Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Pysäköinti

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johdanto[muokkaa]

Ajoneuvon taskuunpysäköinti[muokkaa]

Taskuunpysäköimisellä tarkoitetaan yksittäiselle vapaalle pysäköintipaikalle esimerkiksi ajoradan sivuun taikka sivuttain merkittyyn parkkiruutuun (esimerkiksi kaupunkialueen puubulevardissa kahden puun väliin) ajoneuvon peruuttamista.

Ajoneuvon itsensä (henkilöauton, mutta etenkin pakettiauton yms, joissa ei voi seurata takalasin läpi peruutusta) ja etenkin perävaunun (varsinkin täysperävaunurekan) peruuttaminen vaatii rutiinia eli harjoittelua. Harjoitella voi esimerkiksi merkitsemällä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kääntyvyyden kannalta sopivankokoisen kahdeksikon maahan (taikka ajamalla sellaisen etuperin lumeen). Sitten ajamalla tätä kahdeksikkoa ensin hitaasti etuperin, sitten peruuttamalla sitä. Voi myöskin simuloida yksittäisiä kurveja. Peruuttamista voi kuivaharjoitella myös leikkiautolla matolla.

Peruuttamisen juju on, että ajoneuvon etu- ja takapyörät (sekä perävaunut /perävaunuyhdistelmän renkaat) kulkevat täsmälleen takaperin samoja rengasuria kuin ne kulkevat etuperin tultaessa. Renkaiden loogiset kulku-urat voi esimerkiksi mielessään piirtää maahan ja sitten pyrkiä realisoimaan ne peruuttaessaan. Tositilanteessa kaartavan peruutusajolinjan ulkokurvin puoleiset esteet ovat vaarallisia, koska ne jäävät kuolleeseen kulmaan eli ajoneuvon/-yhdistelmän ulkokurvin puoleisten ääriosien liikeradat peruuttamisalueen ympäristön suhteen täytyy osata hahmottaa, ettei vahingossa esimerkiksi raasta vilkulla tiiliseinää (hankala korjata yksittäisiä alatiiliä). Huomattavasti vaivattomampaa käväistä ulkona tarkistamassa ulkokurvin puoleiset kulmat kuin johonkin kuuluisaan patsaaseen tai satama-altaaseen vahingossa peruuttaminen.


Klassisen taskuunpysäköinnin sijaan voi yksinkertaisempana kikkana (päästäkseen nopeammin pois ajoradalta) täräyttää ajoneuvolla etuperin vinottain taskuparkkipaikan kautta hieman sen yli, ja sitten kaikessa rauhassa peruutella auto taskuun taskuparkkipaikan taustapuolelta päin.

Etenkin kun taskuparkkiruutu vaikuttaa pituussuunnassa riittävältä, mutta peruuttamisen kannalta omalle ajoneuvolle hieman ahtaalta, täytyy toivomisen, ettei peruuta omaa peräpuskuriaan rikki, sijaan toimia niin, että ensin peruuttaa ajoneuvonsa taka-akselit pysäköintikohtaansa, sitten muutaman sentin pituiseloa ees-taas 'kieromisella' kääntää auton keulan taskuparkkiruudun suuntaan (taka-akselin pysyessä periaatteessa paikoillaan). Ajoneuvo ajetaan aavistuksen lähemmäs edelläolevan ajoneuvon puskuria kuin takanaolevan ajoneuvon puskuria, mutta kuitenkin sen verran väliä jättäen, että tarvittaessa päästään 'hieromalla' myöskin takaisin ajoon taskusta, vaikka takana oleva ajoneuvo vaihtuisi toiseen, joka jättäisi autonsa vahingossa omaan puskuriin kiinni. Jos taas ajoneuvon jättää omassa ahtaassa taskussaan keskeisesti, saattaa käydä niin, ettei taakse uudenkarhean ajoneuvonsa parkannut kokematon kuljettaja uskalla lähteä yrittämään pihalle omasta taskuparkkiruudustaan.

