanisiksi yhdisteiksi. Samalla vapautuu happea. Kutsutaan yhteyttämiseksi eli fotosynteesiksi. Vesi + hiilidioksidi + säteilyenergia --> sokeri + happi. Producers.

Turve ; peat

Uhkuavanto ; ylöspäin suuntautuvat virtaukset vaikka avoimella selällä.

Uusiutumaton luonnonvara

Vaihtolämpöinen ; cold-blooded, poikilothermic. Poikilotherm = vaihtolämpöinen eläin

Ympäristömyrkyt

Ympäristön kantokyky ; carrying capacity

Muuli on hevosori ja aasitamma.

Korpimetso on metso ja teeri.

Anti on vastaan ja biotos on elollinen eli antibiotti. Erilaisia antibiootteja penisilliini, streptomysiini, erytomysiini.

Bakteeritauteja ovat tulehdukset, keuhkokuume, jäykkäkouristus, tippuri, jänisrutto jne.

Unitautia aiheuttaa trypanosoma. Leviää tsetsekärpäsen sylkirauhasista ihmisen vereen.

Suuameeba tarttuu suutelemalla. On hyödyllinen.

Kivihiili peräisin pääosin sanikkaisista.

Havupuut monisirkkaisia.

Heinät kasvavat pituutta solmukohdista.

Lapamato eli leveä heisimato elää ohutsuolessa.

Kihomato yleisin ihmisen loinen, muita trikiini, suolinkainen.

Hämähäkillä kehruunysty.

Pitkäjalkaiset lukit syövät selkärangattomia.

Kalan uimarakolla säädellään oikeaa syvyyttä sen kaasupitoisuudella.

Sammakkoeläimet hengittävät kostealla ihollaan ja keuhkoilla.

Tavallinen sammakko kurnuttaa, viitasammakko pulputtaa, rupikonna ei loiki.

Vesiliskon ja rupiliskon koirailla selässä harja.

Rantakäärme syö kaloja, valkeat niskatäplät.

Kangaskäärme vain Ahvenanmaalla.

Sisilisko ei hengitä iholla.

Linnunmunan täplät ja viirut munanjohtimen seinämän verisuonista. Keltuainen vararavintoa, valkuainen vettä ja vararavintoa, kuori kalkkia, alkio, valkuaisnuora.

Nokkaeläimillä maito valuu vatsan erik. hikirauhasista.

Etelä- ja pohjoisamerikan pussieläimet: opossumit

Sonni-hirvilehmä-vasa

Rusakko syrjäyttää metsäjäniksen Etelä-Suomessa, päinvastoin Pohjois-Suomessa.

Mutualismi eli yhteiselo.

Koiran tallominen makuupaikassa on vaarallisten hyönteisten ja käärmeiden karkotusta.

Kissoilla hännän heiluttelu epäluuloa ja uhkaa.

Perämerensilmäruoho vain Perämeren rannoilla maailmassa.

Liskolintu eli 145 miljoonaa vuotta sitten.

Suomen mammutti fossiilien löytöpaikat Ii, Lohtaja, Haapajärvi, Nilsiä, Tuulos, Espoo, Pohja ja Helsinki.

Charles Darwin 1809-1882, Lajien synty 1859, Beagle laiva.

Istukallinen eläin syrjäyttää pussieläimen.

Australopithecus (5-1 milj. v. sitten) - Homo habilis, kätevä ihminen (yli 2 milj. v. sitten) à Homo erectus, pystyihminen (1.8 milj. ; 300 000 v. sitten) à Neandertalinihminen, vai rotu (120 000 ; 30 000 v. sitten) à Homo sapiens, nykyihminen.

Homo on kreikkaa ja tarkoittaa sama tai samanlaista.

Taiga eli pohjoinen havumetsävyöhyke on maailman laajin metsäalue.

Aro lauhkean ilmaston ruohostoalueet, multavuus, ravinteisuus, ei puustoa

Jääkauden jälkeen heiniä, pensaita à koivikkoja - mänty - jalot lehtipuut - kuusi. Naali, pulmunen - lapinpöllö, hirvi - siili, rusakko, naakka.

Lehtikuusi Lapissa 250 000 vs.

