Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Kameravalvonta

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleisesti[muokkaa]

  • retention, cctv, period

Säädöksiä[muokkaa]

Yleinen tietosuoja-asetus
Henkilötietolaki (523/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Säilytysaika[muokkaa]

  • Yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan e alakohta: “– – säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten; henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja, jos henkilötietoja käsitellään ainoastaan yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten – –“.
    • Asetuksen johdanto-osan 39 kohdassa mainitaan: “– – säilytysaika on mahdollisimman lyhyt.”
  • Henkilötietolaki (523/1999) säätää henkilörekisterin hävittämisestä 34 §:ssä: “Henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi – –“
  • Työntekijän suhteen taas on laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) säädetty kameravalvonnasta työpaikalla, jossa 16–17 §:n mukaan “[t]allenteet on hävitettävä heti, kun ne eivät enää ole tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä. – – Tallenteen saa kuitenkin säilyttää tämän määräajan jälkeen, jos tallenteen säilyttämiseen on muu erityinen syy.”