Pysäköinninvalvonta[muokkaa]

Tahallinen virheellinen pysäköinti aiheuttaa usein häiriötä erityisesti alueella asuvien asukkaiden keskuudessa. Usein kyseessä on välinpitämättömät talon asukkaat, joiden mielestä yhteiset säännöt eivät koske kaikkia. Käytännössä tämä saattaa näkyä esimerkiksi rajallisten taloyhtiön vieraspaikkojen käyttämisenä jatkuvasti muutamien asukkaiden pysäköintiin kylteistä piittaamatta. Kunnalliseen pysäköinninvalvontaan ei katsota tarpeelliseksi käyttää riittävästi resursseja, joten yksityinen pysäköinninvalvonta on osoittautunut oivaksi keinoksi puuttua asiaan. Tavallista käyttäjää, joka muistaa laittaa pysäköintiluvan esille ja noudattaa pysäköinnin ehtoja, yksityisestä pysäköinninvalvonnassa ei yleensä ole moittimista vaan kiittämistä. Ajoittain kuitenkin esimerkiksi pysäköintiä valvovat ajoneuvot saattavat aiheuttaa häiriötä ajaessaan useasti talojen pysäköintiä valvomassa ja jopa tilanteeseen sopimatonta ylinopeutta piha-alueilla.

Yksityinen pysäköinninvalvonta[muokkaa]

 • Kyseessä on yksityisoikeudellinen valvontamaksu (valvontamaksukehotus), jonka kirjoittaa pysäköintialueen valvonnasta vastaava yritys. Valvonnasta on sovittu pysäköintialueen omistajan tai haltijan kanssa. Kyse ei ole julkisen vallan käyttämisestä, viranomaismaksusta, vaan valvontamaksu perustuu pysäköitäessä solmittavan sopimuksen ehtojen noudattamatta jättämisestä. Pysäköidessä hyväksytään sopimusehdot, jotka on näytetty alueen kyltissä tai esimerkiksi asuntoosakeyhtiön pysäköintihallista vuokratun paikan sopimuksessa ja/tai pysäköintiluvassa. Pysäköimällä syntyy sopimus. Kyseessä on sopimusoikeudellinen asia.
 • Pysäköintialueen kyltti havaitaan normaalilla huolellisuudella toimittaessa ja kohtuudella. Kyltti on tarvittaessa käytävä lukemassa tarkemmin, jos sitä ei kyetä lukemaan autosta käsin, kuten pysäköintiä osoittavat liikennemerkit muutoinkin katujen varsilla.
 • Ehto on esimerkiksi pysäköintiluvan esillä pitäminen kojelaudalla tuulilasin sisäpuolella myös siinä tapauksessa, että ajoneuvon on pysäköity pysäköintiruutuun/-alueelle, joka on valvontamaksun saaneen varta vasten itselleen vuokraama.
 • Lähtökohtaisesti pysäköintiin oikeuttavan lipukkeen paikka on kojelaudalla tuulilasin sisäpuolella. Ei esimerkiksi ajoneuvon istuimella tai ohjauspyörän ja mittariston välissä.
 • Esimerkiksi pysäköintiä pysäköintialueella pidetään päävelvoitteena ja pysäköintiä osoittavan tunnuksen tai lipukkeen esilläoloa pidetään sivuvelvoitteena.

Huomautus[muokkaa]

 • Tyytymättömyydestä voi tehdä virheilmoituksen (huomautus).
 • "Riitatilanteessa sopimukseen vetoavan on näytettävä toteen sopimuksen syntyminen."
 • Esimerkkejä Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuista löytyy lautakunnan kotisivuilta hakemalla esimerkiksi hakusanalla pysäköinninvalvonta
  • Jos pysäköintilipukkeella tai pysäköintikiekolla valvotaan pysäköintialueen aikarajoituksen noudattamista, se tulee olla esillä tarkastusta varten. Pysäköijän on siis syytä varmistaa oven sulkemisen jälkeen, että lipuke on nähtävillä, eikä ole esimerkiksi oven sulkemisesta johtuvan ilmavirran tai liikkeen takia lentänyt pois näkyvistä.
  • Jos pysäköintioikeus kyseessä olevalla pysäköintialueella voidaan jälkikäteen yhdistää kyseiseen rekisteritunnukseen ja näin pysäköinnin päävelvoite on toteutunut, valvontamaksu saattaa olla kohtuuton.

Laki ja oikeuskäytäntö[muokkaa]

 • Yksityinen pysäköinninvalvonta kuuluu Kuluttajasuojalain (38/1978) piiriin.
  • Lain 4 luvun 1 §:n mukaan: "Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella, jollei 2 §:stä muuta johdu, tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat. Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan, jollei 2 §:stä muuta johdu, sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan."
 • Valvontamaksun peruste on hyväksytty korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2010:23
 • "Kuluttajariitalautakunta on yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevassa ratkaisukäytännössään todennut, ettei valvontamaksua ei voi periä ilman, että se joka siihen vetoaa, osoittaa sopimussuhteen syntyneeksi tai sen syntyminen myönnetään (asianumero 2041/39/2010)."

Yksityistie[muokkaa]

Ks. Yksityistie