Siirrettyjä fasaani, kanadanhanhi, piisami, valkohäntäpeura, majavalajit, harmaanieriä, peledsiika, karppi, minkki, isorotta, sokeritoukka, kotisirkka, kirjoskorpioni, torakka.

Mänty kukkii ensimmäisen kerran noin 20 vuotiaana. Vanha mänty ei kasva pituutta vaan lähinnä latvus levenee. Siitepölyhiukkanen voi nousta 5 km korkeuteen.

Vaalea suurisoluinen kevätpuu, tummempi pienisoluisempi kesäpuu.

Meripihka on miljoonien vuosien ikäistä havupuiden pihkaa.

Vanhimmat puut Pinus aristata, vihnemänty noin 4 700 vuotta, Suomessa mänty 800 vuotta, kuusi 250-350 vuotta, koivu 300 vuotta, kataja 1070 vuotta (Lemmenjoki)

Korkeimmat jättiläispunapuu 113 m, Suomessa kuusi 42 m, koivu 32 m.

Metsämaata Suomessa 90-luvulla 59 % eli noin 20 miljoonaa hehtaaria.

Maapallon maaperästä 90 mrd tonnia tuhoutuu vuodessa eroosion vuoksi.

Suomen maapeite keskimäärin 8,6 m paksu.

Aarnisammalen alkeisvarsikko heijastaa valoa.

Lumikaristesieni uhkaa lumen alla männyn taimia. Koivun tuulenpesäsieni vain hieskoivulla. Juurikääpä kuusella on taloudellisesti tuhoisin juurikääpä.

Tukkimiehentäit kalvavat havupuiden taimien kuoret pilalle. Mäntypistiäinen jättää nuorimmat neulaset syömättä à kasvu hidastuu kuitenkin. Pienet reiät kuusen kuoressa ovat merkkinä kirjanpainajien uusimman sukupolven lähtemisestä.

Yleisimpiä hämähäkkejä risti-, riippu- ja juoksuhämähäkki.

Ristihämähäkeillä taidokkaimmat verkot. Matonkutoja eli riippuhämähäkki kutoo pystysuorien? verkkojen alle riippumaton.

Koivun mantokuoriaiset; pyöreitä reikiä jonossa

Muurahaiset lypsävät kirvojen peräpukamista erittämää mesikastetta.

Pohjanlepakko yleisin, suurin.

Metsähiiri voi pesiä puunkolossa.

Kolme isoa puuta tuottaa happea ihmiselle 75 vuoden ajaksi.

Suuressa tavaratalossa yhdessä kuutiometrissä 4 miljoonaa bakteeria, puistossa 1000

Talousmetsien kiertoaika Etelä-Suomessa 80-90 vuotta, Pohjois-Suomessa 100-140 vuotta.

Hapansade rikki ja typpiyhdisteitä. Liikenne suurin typpioksidien päästäjä. Rikkioksidille herkkiä mänty, kuusi, haapa, rauduskoivu. Hapansade tuhoaa juuristoa myös. Saastuneessa ilmassa puilla, kivillä ym. elää vain harmaita tai vihreitä rupijäkäliä. Kun kasvaa vain kirkkaan vihreää puuterimaista levää ilma on erittäin saastunutta.

Metsätraktorin energiasta 4/5 kuluu itsensä kuljettamiseen 1/5 puun.

Auraus, vaotus, laikutus, ojitus kääntävät podsolin ristumiskerroksen pintaan alttiiksi happamalle sateelle.

YVA ympäristövaikutukseien arviointi.

Hirvi syö ensin pihlajan ja jättää männyn.

Sianpuolukalla verkkomainen lehti, puolukalla mustia pisteitä.

Ekologisuuteen ja ympäristöön liittyviä käsitteitä[muokkaa]

  • Kestävä kehitys. "Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuva jatkuva ja ohjattu yhteiskunnallinen muutos, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet." (Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1995).
  • Kestävä elämäntapa. Kestävä elämäntapa koostuu lähinnä yksilöllisellä tasolla tapahtuvista arkipäivän valinnoista, jotka edesauttavat kestävää kehitystä.
Rihmaston foorumi -- Kestävä elämäntapa? Mikä elämäntapa?
  • Ympäristömyötäisyys. Tarkoittaa sellaisia prosesseja, toimintoja ja tuotteita, joiden elinkaari kokonaisuudessaan rasittaa ympäristöä vähemmän kuin muut prosessit.